Noutati Generale

Sinteza legislativa 30 august – 12 septembrie 2021

 Analiză: În contextul în care practica recentă arată că organele fiscale încearcă să întârzie cât se poate de mult restituirea sumelor achitate în temeiul unui act administrativ-fiscal anulat definitiv de instanțe, e bine de știut că, potrivit specialiștilor, concomitent cu anularea unui act fiscal, firmele pot cere instanței restituirea sumelor achitate în baza acestuia.

 Beneficiarii reali: Conform unui anunț de joi al Oficiului Național al Registrului Comerțului, firmele pot depune o singură declarație pentru a bifa două obligații cu termene diferite. Concret, dincolo de reintroducerea recentă a declarației anuale privind beneficiarii reali (pentru anul 2021 stabilindu-se termenul de depunere la 1 octombrie, în loc de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, mai există un termen care trebuie respectat numai de firmele înființate înainte de 21 iulie 2019.

 UpdateDoar două ajutoare de stat mai sunt valabile în prezent pentru firme, după ce zilele trecute a mai expirat unul
 
 Având în vedere că vor fi obligate să folosească sistemul SAF-T (viitoarea declarație 406) de la 1 ianuarie 2022, firmele mari ar trebui să înceapă pregătirea cât mai repede, altfel multe ar putea să întârzie cu prima raportare, avertizează specialiștii, opinând că intervalul cel mai optimist de analizare și identificare exactă a informațiilor cerute de declarația 406, în cazul în care nu există multe modificări și calibrări de făcut, ar fi între 10 și 14 săptămâni.

 Anul fiscal 2015 se prescrie: De mâine, ANAF nu îl mai poate controla, iar firmele nu mai pot cere restituiri de sume la care au căpătat dreptul în acel an. În mod normal anul 2015 trebuia să se prescrie la 1 ianuarie 2021, însă termenul a fost decalat de o serie de măsuri luate de Guvern prin ordonanță de urgență.

 Un nou prag depășit în practica prețurilor de transfer: Fiscul acceptă ajustări voluntare prin diminuarea bazei impozabile. Legislația fiscală din domeniul prețurilor de transfer a fost aliniată cu practicile internaționale care sunt validate la nivelul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, respectiv la nivelul Comisiei Europene prin lucrările Forumului Comun al prețurilor de transfer.

 Ghidul cercetării disciplinare: Reguli pe care trebuie să le respecți pentru o procedură corectă și exemple din practică

 Studiu: Majoritatea salariaților vor un program redus de lucru, reiese dintr-un studiu recent. Cum se poate face asta. Vorba pornită de pe vremea uzinelor comuniste „Timpul trece, leafa merge” pare să nu mai fie pe placul salariaților din zilele noastre. Un studiu realizat la nivel mondial arată că se dorește un program de lucru flexibil, care să pună accent pe eficiență, nu pe orele de muncă.

→ Modificări la codurile fiscale: Firmele și PFA-urile care beneficiază de eșalonări la plata datoriilor la stat și au activitatea restrânsă sau închisă de către autorități, pe perioada stării de alertă (sau de urgență, după caz), nu datorează dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a ratelor de eșalonare la plată.
S-a extins amnistia fiscală: Și datoriile stabilite în urma verificărilor documentare și unor inspecții fiscale sunt acum incluse, iar cei care au plătit datoriile le pot cere înapoi.
A fost remediată transpunerea incorectă a directivei TVA privind comerțul electronic. Astfel, de-acum, aplicarea regimului special este posibilă fără a renunța la aplicarea regimului de scutire pentru întreprinderile mici.

→ Reîncadrarea diurnelor: Fiscaliștii propun o nouă amnistie și clarificarea legislației, pentru a ajuta angajatorii. Potrivit reprezentanților Camerei Consultanților Fiscali, aceste măsuri ar ajuta angajatorii să evite falimentul și ar asigura un cadru legal stabil pentru viitoarele controale ale Fiscului, fiind, totodată, de ajutor și pentru prestatorii de servicii de construcții și agenții de muncă temporară.

→ Recent au apărut noi obligații de mediu pentru firme, introduse prin trei ordonanțe ce reglementează noul regim al deșeurilor, reguli suplimentare privind depozitarea lor și scoaterea de pe piață a mai multor produse de plastic. Iată, într-o sinteză, ce trebuie să știe firmele despre principalele obligații, termene de aplicare și amenzi.

