Buletine Informative 2012

Noutati legislative 2012

Buletin informativ nr. 10 din 19.11.2012

 • M.O. 687 din 04.10.2012
  • Ordinul nr. 1286 din 2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
 • M.O. 680 din 01.10.2012

Buletin informativ nr. 5 din 06.09.2012

 • M.O. 624 din 30.08.2012
  • O.G. nr. 23 din 23.08.2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati
 • M.O. 621 din 29.08.2012
 • M.O. 618 din 28.08.2012
  • O.G. nr. 16 din 23.08.2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • M.O. 569 din 10.08.2012
 • M.O. 562 din 08.08.2012
  • O.G. nr.11 din 07.08.2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de M.O. dificare si completare a unor acte normative
 • M.O. 517 din 26.07.2012
 • M.O. 484 din 16.07.2012
  • Legea nr. 126 din 12.07.2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • M.O. 481 din 13.07.2012
  • H.G. nr. 670 din 04.07.2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004
 • M.O. 461 din 09.07.2012
  • Legea nr. 106 din 04.07.2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru M.O. dificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • M.O. 458 din 07.07.2012
 • M.O. 457 din 06.07.2012
  • Legea nr. 107 din 04.07.2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici

Buletin informativ nr. 4 din 26.06.2012

 • M.O. 384 din 07.06.2012
  • O.U.G. nr. 24 din 06.06.2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Buletin informativ nr. 3 din 10.05.2012

 • M.O. 199 din 27.03.2012
  • Legea nr. 32 din 19.03.2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente
 • M.O. 181 din 21.03.2012
  • Legea nr. 32 din 19.03.2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente
 • M.O. 139 din 01.03.2012
  • H.G. nr. 98 din 28.02.2012 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011
 • M.O. 120 din 17.02.2012
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 163 din 09.02.2012 privind aprobarea modelelor unor formulare emise in aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • M.O. 99 din 08.02.2012
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 108 din 02.02.2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Buletin informativ nr. 2 din 01.02.2012

 • M.O. 75 din 30.01.2012
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 70 din 24.01.2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 78 din 26.01.2012 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
 • M.O. 60 din 25.01.2012
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 53 din 20.01.2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153”, precum si ale „Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal”
 • M.O. 33 din 16.01.2012 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 33 din 11.01.2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”

Buletin informativ nr. 1 din 02.01.2012

 • M.O. 779 din 03.11.2011
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3374 din 01.11.2011 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
 • M.O. 764 din 31.10.2011
 • M.O. 707 din 06.10.2011
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3138 din 16.09.2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun” si ale formularului „Atestat pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor”, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2604 din 03.10.2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • M.O. 705 din 06.10.2011
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2556 din 20.09.2011 publice privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului si continutului Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si Atestatului pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, in conditiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun
 • M.O. 698 din 03.10.2011

Buletin informativ nr. 7 din 12.09.2011

 • M.O. 779 din 03.11.2011
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3374 din 01.11.2011 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).