Noutati Generale

Sinteza legislativa 17 – 21 februarie 2020

  Hotărârea Guvernului nr. 127/2020 pentru stabilirea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2020.

 • Din vara anului trecut, după apariția Registrului agresorilor sexuali, cei ce lucrează în sistemul de învățământ, de sănătate sau de protecție socială au obligația de a prezenta angajatorului un certificat de integritate comportamentală, document care să ateste faptul că nu au fost condamnați pentru fapte penale de natură sexuală. În acest sens, modelele oficiale ale mai multor documente ce vor fi folosite în legătură cu registrul național al faptelor de natură sexuală, inclusiv al certificatului de integritate comportamentală, au fost publicate recent.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 18 februarie 2020.

  Ordinul Ministerului Justiției nr. 482/2020 privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 129 din 19 februarie 2020.

 • lături de polițiști, militari sau soldați ori gradați profesioniști, și polițiștii din penitenciare pot beneficia de ajutor din partea statului pentru plata integrală sau parțială a ratelor la creditele pentru cumpărarea unei case.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 19 februarie 2020.

  Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul competent să judece recursul în interesul legii) nr. 23/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 142 din 21 februarie 2020.

 • Contractul de credit încheiat online cu o instituție financiară nebancară (IFN) este titlu executoriu chiar dacă datornicul n-a semnat de mână sau electronic documentul.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Obligatorie de la: 21 februarie 2020

Sinteza legislativa 10 – 14 februarie 2020

  Ordonanța de urgență nr. 16/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2020.

 • Pentru a putea desfășura mai multe controale în trafic la transportatorii de marfă, Guvernul a oficializat măsuri pentru ca spațiile de parcare adiacente drumurilor naționale și autostrăzilor să poată fi folosite și pentru controlul greutății vehiculelor rutiere.
 • De asemenea, conform ordonanței, cei care aruncă și depozitează gunoaie în zonele de siguranță ale drumurilor și podurilor sau în zonele de parcare, oprire și staționare riscă amenzi de până la 6.000 de lei.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 11 februarie 2020.

  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 178/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației și a Ordinului ministrului sănătății nr. 15/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2020.

 • Saloanele de înfrumusețare trebuie să ceară reautorizarea până la finele anului 2020, în condițiile în care termenul inițial era 13 februarie.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 11 februarie 2020.

  Ordonanța de urgență nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2020.

 • Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  urmează să fie restructurată, prin transformarea funcțiilor publice specifice din cadrul direcției în funcții publice generale.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 12 februarie 2020

Sinteza legislativa 3 – 7 februarie 2020

  Ordinul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 75 din 3 februarie 2020.

 • Firmele au obligația adoptării unor proceduri interne și instruirii angajaților în ceea ce privește prevenirea spălării banilor.
 • Mai multe detalii, AICIAICI, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 3 februarie 2020.

  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 547/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 82 din 5 februarie 2020.

 • Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului, care este un instrument pentru efectuarea plăților către și de la Trezoreria Statului, nu mai trebuie ștampilat de către angajații de la stat
 • Mai multe detalii, AICI.

Intrare în vigoare: 5 februarie 2020.

Sinteza legislativa 27 – 31 ianuarie 2020

  Ordonanța de urgență nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2020.

 • Actul normativ vizează eliminarea practicilor fiscale ce permit companiilor să evite plata taxelor și impozitelor sau să obțină reduceri ale acestora.
 • De asemenea, apar anumite modificări la regimul popririlor fiscale, în vederea deblocării mai rapide a conturilor.
 • Mai multe detalii, AICI, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: în general, 3 februarie 2020, însă anumite prevederi, precum cele care se referă la tranzacțiile prin care firmele își optimizează taxele, vor intra în vigoare doar la 1 iulie 2020.

  Ordonanța de urgență nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2020.

 • Depunerea declarației unice nu va mai avea termen pe 15 martie, cum prevede Codul fiscal, ci spre finalul în 25 mai. La fel și în cazul formularului 230. Totodată, se prelungește suspendarea depunerii declarațiilor 392 și 393 până în anul 2022.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.

Intrare în vigoare: în general, 31 ianuarie 2020, însă există și prevederi, precum cele de mai sus, care au intrat în vigoare în 3 februarie 2020.

Sinteza legislativa 6 – 10 ianuarie 2020

  Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 2 din 6 ianuarie 2020.