→ Clarificare: Chiar dacă o recentă ordonanță, care a adus modificări Codului muncii, a eliminat pentru angajatorii cu mai puțin de nouă salariați obligația de a avea un regulament intern și o fișă a postului, microîntreprinderile sunt, în continuare, obligate să țină evidența orelor de lucru prestate de salariați.

→ În contextul în care sunt tot mai mule persoane care lucrează la mai mulți angajatori, vă spunem principalele aspecte ce trebuie luate în considerare când aveți un salariat cu mai multe CIM-uri.

→ Tichetele de masă se acordă și celor care lucrează part-time sau au un program inegal de lucru, cu condiția ca funcția de bază (dacă au mai multe contracte de muncă) să fie la angajatorul de la care le primesc.

→ Bilanțuri: Potrivit unui proiect de ordin lansat joi în dezbatere de Ministerul Finanțelor, începând din 2022, firmele mari vor trebui să includă noi informații în declarația nefinanciară. Concret, este vorba de informații cu privire la modul și măsura în care activitățile întreprinderii sunt asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului, dar nu numai. Ca să se aplice, proiectul de ordin trebuie aprobat de ministrul de resort și publicat în Monitorul Oficial.

Sinteza legislativa 23 – 29 august 2021

 Un nou regim al deșeurilor, stabilit printr-un  act normativ care modifică obligațiile firmelor în această zonă și înăsprește sancțiunile pentru abaterile săvârșite, a intrat în vigoare de joi. Iată cinci schimbări majore operate în legislația privind regimul deșeurilor.

 Cadrul legal al achizițiilor publice s-a modificat de azi. Printre altele, dovada plății taxelor și impozitelor va fi făcută mai ușor la firmele cu multe puncte de lucru, iar anumite termene procedurale se vor reduce, însă acestea nu sunt singurele noutăți. Iată principalele schimbări din domeniul achizițiilor publice de care trebuie să știe firmele.

 Începând de vineri, tinerii care vor să devină șefi de fermă pot cere până la 70.000 euro de la stat, sub formă de sprijin nerambursabil. Totodată, e bine de știut că există fonduri și pentru dezvoltarea fermelor mici.

 Ghidul angajărilor cetățenilor non-UE: În contextul în care sunt sectoare de activitate unde angajatorii se orientează tot mai mult către forța de muncă străină, vă spunem pașii și documentația de care este nevoie pentru angajarea unor lucrători din afara spațiului UE.

 GDPR și zilele libere pentru vaccinare: În contextul în care nu există recomandări oficiale sau prevederi legale mai specifice pentru păstrarea datelor și documentelor-suport necesare acordării zilelor libere angajaților care se vaccinează, vă arătăm ce date personale trebuie să prelucreze angajatorii și pentru cât timp.

 După ce actul normativ de transpunere a Directivei antiplastic va fi oficializat, comercianții vor fi obligați „să taxeze” separat paharele și recipientele de plastic folosite pentru produsele pe care le vând, costul lor urmând să fie evidențiat distinct pe bonul fiscal. Potrivit ministrului mediului, asta nu ar trebui să însemne că dăm mai mulți bani pe alimentele și băuturile respective.
 
→ 
Modificări la Codul fiscal: 
Impozitul pe spectacole se va calcula fără a include TVA-ul încasat pe bilete și abonamente, prevede un proiect de modificare a Codului fiscal. Prin urmare, după ce proiectul de act normativ va fi oficializat, impozitul plătit la stat pentru spectacole va fi mai mic decât în prezent.

 ANAF a pus în dezbatere o procedură de înregistrare pentru utilizarea unuia dintre cele trei regimuri speciale de TVA (UE, non-UE și de import) pentru comerțul electronic. Iată cum se va intra/ieși în/din regimurile speciale de TVA pentru comerț online și care sunt declarațiile speciale ce se vor folosi.

 Închiriere pentru turiști: Cei care revin la un număr mic de camere închiriate vor putea trece la sistemul normelor de venit, prevede un proiect de ordonanță pus în dezbatere de Ministerul Finanțelor. Același lucru va fi valabil și pentru cei care, după o perioadă de inactivitate, reîncep să obțină astfel de venituri. În prezent, legislația nu prevede o asemenea posibilitate.

