MIJLOACE FIXE

     Modulul se acceseaza independent de celelalte module, de pe desktop-ul Windows-ului, apeland iconita de mijloace fixe (Mifix 2005). Parola care se cere, daca este cazul, va fi identica cu cea a programului de baza. Ecranul care se deschide va contine pe langa modulul de Deschidere sesiune si pe cel de Mijloace fixe siUtilitare.

     Pentru introducerea datelor se acceseaza mai intai modulul Deschidere sesiune, se selecteaza societatea, se revine la ecranul principal, se introduce luna de lucru si se intra in modulul Mijloace fixe.

     Modulul Deschidere sesiune este asemanator cu cel din programul general. La mijloace fixe, din acest modul, lipsesc submodulele Adaugare firma si Eliminare firma.

     Submodulul Fisiere utile este caracteristic sectiunii de mijloace fixe si contine optiuni pentru actualizare variabile program, parametri mijloace fixe (aici se specifica, pentru fiecare luna, valoarea minima a unui mijloc fix), consultare catalog cu clasificarea mijloacelor fixe, corespondenta dintre vechiul si noul catalog, anexa cotelor de amortizare pentru amortizarea liniara si degresiva, coeficienti actualizare a mijloacelor fixe pentru grupele 2, 3, 4, 6, precum si setarile pentru diverse aplicatii.

     Intrarea pentru prima data in modulul Mijloace fixe va fi realizata prin validarea mesajului: Nu sunt introduse mijloacele fixe existente si nomenclatorul. Doriti sa introduceti date? Da/Nu. Ulterior acest mesaj nu va mai aparea, intrarea in modul realizandu-se direct.

     La introducerea pentru prima data a datelor activelor societatii, se va folosi submeniul Mijloace fixe existente.

     Inainte de a introduce mijloacele fixe existente, in cazul in care incepeti introducerea datelor dintr-o luna diferita de luna ianuarie, selectati mai intai optiunea Param.rotunj. DUR nou pentru a specifica modul in care se recalculeaza DUR (durata de utilizare ramasa): 1 – rotunjire la ani pentru DC (durata consumata) si DUR nou (durata ramasa noua), 2 – rotunjire la ani pentru DUR nou si 3 – fara rotunjire cu DUR exprimata in luni. Implicit se considera valoarea 1.

     Pentru introducerea mijloacelor fixe existente se foloseste optiunea Introd./Modif. m.f.

     Daca introduceti date incepand cu luna ianuarie 2005, este indicat sa folositi codul vechi de clasificare. Pentru conversia la noul cod se foloseste optiunea Conversie clasif. m.fixe din Operatii utile si se parcurg etapele mentionate. Dupa ce s-a facut conversia continuati cu celelalte operatii din luna.

     Daca introduceti date in alte luni decat ianuarie 2005, la clasificare, folositi noile coduri

     Ca sa introduceti date, in macheta deschisa, se apasa butonul Adaug, dupa care se introduc denumirea mijlocului fix, numarul de inventar, gestiunea îi care se afla mijlocul fix, datele tehnice despre acesta, precum si valoarea si data de intrare, valoarea si data investitiei ori / si reevaluarii, pentru mijloacele fixe existente in luna anterioara celei de lucru. Tipul documentelor pentru intrare, investitie sau reevaluare se selecteaza cu tasta Space.

     Dupa ce se introduce denumirea mijlocului fix (complet sau partial) se deschide o fereastra nomenclator care permite alegerea inregistrarii cu denumirea corecta sau se introduce o noua pozitie apasand tastele Ctrl+A. Denumirea mijlocului fix va determina si introducerea in nomenclatorul de mijloace fixe. In aceeasi fereastra se poate consulta noul si vechiul catalog cu clasificarea mijloacelor fixe apasand tastele Ctrl+D, precum si Ctrl+E, tot aici se poate vizualiza corespondenta dintre cele doua cataloage apasand tastele Ctrl+H. Alegerea unei pozitii din catalogul nou se face cu tasta F1 cand, implicit, in campul DU din nomenclator se pune durata de utilizare minima, aceasta valoare se poate schimba manual, parasirea ferestrei fara alegere se face cu tasta ESC. Alegerea unei pozitii din nomenclator se poate face cu tasta ESC sau Ctrl+W.

