Legislatie: Salarizare

Acte normative de baza care reglementeaza contributiile la asigurarile sociale ale angajatorului si asiguratilor.

 • Contract colectiv de munca 2011
 • Codul Muncii Codul Muncii actualizat la 30.04.2011
 • Legea nr.19 din 26.02.2009 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2009
 • Ordonanta de urgenta nr. 226 din 30.12.2008 privind unele masuri financiar-bugetare
 • Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 811 din 18.10.2007privind aprobarea structurii fisierelor de raportare la anexele 2a) , 2b si 2c – nepublicat pana la data de 18.11.2007 in Monitorul Oficial
 • Ordin nr. 830/2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordin nr. 701/2007 privind aprobarea structurii fiselor de raportare pentru Anexa nr.1 si Anexa nr.2 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 60/32/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Structura
 • Ordin nr. 680/2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordin nr. 662/2007 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004
 • Ordin nr. 636/2007 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 345/2006 privind aprobarea modelului contractului de asigurari sociale de sanatate
 • Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Ordin nr. 345/2006 privind aprobarea modelului contractului de asigurari sociale de sanatate
 • Legea 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
 • Ordonanta de uregenta 158/2005 – privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate – actualizata la 31.12.2010
 • Legea 95/2006 – privind reforma in domeniul sanatatii – actualizata la 01.01.2007
 • Ordonanta nr. 1/2006 – pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul asigurarilor sociale – modifica Ordonanta 158/2005 – 12.01.2006
 • Legea 76/2002 – Lege nr. 76 din 2002 actualizata la 01.01.2011
 • Lege nr. 346/2002 – privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale actualizat la 01.01.2006
 • Lege nr. 263 din 2010 din 16/12/2010 Versiune actualizata la data de 28/03/2011 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Hotararea 1186/2000 pentru aprobarea Listei cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare
         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).