Sinteza legislativa 2 – 8 august 2021

→ Grupurile de impozit pe profit: Procedura de implementare și documentele necesare au fost oficializate vineri. Astfel, dacă vor exista firme care să ceară intrarea în sistem în 2021, consolidarea fiscală la impozitul pe profit (care permite gruparea companiilor pentru a compensa profiturile cu pierderile și a plăti la stat dări mai mici) va putea fi aplicată începând din 2022.

→ De săptămâna trecută, firmele și PFA-urile pot folosi un nou site al Guvernului pentru a-și căuta finanțări europene și parteneri de proiecte, prin intermediul unei platforme puse la dispoziție de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Vizitatorii site-ului pot folosi două motoare de căutare: cel pentru căutarea de programe necesită completarea cu un termen de căutare, tipul de beneficiar care vrea să ceară bani, domeniul și subdomeniul dorite, iar cel de-al doilea (pentru parteneri), completarea cu un termen de căutare, tipul de beneficiar căutat, domeniul și subdomeniul dorite.
 
Clarificare oficială: Doar dividendele primite de la firme din 24 decembrie 2020 se iau în calcul la încadrarea în 2021 la micro sau profit. Potrivit răspunsului oferit de autoritățile fiscale la o solicitare a Camerei Consultanților fiscali, la verificarea, la 31 decembrie 2020, dacă veniturile realizate în exercițiul fiscal 2020 depășesc sau nu echivalentul în lei a 1.000.000 euro, se ține seama doar de veniturile din dividende primite de la o persoană juridică română în perioada 24 – 31 decembrie 2020.

→ Răspunderea patrimonială colectivă a salariaților față de angajator: Cum se stabilește modul în care răspunde fiecare. În cazul în care angajatorul a suferit un prejudiciu cauzat de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport cu măsura în care fiecare a contribuit la producerea sa. Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei și, atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

→ Construcții: În urma recentelor accidente de muncă cu largă acoperire în mass media, Inspecția Muncii a publicat un comunicat de presă în care anunță că angajatorii din domeniu ar trebui să se aștepte la mai multe controale ITM decât de obicei. Iată, în acest context, ce probleme trebuie evitate pe șantiere.

→ Regulamentul intern: Politica de utilizare rezonabilă a resurselor companiei nu ar trebui să interzică total folosirea acestora în scopuri personale, spun specialiștii, potrivit cărora cea mai mare greșeală pe care o fac companiile când construiesc aceste politici e să interzică în mod absolut folosirea acelor lucruri în alt scop decât profesional.

Sinteza legislativa 26 iulie – 1 august 2021

 Actul normativ care a schimbat, de la 1 august, regulile legislației privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate a fost oficializat. Astfel, de-acum, concediul medical va avea, în primă fază, cel mult patru zile, dacă este eliberat de medicul de familie.
+ Ordinul stabilește, totodată, și cum vor monitoriza medicii persoanele aflate în concediu medical. Pe scurt, medicii curanți vor întocmi un plan de urmărire a evoluției bolii care va cuprinde două etape: prima va fi una de evaluare, iar cea de-a doua va cuprinde urmărirea evoluţiei afecțiunii care a determinat incapacitatea temporară de muncă.

 Stare de alertă: Ce măsuri oficiale de relaxare se aplică, de la 1 august, pentru afaceri. Măsurile de relaxare pentru afaceri, aferente stării de alertă, ce urmează să se aplice de la 1 august 2021 au fost oficializate aseară de Guvern. Acestea se referă, în principal, la evenimentele culturale în aer liber, evenimentele private și la activitatea barurilor, cluburilor, discotecilor și sălilor obișnuite de jocuri.
Guvernul va permite mitinguri și demonstrații cu până la 500 de persoane, însă organizarea va depinde de incidența cumulată la 14 zile din localitatea respectivă.
Locurile în care poți intra doar dacă ești vaccinat

 Anul 2015 se prescrie în curând: În contextul în care termenele de prescripție au fost suspendate mai multe luni anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus, vă spunem că sunt ultimele săptămâni în care contribuabilii mai pot cere de la stat banii pentru care au obținut dreptul de restituire în 2015. Totodată se va prescrie și dreptul Fiscului de a stabili creanțe fiscale aferente anului 2015.