     Nomenclatorul poate fi completat de la inceput alegand submeniulNomenclator,… sau pe masura ce se introduc inregistrari cu mijloace fixe în macheta de introducere mijloace fixe existente.

     Numarul de inventar este atribuit de catre aplicatie si este in ordine crescatoare, cu o unitate mai mare decat al ultimului numar de inventar existent pana atunci. Cantitatea, in mod normal este 1 buc, insa in cazul achizitiilor mai multor mijloace fixe de acelasi fel se introduce numarul bucatilor, celelalte valori si caracteristici completandu-se ca in cazul achizitiei unui singur mijloc fix (aplicatia va atribui si celorlalte bucati aceleasi valori si caracteristici).

     In cazul existentei in gestiune a unor mijloace fixe integral amortizate se va completa data amortizarii si valoarea amortizata. Acest lucru se poate face si automat atunci cand se opteaza pentru Calcul amortizare.

     Se va selecta tipul de amortizare (liniara, accelerata, degresiva1, degresiva2), contul de amortizare, deducerea suplimentara de amortizare DSA (cazul mijloacelor fixe achizitionate din profitul reinvestit si care este de 20% din valoarea mijlocului fix chiar din luna in care acesta a fost achizitionat dupa care se merge pe amortizare liniara), durata de utilizare dupa vechiul catalog DUv (camp disponibil din luna februarie 2005) dupa care, daca se opteaza pentru Calcul amortizare, se vor genera valorile pentru campurile durata de utilizare ramasa DUR, amortizare medie anuala, valoare amortizata in luna precedenta (LP) si valoare ramasa. Aceste valori pot fi modificate de catre utilizator conform evidentelor si calculelor acestuia. Pasul urmator va fi cel de salvare a datelor introduse apasand butonul Salvez pentru ca mai apoi sa se aleaga intre adaugare (Adaug), modificare (Modific), stergere/refacere (St/Re) sau terminare (OK). Pentru anularea unei operatii incepute se apasa butonul Anulez.

     Pentru modificarea, respectiv stergerea unui mijloc fix deja introdus se apasa butonul Modific, respectiv St/Re si se introduce numarul de inventar al mijlocului fix ce trebuie modificat, respectiv sters, si apoi se selecteaza butonul Salvez. Daca se doreste anularea stergerii se mai apasa inca o data butonul St/Re si se introduce numarul de inventar al mijlocului fix. Acest lucru e posibil numai daca, intre timp, nu s-a iesit din macheta.

     Pentru vizualizarea / modificarea / stergerea mijloacelor fixe introduse pana la iesirea din macheta se poate apasa butonul *, se deschide o fereastra care afiseaza mijloacele fixe introduse temporar in macheta, se alege mijlocul fix ce trebuie modificat si se paraseste fereastra apasand pe tasta ESC, se efectueaza modificarile in macheta dupa care se salveaza apasand butonul Salvez.

     Pentru stergere, se mai poate proceda si altfel: din fereastra deschisa prin apasarea butonului * se alege mijlocul fix si se apasa combinatia de taste Ctrl+T. Pentru vizualizarea pas cu pas, inceput si sfarsit a mijloacelor fixe, introduse pana la iesirea din macheta, se apasa butoanele <–> ….

     Pentru iesirea din macheta se apasa butonul OK sau tasta Esc.

     Regula: numarul de inventar este unic si este atribuit decat unui mijloc fix; chiar daca are loc o achizitie de mai multe mijloace fixe identice la aceeasi data, fiecaruia i se va atribui un numar de inventar.

     Odata introduse aceste mijloace fixe, pentru lunile urmatoare, optiunea va fi invalidata. Exista posibilitatea vizualizarii mijloacelor fixe cu toate operatiile la zi efectuate asupra lor inclusiv amortizarea. Pentru aceasta se selecteaza optiuneaVizualizare mij. fixe din meniul Mijloace fixe existente.

