Buletine Informative 2011

 • M.O. 764 din 31.10.2011
 • M.O. 707 din 06.10.2011
   • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3138 din 16.09.2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun” si ale formularului „Atestat pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor”, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun

  Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2604 din 03.10.2011 

   privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • M.O. 705 din 06.10.2011
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2556 din 20.09.2011 publice privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului si continutului Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si Atestatului pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, in conditiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun
 • M.O. 698 din 03.10.2011

Buletin informativ nr. 7 din 12.09.2011

 • M.O. 627 din 02.09.2011
  • O.G. nr. 30 din 31.08.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • M.O. 626 din 02.09.2011
 • M.O. 622 din 01.09.2011
 • M.O. 620 din 01.09.2011
  • H.G. nr. 773 din 27.07.2011 privind modificarea si completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 248/2011
 • M.O. 604 din 26.08.2011
  • O.G. nr. 14 din 24.08.2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Buletin informativ nr. 6 din 01.08.2011

 • M.O. 498 din 13.07.2011
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2230 din 29.06.2011 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006
 • M.O. 396 din 06.06.2011
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2014 din 19.05.2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora
 • M.O. 381 din 31.05.2011
 • M.O. 362 din 24.05.2011
 • M.O. 350 din 19.05.2011
  • O.U.G. nr. 46 din 11.05.2011 pentru modificarea si completarea art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Buletin informativ nr. 5 din 22.05.2011

 • M.O. 350 din 19.05.2011
  • O.U.G. nr. 46 din 11.05.2011 pentru modificarea si completarea art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
 • M.O. 285 din 22.04.2011
  • O.U.G. nr. 3 din 13.04.2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente

Buletin informativ nr. 4 din 12.04.2011

 • M.O. 253 din 11.04.2011
  • O.U.G. nr. 35 din 30.03.2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul realizarii programelor de interes public sau social, al indeplinirii obligatiilor fiscale si al functionarii optime a institutiilor statului, precum si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale
 • M.O. 214 din 28.03.2011
  • H.G. nr. 257 din 20.03.2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • M.O. 205 din 24.03.2011
  • Legea nr. 34 din 21.03.2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale
  • O.U.G. nr. 30 din 20.03.2011 privind adoptarea unor masuri de implementare a sistemului national unic de plata a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar
 • M.O. 183 din 16.03.2011
  • Legea nr. 14 din 11.03.2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Buletin informativ nr. 3 din 08.03.2011

 • M.O. 150 din 01.03.2011
  • H.G. nr. 150 din 23.02.2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
 • M.O. 145 din 25.02.2011
  • O.U.G. nr. 17 din 23.02.2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentând comisionul datorat, pâna la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
 • M.O. 137 din 23.02.2011
 • M.O. 123 din 17.02.2011
  • H.G. nr. 118 din 16.02.2011 privind aprobarea conditiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, precum si privind raspunderea in gestionarea informatiilor din declaratie
 • M.O. 108 din 10.02.2011
  • H.G. nr. 96 din 02.02.2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
 • M.O. 78 din 31.01.2011
  • H.G. nr. 52 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Buletin informativ nr. 2 din 28.01.2011

 • M.O. 68 DIN 26.01.2011
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52 din 19.01.2011 privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii si contributii sociale si procedura de declarare a obligatiilor prevazute in Nomenclatorul „Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011
 • M.O. 49 din 20.01.2011
  RECTIFICARE

  • H.G. nr. 1397 din 28.12.2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”
 • M.O. 25 din 11.01.2011
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. nr. 13 din 10.01.2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal”

Buletin informativ nr. 1 din 04.01.2011

 • M.O. 897 din 31.12.2010
  • H.G. nr. 1397 din 28.12.2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”
 • M.O. 896 din 31.12.2010
  • H.G. nr. 1355 din 23.1212010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004
 • M.O. 894 din 30.12.2010
  • H.G. nr. 1352 din 23.12.2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din România – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08
 • M.O. 891 din 30.12.2010
 • M.O. 878 din 28.12.2010
  • Legea nr. 275 din 24.12.2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar
  • Legea nr. 279 din 24.12.2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).