 Sinteza lunii iulie pentru HR: Pentru o lună de vară, cu activitate redusă pentru unii angajatori din cauza concediilor de odihnă, domeniul relațiilor de muncă a avut parte de multe noutăți. În acest context, v-am pregătit o sinteză a schimbărilor de luna trecută, care au constat în noi mențiuni în CIM, zi liberă pentru vaccinare și modificări la concediile medicale și nu numai.

 Agenda lunii august: Cele mai importante chestiuni la care să fie atente companiile și PFA-urile. Luna aceasta vine cu termene și obligații de raportare importante pentru companii: termenul-limită pentru depunerea raportărilor contabile semestriale, modificări importante la concediile medicale, trecerea la depunerea exclusiv online a declarației de mediu, măsuri suplimentare de relaxare pentru afaceri și nu numai, pe care vi le prezentăm, concret și în detaliu, în articol.

Sinteza legislativa 28 iunie – 25 iulie 2021

 Granturi pentru capital de lucru: Conform unui act normativ oficializat joi, care a deblocat a treia tranșă de plăți din granturile pentru capital de lucru, beneficiarii trebuie să semneze contractele de finanțare în 20 de zile de la primirea notificării. Concret, în termen de maxim 20 de zile de la primirea contractului de finanțare, aplicanții trebuie să-l descarce, să-l semneze electronic și să-l reîncarce semnat în aplicație, împreună cu dovada cofinanțării.
  
 Registrele contabile pe care contribuabilii ar trebui să le aibă în mod obligatoriu diferă în funcție de modul în care se ține contabilitatea, în partidă simplă sau în partidă dublă. Iată tot ce trebuie știut despre registrele contabile obligatorii: conținut, termen de arhivare și sancțiuni de neconformare 

 Opinie Deloitte Romania: Raportarea SAF-T, obligatorie pentru marii contribuabili de la 1 ianuarie 2022. Ce presupune implementarea? Implementarea SAF-T (Standard Audit File for Taxation – Fișierul Standard de Audit pentru Taxe), ca parte a procesului de digitalizare a ANAF, prinde contur și în România. Marii contribuabili care, potrivit celor mai recente informații venite din partea autorităților, vor fi obligați să realizeze raportările către ANAF prin intermediul noului sistem începând cu 1 ianuarie 2022, au la dispoziție detaliile tehnice actualizate pe baza cărora trebuie să înceapă implementarea SAF-T.
 
  De ieri, regulile controalelor ITM s-au schimbat: inspectorii pot cere acte și înainte să vină la verificări, ca urmare a introducerii posibilității de încheiere a actelor de muncă în format electronic, semnate cu semnătură electronică.
 
 Potrivit Codului muncii, cei care lucrează de noapte trebuie să fie neapărat recompensați de angajatori, în caz contrar aceștia riscând amenzi cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei. În plus, cei care utilizează, în mod frecvent, muncă de noapte sunt obligați să informeze ITM-ul despre acest lucru.

 Clarificare ONRC: Chiar dacă nu se mai transmite la Fisc, dovada sediului social se depune în continuare la înființarea firmei, a precizat Oficiul Național al Registrului Comerțului într-un comunicat postat recent pe site-ul propriu. Cu alte cuvinte, obligația de a prezenta, la înmatricularea societății, a dovezii sediului declarat se menține, însă ONRC nu va mai transmite documentul care atestă acest aspect către Fisc.

 Proiect de regulament european: Salariații care primesc sarcini legate de prevenirea spălării banilor vor trebui evaluați, prevede un proiect de regulament european ce va uniformiza, la nivelul UE, regulile de prevenire a spălării banilor și care, după adoptare, se va aplica direct în toate statele membre. Astfel, distinct de persoanele responsabile cu aplicarea legislației specifice, angajații care primesc sarcini legate de prevenirea spălării banilor vor trebui evaluați inclusiv privind reputația și integritatea.

 Ministerul Economiei a pus din nou în dezbatere proiectul care va schimba, din 2022, regulile vânzărilor către consumatori, de data aceasta cu amenzi micșorate. În rest, proiectul va reglementa, în mod special, conformitatea bunurilor cu contractul, măsurile corective în caz de neconformitate și punerea lor în aplicare, precum și garanțiile produselor.