     Se poate opta pentru vizualizare dupa:

  • Nr. de inventar, in fereastra care apare se poate introduce numarul de inventar dorit sau se pot folosi butoanele pentru deplasare (<|<> – inceput, <<> – anterior, <>> – urmator, <>|> – sfarsit) sau butonul * pentru vizualizarea unei liste cu mijloacele fixe existente unde se poate modifica campul Date tehnice. In cazul in care se doreste vizualizarea operatiilor unui mijloc fix se apasa butonulVizualizare operatii. Iesirea din fereastra se face apasand tasta Esc. Pentru iesirea din macheta de vizualizare se apasa butonul Terminare.
  • Denumire, se alege denumirea mijlocului fix dupa care, pentru vizualizarea mijloacelor fixe cu aceeasi denumire, se folosesc butoanele de deplasare
  • Gestiune si data, intr-o fereastra similara celei precedente se pot vizualiza mijloacele fixe apartinand unei gestiuni si care au intrat in gestiune in intervalul de timp specificat. Daca gestiunea nu se completeaza atunci se pot vizualiza mijloacele fixe din toate gestiunile.
  • Gest. & Tip operatie, intr-o fereastra tip browse se pot vizualiza mijloacele fixe apartinand unei gestiuni sau tuturor gestiunilor pentru care s-a specificat un tip de operatie (intrare, iesire, investitie, reevaluare, amortizare etc.). Alegerea tipului de operatie se face folosind bara de spatiu (Space bar).
  • Gest. & Tip amortiz., intr-o fereastra tip browse se pot vizualiza mijloacele fixe apartinand unei gestiuni sau tuturor gestiunilor pentru care s-a specificat un tip de amortizare (liniara, accelerata, degresiva) sau toate tipurile de amortizare. Alegerea tipului de amortizare se face folosind bara de spatiu (Space bar).

     Odata cu terminarea introducerii mijloacelor fixe existente se poate trece la operatiile ce pot avea loc într-o luna: intrare, iesire , investitii, transfer intre gestiuni, calcul amortizare, listare.

     INTRARILE DE MIJLOACE FIXE evidentiaza intrarile de mijloace fixe pentru luna in curs cu selectarea si completarea tipului de intrare, a tipului de document, NIR, numar de document, data achizitiei, contul si denumirea furnizorului.

     Dupa introducerea acestor date se completeaza documentul de intrare cu denumirea mijlocului fix. Daca acesta este deja existent in nomenclator, si are caracteristicile dorite, se selecteaza cu tasta F1 sau Esc si se completeaza in continuare documentul de intrare cu procentul de TVA, gestiunea in care este plasat, datele tehnice, cantitate, pret unitar si explicatii.

     Daca la completarea denumirii mijlocului fix, in cadrul documentului de intrare, acesta nu exista in nomenclator, atunci se creaza o pozitie noua in nomenclator unde se introduce complet denumirea mijlocului fix, codul de clasificare, grupa, durata de utilizare si unitatea de masura a mijlocului fix, urmand ca acesta sa fie pozitionat cu noile caracteristici in documentul de intrare dupa apasarea tastei F1 sau Esc.

     Pentru completarea mai multor pozitii de mijloace fixe in documentul de intrare se reia procedeul cu ajutorul tastei F3. De asemenea, in timpul completarii documentului de intrare mai sunt accesibile o serie de optiuni: adaugare de articol nou in nomenclator (F2), consultare catalog clasificare (F4), stergere sau refacere pozitie mijloc fix (F8) si terminare document de intrare (F10).

     Dupa terminarea documentului de intrare se poate relua procedeul prin Continuaresi pentru alte documente de intrare. De asemenea, pentru modificarea unui document de intrare sunt necesare selectarea aceluiasi tip de intrare si tip de document precum si completarea numarului de NIR dorit a se modifica.

     Dupa ce au fost introduse datele din documentele de intrare, se atribuie numere de inventar si se calculeaza amortizarea medie anuala pentru mijloacele fixe intrate in luna curenta. Acest lucru se realizeaza prin selectarea din submeniul Operatii utile a optiunii Atribuire numere de inventar si amortizare. Astfel se va deschide o fereastra, pentru completarea careia se va apasa butonul Adaugare, cursorul ajungand pe denumirea mijlocului fix, iar apoi dupa apasarea tastei Enter se va deschide o noua fereastra cu mijloacele fixe carora urmeaza sa li se atribuie numere de inventar. Se selecteaza un mijloc fix, iar cu tasta Esc se revine in prima fereastra unde se continua cu completarea campurilor numar de inventar, tipul si contul amortizarii, deducerea suplimentara de amortizare, aplicatia calculand automat amortizarea medie anuala a respectivului mijloc fix.

