Buletine Informative 2010

Noutati legislative

28.12.2010

 • M.O. 831 din 13.12.2010
  • Legea nr. 233 din 07.12.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
 • M.O. 838 din 14.12.2010
  • H.G. nr. 1235din 06.12.2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar
 • M.O. 806 din 02.12.2010
  • Circulara BNR nr. 40 din 02.12.2010 privind nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României valabil în luna decembrie 2010 Pentru luna decembrie 2010, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 6,25% pe an.

28.11.2010

 • M.O. 786 din 24.11.2010
 • M.O. 740 din 05.11.2010
  • H.G. nr. 1024 din 06.10.2010 pentru aprobarea Strategiei nationale privind reducerea incidentei muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012 si a Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale privind reducerea incidentei muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012
 • M.O. 729 din 02.11.2010
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2481 din 22.10.2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010

28.10.2010

 • M.O. 706 din 22.10.2010
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2606 din 21.10.2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili într-un cont unic
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2466 din 20.10.2010 pentru aprobarea unor instructiuni privind declararea si plata contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
  • – Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1475 din 21.10.2010 pentru aprobarea unor instructiuni privind declararea si plata contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
 • M.O. 679 din 07.10.2010
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2374 din 30.09.2010 privind stabilirea termenului de declarare si de plata pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, în situatia în care beneficiarul transferului de active nu este persoana înregistrata în scopuri de taxa pe valoarea adaugata
 • M.O. 639 din 13.09.2010
  • Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1294 din 10.09.2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, si a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004

28.09.2010

 • M.O. 639/13.09.2010 cu privire la noua declaratie de somaj incepand cu luna septembrie 2010 2010 – versiunea 11.0.1

10.09.2010

 • M.O. 618 din 01.09.2010
  • Circulara BNR nr. 30/2010 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna septembrie 2010 Pentru luna septembrie 2010, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 6,25% pe an.
 • M.O. din 588 din 19.08.2010
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 599 din 09.08.2010 pentru aprobarea modelului declaratiei privind asigurarea în sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decât cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
 • M.O. 542 din 03.08.2010
  • HG nr. 791 din 02.08.2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
 • M.O. 517 din 26.07.2010
 • M.O. 516 din 23.07.2010
  • Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 566 din 12.07.2010 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II 2010 – Art. 1. Pentru semestrul II 2010, incepand cu luna august, valoarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1317/2006, cu modificarile ulterioare, este de 370 lei.
 • M.O. 490 din 16.07.2010
  • Legea nr. 147 din 12.07.2010 LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • M.O. 478 din 13.07.2010
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2157 din 06.07.2010 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusa potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal” si a formularului (319) „Declaratie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozitiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice”
 • M.O. 453 din 02.07.2010
  • Legea nr. 130 din 30.06.2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) si (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor

09.06.2010

 • M.O. 239 din 15.04.2010
  • HG nr. 296 din 31.03.2010 pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004
 • M.O. 232 din 13.04.2010
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 836 din 19.03.2010 pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului si în contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subîmprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008

01.02.2010

M.O. 67 din 29.01.2010

 

–  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 77 din 21.01.2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

 

–  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 76 din 21.01.2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” –

 

M.O. 65 din 28.01.2010

 

– Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101 din 28.01.2010 privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal pentru contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau înregistraţi ca plătitori pe venitul microîntreprinderilor –

 

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 110 din 25.01.2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

 

M.O. 64 din 28.01.2010

 

– Ordinul pministrului finanţelor publice nr. 99 din 22.01.2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009

 

M.O. 63 din 28.01.2010

 

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79 din 18.01.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009

 

M.O. 61 din 27.01.2010

 

– Legea nr. 12 din 26.01.2010 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

 

M.O. 60 din 27.01.2010

 

– Legea nr. 11 din 26.01.2010 bugetului de stat pe anul 2010

 

M.O. 59 din 26.01.2010

 

– Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 75 din 21.01.2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”

 

M.O. 56 din 25.01.2010

 

– Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 62 din 20.01.2010 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2010

 

M.O. 45 din 20.01.2010

 

– H.G. nr. 37 din 15.01.2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor

 

M.O. 32 din 15.01.2010

 

– Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7 din 04.01.2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

 

– Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6 din 04.01.2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

 

– Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5 din 04.01.2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

 

– Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4 din 04.01.2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

 

– Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3 din 04.01.2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

 

M.O. 17 din 11.01.2010

 

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 20 din 05.01.2010 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007

 

M.O. 7 din 06.01.2010

 

– Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1850 din 29.12.2009 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

 

M.O. 2 din 04.01.2010

 

– Circulara BNR nr. 1 din 04.01.2010 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna ianuarie 2010

 

14. M.O. 927 din 31.12.2009

 

– H.G. nr. 1620 din 29.12.2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 

M.O. 926 din 30.12.2009

 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3472 din 29.12.2009 privind nivelul accizei minime pentru ţigarete

 

– O.U.G. nr. 116 din 29.12.2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului

 

M.O. 919 din 29.12.2009

 

– O.U.G. nr. 114 din 23.12.2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

M.O. 916 din 28.12.2009

 

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3426 din 22.12.2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

M.O. 915 din 28.12.2009

 

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3419 din 21.12.2009 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 144 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006 V

 

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3418 din 21.12.2009 privind modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006 V   2.

 

M.O. 914 din 28.12.2009

 

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3421 din 21.12.2009 pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea şi modificarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul administrării fiscale

 

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3417 din 21.12.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie V   2.

 

M.O. 906 din 23.12.2009

 

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3420 din 21.12.2009 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice

 

M.O. 895 din 22.12.2009

 

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3387 din 15.12.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2009

 

M.O. 876 din 16.12.2009

 

– Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1599 din 22.10.2009 privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ de însoţire în format electronic (e-DAI) utilizând aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

 

M.O. 873 din 15.12.2009

 

– Legea nr. 380 din 10.12.2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).