 Directiva TVA privind comerțul electronic nu a fost transpusă corect în România, potrivit Comisiei Europene, care, într-o scrisoare de punere în întârziere, a atras atenția țării noastre asupra faptului că legislația română privind ghișeul unic al Uniunii a exclus de la accesul două categorii de întreprinderi care, în mod normal, sunt eligibile în temeiul Directivei TVA privind comerțul electronic. Declarația de impunere poate fi depusă și după ce organul fiscal a emis decizia de impunere în urma depășirii termenului. Concret, contribuabilul care a primit o astfel de decizie de la Fisc are timp două luni să-și depună declarația de impunere, ceea ce duce la anularea deciziei emise de Fisc.

 ANAF a actualizat modelul procesului-verbal de amendare folosit de către inspectorii fiscali în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Ordinul care îl conține, oficializat joi, a majorat și termenul de plată a jumătate din minimul amenzii de la 48 de ore la 15 zile.

 Decizii CJUE: Un salariat care dobândește un handicap nu poate fi concediat doar pentru că nu își mai poate îndeplini la fel de bine atribuțiile, a stabilit Curtea de Justiție a Uniunii Europene într-o speță ce viza concedierea unui angajat de penitenciar din Estonia care, în urma scăderii acuității auzului sub pragurile de percepție sonoră minime stabilite printr-o reglementare națională, a fost concediat.
TVA-ul considerat inclus în venitul reconstituit de către Fisc în cazul unei fraude de TVA e mai mic decât cel care ar fi fost stabilit în mod obișnuit, apreciind că valoarea impozabilă a unei tranzacții prin care s-a făcut evaziune fiscală conține deja TVA, a decis CJUE recent, reiterând astfel câteva aspecte deja stabilite și acoperind, astfel, inclusiv cazurile de fraudă în materie de TVA.
Un angajator poate interzice purtarea la locul de muncă a însemnelor religioase atunci când dorește să se prezinte neutru din acest punct de vedere în fața clienților sau pentru a preveni conflicte sociale, este precizat într-o altă decizie CJUE de dată recentă. Deciziile date de CJUE sunt obligatorii pentru toate instanțele din Uniunea Europeană care se confruntă cu cazuri asemănătoare, iar autoritățile naționale trebuie să țină cont de ele, în vederea ajustării legislației interne.

 Kurzarbeit: Începând de ieri, la solicitarea sumelor pentru reducerea timpului de muncă se folosesc noi documente, oficializate la sfârșitul săptămânii trecute printr-un ordin al Ministerului Muncii. Concret, de-acum cererea, declarația pe propria răspundere și lista salariaților pentru care se solicită decontarea indemnizației au modele noi.

 În ultimele săptămâni au apărut mai multe decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene care vizează domeniul TVA, care sunt obligatorii pentru toate instanțele naționale din UE care se pot confrunta cu o situație asemănătoare (implicit și pentru România). Dintre acestea, patru se referă la deducerea TVA în cazul falimentului, plata datoriilor de TVA atunci când vine vorba despre atragerea răspunderii solidare a unei persoane, stabilirea venitului unei operațiuni nedeclarate și netaxate și contextul în care un imobil dat în chirie de o firmă într-o altă țară poate fi considerat un sediu comercial fix.

 Jurisprudență utilă: Potrivit unei decizii din acest an a Curții de Apel Timişoara, despăgubirea pentru nerespectarea clauzei de formare profesională nu poate fi mai mare decât cheltuiala angajatorului și poate fi constituită doar din cheltuielile ocazionate de plata cursurilor, nu și din alte sume reprezentând, de exemplu, contribuţiile plătite de firmă pentru salariul acestuia.
 
Clarificări: Plata stimulentului de inserţie se suspendă doar pe durata concediului de maternitate, nu şi în cazul altor concedii medicale, a precizat Agenţia Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială la o solicitare a redacției noastre.

 Contractul cu durată fixă şi zilele de CO: Sunt aplicabile aceleaşi reguli ca şi pentru salariaţii permanenţi. Potrivit Codului muncii, drepturile şi obligaţiile angajaților și angajatorilor nu depind de durata contractului individual de muncă. În cazul unui contract cu durată determinată, zilele de odihnă se vor acorda proporțional cu lunile lucrate într-un an calendaristic.
 