     Dupa selectarea butonului Salvare, daca mai sunt mijloace fixe carora trebuie sa li se atribuie numere de inventar, butonul Adaugare ramane activ, reluandu-se si pentru acestea procedeul de mai sus, pana la epuizarea lor din lista.

     Pentru vizualizare / stergere se apasa butonul Vizual./Sterg. Pentru stergere se selecteaza pozitia dorita si se apasa tastele Ctrl+T.

     Daca doriti sa stergeti o intrare careia i-ati atribuit un numar de inventar trebuie sa stergeti mai intai atribuirea numarului de inventar, folosind optiunea Atribuire numere de inventar si amortizare din Operatii utile si apoi stergeti intrarea folosind optiuneaVizualizare date din meniul Intrari mijloace fixe.

     IESIRILE DE MIJLOACE FIXE evidentiaza iesirile care au loc in luna in curs.

     Se vor selecta si completa tipul iesirii din gestiune si tipul documentului, numarul si data documentului, contul si partenerul destinatar (client), urmand apoi completarea propriu-zisa a documentului de iesire cu mijloacele fixe din gestiune, prin tastarea denumirii (sau a primelor litere ale acesteia), ceea ce permite selectarea din nomenclator a denumirii corecte, si apoi selectarea mijlocului fix existent in gestiune, intrucat cu aceeasi denumire pot fi mai multe mijloace fixe. Pentru completarea documentului de iesire cu mai multe mijloace fixe se reia procedeul cu ajutorul tastei (F3).

     Pentru un mijloc fix neamortizat integral se trece pe cheltuiala valoarea ramasa neamortizata. Acest lucru se face automat in functie de datele din baza de date. Pentru o vanzare partiala, in campul Valoare de inventar se trece valoarea cu care se diminueaza mijlocul fix. Celelalte campuri se completeaza automat in functie de ponderea pe care o are valoarea respectiva in total valoare de inventar.

     Calculul amortizarii mijloacelor fixe se face selectand optiunea Calcul amortizaredin submeniul Operatii utile. Rezultatul poate fi vizualizat pe tipuri de amortizare si dupa anumite criterii de filtrare (grupa, cont mijloc fix, cont amortizare, detaliat sau nu). Pentru alegerea unui criteriu de selectie se apasa bara de spatiu (Space bar). Atunci cand se alege optiunea detaliat „D” se poate vizualiza amortizarea pe fiecare mijloc fix în parte. Daca se alege optiunea detaliat „N” se poate vizualiza amortizarea calculata pe conturi de amortizare.

     Pentru introducerea investitiilor efectuate la un mijloc fix existent sau la un mijloc fix intrat in luna de lucru se alege optiunea Investitii mijloace fixe -> Introd./Modif. din submeniul Operatii utile. Se opteaza, apasand D sau N pentru introducerea investitiilor la mijloace fixe intrate in luna de lucru sau la mijloace fixe existente. Dupa aceea se alege tipul investitiei si apoi se selecteaza mijlocul fix asupra caruia se efectueaza investitia. Mai intai se alege din nomenclator denumirea mijlocului fix si apoi din alta lista se alege mijlocul fix cu numarul de inventar dorit. Iesirea din aceste ferestre se face prin apasarea tastelor F1 sau Esc.

     Daca investitia se inregistreaza direct pe cont de mijloc fix atunci campulInregistrat ca mf? ramane necompletat. Daca investitia se trece prin contul de imobilizare in curs (231) si se inregistreaza in aceeasi luna ca mijloc fix atunci valoarea campului Inregistrat ca mf? trebuie sa fie „D” si se completeaza data, iar daca investitia ramane ca imobilizare in curs (231) atunci valoarea campului Inregistrat ca mf? trebuie sa fie „N”. Valorile pentru campul Inregistrat ca mf? se pot introduce si prin apasarea barei de spatiu (Space bar).

     Pentru calculul automat al amortizarii medii anuale pentru investitiile care se amortizeaza se foloseste optiunea Calcul AMA inv. In fereastra de tip browse se pot vedea valorile calculate pentru amortizarea medie anuala a investitiei precum si contul pentru amortizare.

     Pentru vizualizare se foloseste optiunea Vizualizare date.

     Pentru inregistrarea imobilizarilor in curs ca mijloace fixe se foloseste optiuneaInreg. imob. in curs ca mf din submeniul Operatii utile.

     Pentru adaugare se apasa butonul Adaugare, apoi se introduce numarul de inventar. Daca nu se introduce nici un numar de inventar atunci se vor afisa toate imobilizarile in curs, dupa care se alege numarul de inventar corespunzator (iesirea din fereastra se face cu tasta Esc), se completeaza campurile Gestiune, Cont mf, Cont am pe debit si credit, Valoare mijloc fix, Valoare amortizare (daca e cazul) cu valorile corespunzatoare. Daca se pastreaza acelasi cont la amortizare atunci in ambele campuri se trece aceeasi valoare.

     Pentru vizualizarea imobilizarilor in curs care au fost trecute pe mijloace fixe se pot folosi butoanele de deplasare sau se apasa butonul *.

     Pentru stergere se apasa butonul *, in fereastra care afiseaza inregistrarile introduse se selecteaza pozitia dorita si se apasa tastele Ctrl+T. Stergerea se face efectiv dupa parasirea machetei.

     Pentru reevaluare se foloseste optiunea Reevaluare din submeniul Operatii utile. Se pot efectua mai multe operatii. Se pot prelua mijloacele fixe existente mai putin imobilizarile in curs, mijloacele fixe amortizate si cele scoase din functiune. Pentru aceasta se foloseste optiunea Preluare mf. In fereastra care apare se pot sterge, prin apasarea tastelor Ctrl+T, mijloacele fixe pentru care nu trebuie sau nu se face reevaluarea. Tot la preluare mijloace fixe se completeaza campul Coeficient de actualizare pe baza datelor din nomenclatorul cu coeficienti. Acesti coeficienti pot fi modificati. Dupa completarea datelor se poate face un calcul reevaluare prin folosirea optiunii Calcul reev. Pentru calculul amortizarii la reevaluare se foloseste optiuneaCalcul AMA reev. Valorile obtinute in urma calculelor efectuate pot fi modificate.

     NOMENCLATORUL contine tipurile de mijloacele fixe pe care societatea le are in evidenta si este format din denumirea acestora, grupa, codul de clasificare, durata de utilizare si unitatea de masura. Aici se poate consulta si Catalogul nou cu clasificarea mijloacelor fixe prin apasarea tastelor Ctrl+D.

     In submeniul Nomenclator…, mai pot fi consultate catalogul nou si catalogul vechi cu clasificarea mijloacelor fixe, corespondenta dintre cele doua cataloage, anexa cu cotele de amortizare.

     Modulul de PARTENERI este prezentat pe larg in modulul de GESTIUNE CANTITATIVA.

     Pentru generarea notei contabile se foloseste optiunea Nota contabila. Se genereaza nota pentru intrari, iesiri, amortizare si alte operatii efectuate in luna.

     LISTELE CURENTE SI ANTERIOARE prezinta o serie de situatii ale lunii in curs sau ale unei luni anterioare legate de intrarile, iesirile si investitiile din luna respectiva, NIR-ul mijloacelor fixe pe gestiune, fisa unuia sau mai multor mijloace fixe, balante ale imobilizarilor ordonate dupa cont sau numar de inventar, situatia amortizarilor pe conturi, numere de inventar si grupe, reevaluarea mijloacelor fixe, precum si nota contabila.

     INTRETINERE FISIERE contine optiunile de Reindexare baze de date,Inchidere de luna care pregateste fisierele pentru luna urmatoare, Corespondenta 6811 – 281(0) pentru cazul in care se doreste o inregistrare a cheltuielilor de amortizare pe analitice.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.