 • Prin această lege, a fost oficializat bugetul de stat pentru anul acesta. Totalul veniturilor la bugetul de stat, pentru acest an, este de 167.702, 4 milioane de lei, în timp ce cheltuielile vor fi de 261.212 milioane de lei credite de angajament și 215.224,2 milioane de lei credite bugetare.
 • Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2020.

  Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2020.

 • Modificările vizează, în principal, noi reguli privitoare la branșamente la utilități, pe care investitorii și proprietarii construcțiilor vor trebui să le respecte astfel încât să predea beneficiarilor și cumpărătorilor construcții cu branșamentele făcute conform legii și să suporte costurile aferente.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 7 februarie 2020.

  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2020.

 • Cei interesați, pot afla din ordinul menționat aici regulile pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare pentru anul 2019. Termenul limită este 29 mai 2020.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 7 ianuarie 2020.

  Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2020.

 • Legea stabilește cadrul legal pentru înființarea schemelor și fondurilor unor pensii suplimentare pentru salariați.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 7 februarie 2020.

  Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020.

 • Printre măsurile stabilite, se numără înghețarea punctului-amendă pentru contravenții rutiere la 145 de lei sau extinderea perioadei în care firmele cu automate comerciale trebuie să se doteze cu case de marcat.
 • O altă schimbare importantă este eliminarea „taxei pe lăcomie”.
 • Mai multe detalii, AICIAICIAICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2020.

  Legea nr. 6/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 2020.

 • Prin această lege, a fost oficializat bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
 • Printre noutăți, s-a majorat cuantumul ajutorului de deces. La fel, s-a majorat și câștigul salarial mediu brut, pentru 2020.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2020.

  Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2020.

 • Din februarie, cei care au construit fără autorizație de construire vor mai avea o posibilitate pentru a intra în legalitate.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 7 februarie 2020.

  Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020.

 • Salariații din mediul privat nu mai pot fi detașați la stat.
 • Altcumva, indemnizația de hrană pentru salariații de la stat rămâne la fel ca în 2019.
 • O altă noutate, tot pentru bugetari, este că sporurile pe care aceștia le primesc pentru munca în condiții deosebite, grele sau periculoase vor fi înghețate la nivelul din 2019. La fel se va întâmpla și cu indemnizațiile lunare ale demnitarilor, care vor fi înghețate la nivelul lui 2019.
 • În același timp, a fost eliminată posibilitatea mutării banilor de pensie privată în sistemul pensiilor publice.
 • Mai multe detalii, AICIAICIAICIAICI și AICI.

Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2020

Sinteza legislativa 16 decembrie 2019 – 3 ianuarie 2020

  Legea nr. 260/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1051 din 30 decembrie 2019.

 • Profesorii din mediul preuniversitar vor răspunde disciplinar mult mai strict pentru încălcarea atribuțiilor lor de serviciu. În esență, nu mai este nevoie ca profesorii să își fi încălcat atribuțiile cu intenție sau din culpă (adică să fi existat vinovăție), cum era până acum, ci este suficientă încălcarea în sine, pentru a se atrage răspunderea.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 2 ianuarie 2020.

  Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1054 din 30 decembrie 2019.

 • De la 1 ianuarie 2020, angajatorii au scăpat de plata majorată a contribuțiilor de pensii și sănătate pentru salariații part time sau cu plata în acord.
 • De asemenea, prin același act normativ a fost eliminată supraaciza la combustibili.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2020.
  Ordonanța de urgență nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1031 din 23 decembrie 2019.

 • Abrogarea „Split TVA”, de la 1 februarie 2020, a devenit oficială.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 23 decembrie 2019 (dar abrogarea split TVA va deveni efectivă abia de la 1 februrarie 2020).

  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3774/2019 privind reglementarea unor măsuri referitoare la semnarea și aplicarea ștampilei pe documentele depuse de instituțiile publice la Trezoreria Statului a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1044 din 24 decembrie 2019.

 • Persoanele autorizate din instituțiile publice au scăpat de obligația ștampilării pentru documentele tipărite pe care sunt obligate legal să le semneze de mână și să le depună la trezorerii și la Finanțe.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 24 decembrie 2019.

  Legea nr. 253/2019 privind câinii salvamont a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1044 din 27 decembrie 2019.

 • Legea stabilește cadrul legislativ ce permite operaționalizarea echipajelor de salvamonți care lucrează împreună cu câini de serviciu.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 24 decembrie 2019.

  Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2019 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1045 din 24 decembrie 2019.