 Firmele private au mai multe variante prin care pot suporta, dacă-și permit, cheltuielile de vacanță ale salariaților proprii. Iată ce ar trebui să știe cei ce vor să le ofere angajaților vouchere de vacanță.

 În contextul în care, până la sfârșitul lunii trecute, firmele străine cu activitate în România ar fi trebuit să trimită Fiscului un chestionar cu informații care să ajute organul fiscal să-și dea seama dacă e cazul stabilirii rezidenței fiscale în România și plății impozitului aici, vă spunem ce riscă firmele străine care nu au depus chestionarele privind rezidența fiscală până la 30 iunie.

 Agenda lunii iulie: De la modificări fiscale la măsuri de relaxare, iată la ce să fie atente firmele și PFA-urile luna aceasta
 
 Ministerul Finanțelor a operat câteva modificări fiscale punctuale, inclusiv privind noile reguli de TVA, printr-un ordin care a fost oficializat joi. Printre altele, de-acum organele fiscale pot verifica de două ori pe an, nu doar o dată, modul în care sunt respectate prevederile legale în vigoare și a fost prelungit la zece zile lucrătoare termenul de comunicare a deciziilor privind autorizarea organizaţiilor pentru a importa bunuri în regim de scutire de TVA.
Ordinul stabilește, de asemenea, condițiile, modelul cererii și autorizației de aplicare a mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import. Acest mecanism poate fi folosit în situațiile în care se importă bunuri (cu excepția celor pentru care se aplică accize), în loturi cu valoare intrinsecă de cel mult 150 de euro, atunci când persoana care prezintă bunurile în vamă o face în contul persoanei căreia îi sunt destinate pe teritoriul României. Granturi HoReCa: Cei ce activează în domeniul HoReCa, indiferent că sunt firme ori persoane fizice, pot cere, până pe 20 iulie, granturi în valoare de cel mult 800.000 de euro pentru acoperirea a 20% din pierderile suferite în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus. În acest context, vă prezentăm 15 clarificări de la autorități legate de ajutorul de stat pentru domeniul ospitalității.

 Pentru marile firme, termenul de conectare a caselor de marcat cu jurnal electronic la sistemul de monitorizare al Fiscului a expirat în 30 iunie, numărul aparatelor legate până la acum fiind de 85.000. Pentru contribuabilii mici și mijlocii, termenul este la finalul lunii noiembrie 2021.

 Reminder: Firmele care angajează anumiți șomeri beneficiază de decontarea unei porțiuni de salariul lor și în perioada iulie-septembrie 2021. Concret, statul decontează 50% din salariul brut (maximum 2.500 de lei) celor ce încadrează în muncă șomeri peste 50 de ani care au fost concediați în timpul stării de urgență/stării de alertă, tineri șomeri între 16 și 29 de ani sau români care au fost concediați în străinătate și s-au întors în țară, cu condiția să aparțină uneia dintre cele două categorii de vârstă menționate.

 Potrivit unei decizii recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene, atunci când Fiscul stabilește venitul unei operațiuni nedeclarate și netaxate se consideră că suma include TVA, orice altă interpretare fiind, conform CJUE, contrară principiului neutralității fiscale în materie de TVA. Decizia CJUE este obligatorie pentru toate instanțele naționale care se pot confrunta cu o situație asemănătoare, deci inclusiv pentru România.

 Directiva antiplastic: Directiva europeană care prevede interzicerea, de la 3 iulie, a punerii pe piață a anumitor produse din plastic e departe de a fi transpusă în legislația internă, dacă ne uităm pe declarațiile recente ale ministrului mediului. Nu e exclus ca transpunerea să aibă loc abia la toamnă. Cum obligațiile sale nu se aplică direct operatorilor economici europeni, deci, nici celor români, ci prevederile directivei trebuie transpuse în legislațiile naționale, firmele din România nu trebuie, în acest moment, să respecte nimic.

 Orice persoană are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă diferite, însă atunci când se discută despre acest lucru apar referiri la prevederile referitoare la repausul zilnic/săptămânal și nu numai. În acest context, vă spunem câte contracte de muncă poate avea un salariat în același timp.

 Gravida cere reducerea programului cu o pătrime. Ce are de făcut în continuare angajatorul? Salariatele însărcinate au dreptul să ceară reducerea programului de lucru cu o pătrime dacă starea de sănătate nu le permite efectuarea întregului program, însă pentru a beneficia de acest lucru trebuie să parcurgă o serie de pași prevăzuți în legislație.

 Grupurile de impozit pe profit: Fiscul a pus în dezbatere procedura și documentele necesare implementării administrării grupurilor de plătitori de impozit pe profit, astfel încât, din 2022, companiile care vor dori să aplice consolidarea fiscală la impozitul pe profit să se poată grupa pentru a compensa profiturile cu pierderile și a plăti la stat dări mai mici. Proiectul trebuie aprobat și publicat în Monitorul Oficial ca să producă efecte.

Sinteza legislativa 21 – 27 iunie 2021

→ Legea care a introdus mecanismul contribuției personale intră în vigoare joi, 1 iulie. Actul normativ prevede că partea de contribuție personală pentru serviciile medicale din sistemul privat și coplata pot fi acoperite prin asigurări medicale complementare. Iată, în acest context, ce ar trebui să știe angajații și firmele despre asigurările medicale private.
  
→ Granturi HoReCa: Certificatul constatator cu codurile CAEN a fost eliminat complet de pe lista documentelor necesare pentru înscrieri, verificarea codurilor eligibile făcându-se, mai nou, automat, prin aplicația în care se vor înscrie solicitanții. În articol vă amintim și lista codurilor CAEN pentru care se vor putea cere aceste granturi.
 
→ Kurzarbeit: În sfârşit, Guvernul a modificat, prin HG, procedura de acordare a sumelor pentru reducerea timpului de muncă (Kurzarbeit), în noul act normativ fiind reformulate și simplificate cerințele referitoare la documentele ce trebuie depuse pentru a obține banii.
Totodată, a fost eliminată referirea la aplicarea mecanismului doar până la 30 iunie 2021, prin urmare Kurzarbeit nu expiră la finele lunii, iar decontările vor fi admise în continuare.

→ Noile reguli de TVA pentru comerțul electronic, care se vor aplica de la 1 iulie, au fost adoptate prin OUG pentru a se putea aplica și la noi în țară. În document regăsim aspecte importante pentru platformele prin care se vând bunuri la distanță în România sau alte state UE, modificări privind locul livrării bunurilor, scutiri de TVA la import, precum și apariția obligației de a ține un registru special pentru vânzările la distanță.

→ Călătoriile de afaceri: Având în vedere că statele europene au legislații diferite, firmele trebuie să ia în calcul că inclusiv pe sectorul călătoriilor de afaceri pot apărea obligații specifice în funcție de scopul lor și de durata șederii. În acest context, vă spunem dacă firmelor revin obligații din zona detașărilor și în aceste cazuri.

→ Au fost oficializate modificările la normele de aplicare a Legii privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Astfel, de-acum, salariile restante vor fi suportate timp de cinci luni din fondul special pentru angajatorii în insolvenţă.

→ Propunerea legislativă de reglementare a profesiei de responsabil cu protecția datelor a fost clasată, prin urmare nu vom avea o lege a DPO-ului prea curând. Proiectul de lege a ridicat o serie de semne de întrebare încă de la înregistrare, deoarece iniţiatorii nu şi-au motivat inițiativa și nici nu s-au consultat, la elaborarea ei, cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Sinteza legislativa 7 – 13 iunie 2021

→ Granturi HoReCa: Conform unui anunț de joi al Ministerului Economiei, înscrierile în schema de ajutor de stat vor începe după oficializarea unor modificări recente și publicarea procedurii de accesare a fondurilor alocate. Iată, concret, ce bani se vor putea cere și cum.
+  Pentru a obține sprijinul financiar, firmele vor trebui să completeze atât un raport de expertiză contabilă / raport de audit (în funcție de situație), cât și un raport-sinteză, ca anexă la raportul inițial. Ambele vor trebui certificate de un expert contabil sau un auditor financiar. În acest context, redacția noastră a elaborat o sinteză în care vă spunem tot ce știm până acum despre documentele ce permit accesarea granturilor pentru HoReCa.

→ În contextul în care se apropie sezonul estival și apare nevoia, în special pentru firmele din turism și agricultură, de forță de muncă pe termen scurt, vă spunem tot ce trebuie să știe firmele care vor să angajeze lucrători sezonieri cu contracte de muncă pe durată determinată.

→ Ghișeul unic de TVA: Firmele care fac comerț online vor putea folosi, din iulie, două regimuri speciale de TVA, ambele strâns legate de ghișeul unic de TVA al Fiscului (One Stop Shop – OSS). Deși folosirea ghișeului OSS este opțională, aplicația va simplifica foarte mult activitatea de declarare și plată a TVA-ului printr-o singură înregistrare. Cei care nu folosesc OSS trebuie să se înregistreze în fiecare stat membru UE în care prestează servicii sau livrează bunuri pentru declararea și plata TVA-ului.

→ Ce declarații fiscale trebuie să depună un PFA în timpul anului, în funcție de specificul activității, pe lângă declarația unică

→ Hărţuirea morală la locul de muncă, apărută destul de recent în legislația muncii, obligă angajatorii să pună la punct o politică antihărțuire în care să apară atât măsuri pentru prevenirea și combaterea acestui tip de comportament, cât și sancțiuni aferente.  Iată ce aspecte trebuie luate în considerare la aproape un an de la reglementarea hărțuirii la locul de muncă.

→ Kurzarbeit: Procedura de acordare a sumelor pentru reducerea timpului de muncă se va modifica, în sfârșit, deși mecanismul se mai aplică doar luna asta: o formă actualizată a proiectului de HG se îndreaptă către adoptare, însă mecanismul (în lipsa unor prelungiri oficiale) nu mai e funcțional de luna viitoare. În plus, modificarea normelor prin acest proiect nu e suficientă – după oficializare, trebuie să apară și un ordin de ministru cu noile modele ale documentelor necesare decontării.

Sinteza legislativa 31 mai – 6 iunie 2021

→ Toate firmele, chiar și cele fără regulament intern, sunt obligate să-și întocmească politica antihărțuire încă din 2019. Sancțiunea pentru cele care nu iau măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii la locul de muncă este o amendă între 30.000 și 50.000 de lei.

→ GDPR: Poți înregistra candidații la interviurile pentru recrutare? Potrivit specialiștilor, îregistrarea video sau audio a candidaţilor care trec printr-un interviu de angajare este admisibilă din punctul de vedere al GDPR doar dacă are ca temei un interes legitim, cum ar fi realizarea unui casting sau obţinerea unui post în televiziune, nu şi dacă imaginile sunt prelucrate de firmă în vederea angajării.

→ Indemnizația de neconcurență, care se achită salariatului de către angajator în baza unei clauze de neconcurență, reprezintă un venit asimilat salariilor pentru care se datorează atât impozit, cât și contribuții sociale. În articol detaliem modul de acordare și de plată, tratamentul fiscal, declararea și alte aspecte importante bine de știut.

→ În urma unor modificări succesive la formularul 300 și la regulile sale de completare, mai nou, toate deconturile membrilor grupurilor de TVA pot fi depuse online. Concret, începând din această lună, toate deconturile de TVA ale membrilor unui grup fiscal, precum și decontul consolidat se vor depune prin mijloace electronice.

→ Decizii CJUE: Potrivit unei hotărâri pronunțate joi de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, o firmă intrată în faliment are în continuare dreptul la deducerea TVA-ului din operațiunile făcute până la desființarea efectivă. Decizia CJUE a venit într-un litigiu dintre o companie din țara noastră și Fiscul român și va duce la schimbarea practicii actuale a ANAF, care considera că intrarea în faliment duce automat la pierderea dreptului de deducere a TVA-ului.
Tot joi, Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a mai pronunțat într-o speță în materia TVA. Potrivit CJUE, un imobil dat în chirie de o firmă în altă țară nu-i un sediu comercial fix, în sensul regulilor de TVA, pentru că în acel imobil nu există resursele necesare pentru a putea vorbi de o structură care să acționeze în mod autonom.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat, recent, și într-o speță privind aplicarea unei alte legislații de asigurări sociale pentru angajații trimiși în străinătate. Concret, decizia CJUE a clarificat utilizarea formularului A1 în cazul agenților care plasează forță de muncă în străinătate.

→ Politica de e-Guvernare, care arată cum își propun autoritățile să crească major nivelul de digitalizare actual din instituțiile publice, a fost adoptată joi de Executiv. Iată ce servicii vor putea accesa digital companiile până în 2030.

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.