 • De acum, persoanele fizice pot deveni agenți de asigurări dacă au absolvit liceul și au o diplomă de absolvire (chiar și fără diplomă de Bacalaureat).
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 24 decembrie 2019.
  Hotărârea Guvernului nr. 914/2019 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 și (UE) 2017/2.394, precum și a Directivei 2009/22/CE a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1009 din 16 decembrie 2019.

 • Firmele care blochează sau limitează accesul clientului la interfețele lor online vor putea fi sancționate cu amendă între 5.000 și 50.000 de lei.
 • Mai multe detalii despre aceasta, AICI, și despre geoblocare, AICI.
 • Intrare în vigoare: 15 ianuarie 2020.

  Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019.

 • De la 1 ianurie 2020, salariul minim (brut) va fi de 2.230 de lei pe lună.
 • Cel minim pentru studii superioare va fi de 2.350 de lei (pentru cei cu vechime de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare).
 • Mai multe detalii, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 16 decembrie 2019 (dar se aplică de la 1 ianuarie 2020).

Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1013 din 17 decembrie 2019.

 • Au fost oficializate obligațiile declarative și de plată a cotizațiilor, pentru consultanți fiscali, în 2020.
 • 16 martie 2020 este termenul limită de plată a cotizațiilor.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 17 decembrie 2019.

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1020 din 19 decembrie 2019.

 • Regulamentul stabilește chestiuni precum cerințele de autorizare pentru entități precum cele de mai sus sau cerințe de raportare pentru instituții de plată.
 • Intrare în vigoare: 19 decembrie 2019.

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2019 privind instituțiile emitente de monedă electronică a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1021 din 19 decembrie 2019.

 • Regulamentul stabilește chestiuni precum cerințele de autorizare pentru entități precum cele de mai sus sau cerințe de raportare.
 • Intrare în vigoare: 19 decembrie 2019.

Legea nr. 239/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1024 din 19 decembrie 2019.

 • Magistrații nu vor putea să beneficieze de pensionarea anticipată, înaintea împlinirii de 60 de ani, în următorii doi ani.
 • De asemenea, majorarea, de la doi la trei, a numărului membrilor completurilor care vor judeca apeluri și recursuri se va amâna până la începutul lui 2021
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 22 decembrie 2019.

Sinteza legislativa 25 – 29 noiembrie 2019

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3008/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 945 din 26 noiembrie 2019.

 • Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală va putea fi depusă și prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii, dar și prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe website-ul ANAF.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 26 decembrie 2019.

Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 728/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 955 din 28 noiembrie 2019.

 • În privința ordonanței amnistiei, firmele pot să ceară și anularea accesoriilor pentru datoriile pe care le au față de agențiile de muncă.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2019.

Decizia Camerei Deputaților nr. 17/2019 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2019.

 • În 2020, tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial vor rămâne la fel ca până acum.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2019.

Ordonanța de urgență nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 965 din 29 noiembrie 2019; Ordonanța de urgență nr. 72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 966 din 29 noiembrie 2019.

 • Au avut loc ajutări de bugete, în cadrul ministerelor, în special în ceea ce privește rambursările de TVA către firme.
 • De asemenea, s-au alocat bani pentru concediile medicale nedecontate.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.

Intrare în vigoare: 29 noiembrie 2019.

Sinteza legislativa 18 – 22 noiembrie 2019

 

Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 19 noiembrie 2019.

 • Profesorii și educatorii vor trebui să participe la cursuri de perfecționare privind problemele legate de violența psihologică.
 • Începând cu anul școlar 2020/2021, elevii vor petrece, săptămânal, mai puțin timp la școală. Cei din învățământul primar vor petrece cel mult 20 de ore, pe săptămână, la școală.În privința celor din ciclul gimnazial, limita va fi de 25 de ore, pe săptămână, la școală. Cei de liceu vor merge la școală maximum 30 de ore pe săptămână.
 • De asemenea, toate școlile vor fi obligate să îi înscrie și pe cei care nu au CNP.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 22 noiembrie 2019.

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.746/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2019.

 • Rezidenții vor putea să se specializeze, începând de anul viitor, în farmacie generală sau industrie farmaceutică și cosmetică.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 22 noiembrie 2019.
 
Ordonanța de urgență nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 20 noiembrie 2019.

 • Ordonanța stabilește, printre altele, ce se întâmplă cu românii din Marea Britanie, dacă ieșirea Marii Britanii și a Irlandei de Nord se face fără un acord. De exemplu, este abordată chestiunea calificărilor profesionale și a studiilor făcute în Marea Britanie și în Irlanda de Nord.
 • Intrare în vigoare: 20 noiembrie 2019.
         

Partener

Certificare ISO: