Buletine Informative 2006

 • Monitorul Oficial nr. 1057 din 30.12.2006
  • Ordinele ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrului administratiei si internelor nr. 976/1537 din 15.12.2006/27.12.2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
  • Ordinele ministrului sanatatii publice si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558 din 28.12.2006/15.12.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
  • Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9710 din 21.12.2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalitati vamale cu produse strategice
 • Monitorul Oficial nr. 1056 din 30.12.2006
  • Legea nr. 503 din 28.12.2006 pentru ratificarea Acordului, semnat la Bucuresti la 25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului central european de comert liber (C.E.F.T.A.), adoptat la Cracovia la 21 decembrie 1992
  • Acord privind amendarea Acordului central european de comert liber
  • O.U.G. nr. 130 din 21.12.2006 din privind Inspectia Sociala
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2226 din 27.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata
   • Lista formularelor cu regim special care nu se vor mai tipari si inseria si numerota in conf. cu prev. art. alin. (5) din HG 831/1997
   • Avizul de insotire a marfii ca formular cu regim intern de tiparire si numerotare
   • Norme privind regimul de intocmire si utilizare al facturii
   • Norme privind regimul intern de numerotate al facturii
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2234 din 28.12.2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.119/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 1055 din 30.12.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2235 din 28.12.2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii fiscale
  • Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9327 din 19.12.2006 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun
 • Monitorul Oficial nr. 1054 din 30.12.2006
  • Legea nr. 505 din 28.12.2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
  • Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9923 din 27.12.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind activitatea autoritatii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare in România
 • Monitorul Oficial nr. 1053 din 29.12.2006
  • Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113139 din 21.12.2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si continutul raportarilor pe care trebuie sa le intocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare
  • Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113141 din 21.12.2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea de frontiera pentru raspunderea civila a autovehiculelor
 • Monitorul Oficial nr. 1052 din 29.12.2006
  • Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113140 din 21.12.2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le intocmeasca societatile de asigurare si/sau reasigurare
 • Monitorul Oficial nr. M.O. 1047 din 29.12.2006
  • Legea nr. 487 din 27.12.2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007
   „Art. 20 – (1) Valoarea punctului de pensie pentru anul 2007 este de 396,2 lei si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007
   (2) Salariul mediu brut utilizat la funfamentarea bugetului asigurarilor socilae de stat pe anul 2007 este de 1270 lei.
   Art. 21. – Cuantumul ajutoului de deces se stabileste in condittile legii, in cazul:
   a) asiguratului dau pensionarului la 1270 lei;
   b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 635 lei.
   Art. 22 – (1) In baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000. pentru anul 2007 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
   a) pt. conditii normale de munca – 29%
   b) pt. conditii deosebite de munca – 24%
   c) pt. conditii speciale de munca – 19%
   (2) Cota contributie individuale de asigurari sociale datorata potivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.
   (3) Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.
   Art. 23. – (1) In baza art. 29 din Legea nr. 76/2002 si a art. 7 din Legea nr. 200/2006, pt. anul 2007 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:
   a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pt. somaj cf. art. 26 din Legea nr. 76/ 2002, este de 2%;
   b) contributia individuiala datorata la bugetul asigurarilor pt. somaj cf. art. 27 din Legea nr. 76/ 2002, este de 1%;
   c) contributia datorata la bugetul asigurarilor pt. somaj cf. art. 28 din Legea nr. 76/ 2002, de catre persoanle asigurate in baza contractului de asigurare pt. somaj, este de 3,25%;
   d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pt. plata creantelor salariale in conf. cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, este de 0,25%;
   (2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.”
  • Legea nr. 496 din 28.12.2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2006 pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Monitorul Oficial nr. 1046 din 29.12.2006
  • H.G. nr. 1860 din 21.12.2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2218 din 22.12.2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 1045 din 29.12.2006
  • O.U.G. nr. 129 din 21.12.2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2221 din 22.12.2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale
 • Monitorul Oficial nr. 1044 din 29.12.2006
  • H.G. nr. 1861 din 21.12.2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004
 • Monitorul Oficial nr. 1043 din 29.12.2006
  • Legea nr. 486 din 27.12.2006 a bugetului de stat pe anul 2007
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2089 din 06.12.2006 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2222 din 22.12.2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 1041 din 28.12.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2217 din 22.12.2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 alin. (1)—(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 1040 din 28.12.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2215 din 22.12.2006 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j) si k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2216 din 22.12.2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2219 din 22.12.2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 1038 din 28.12.2006
  • H.G. nr. 1850 din din 21.12.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
 • Monitorul Oficial nr. 1037 din 28.12.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2220 din 22.12.2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Monitorul Oficial nr. 1029 din 27.12.2006
  • Legea nr. 469 din 12.12.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2135 din 12.12.2006 privind inregistrarea operatorilor economici care vor efectua achizitii intracomunitare de produse accizabile dupa data de 1 ianuarie 2007
 • Monitorul Oficial nr. 1028 din 27.12.2006
  • Legea nr. 468 din 12.12.2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere
  • Legea nr. 482 din 18312.2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti
  • O.U.G. nr. 110 din 21.12.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ‘4. Articolul 1071 va avea urmatorul cuprins: „Art. 1071. – Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luând in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepând cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in acest articol, fara a se datora majorari de intârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentând impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal.” „
 • Monitorul Oficial nr. 1027 din 27.12.2006
  • O.U.G. nr. 99 din 06.12.2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
 • Monitorul Oficial nr. 1026 din 22.12.2006
  • Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 8903 din 29.11.2006 pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 344/2005 privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR
 • Monitorul Oficial nr. 1025 din 22.12.2006
 • Monitorul Oficial nr. 1006 din 18.12.2006
 • Monitorul Oficial nr. 1004 din 18.12.2006
  • Legea nr. 450 din 06.12.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
 • Monitorul Oficial nr. 995 din 13.12.2006
 • Monitorul Oficial nr. 994 din 13.12.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr.2.001 din 22.11.2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
 • Monitorul Oficial nr. 992 din 12.12.2006
  • Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 559 din 05.12.2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale acestuia
 • Monitorul Oficial nr. 981 din 08.12.2006
 • Monitorul Oficial nr. 966 din 30.11.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.959 din 17.11.2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 1941 – Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat – din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

04 decembrie 2006

 • Monitorul Oficial nr. 958 din 28.11.2006
  • O.U.G. nr.91 din 22.11.2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate
   • Art. I- Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu care se diminueaza cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, este de 0,75 puncte procentuale pentru intregul an 2006.
   • Art. II- Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, prevazuta la art. 4 alin. (1) si (2) si la art. 6 alin. (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, se aplica incepând cu data de 1 ianuarie 2007. Pentru intregul an 2006, cota este de 0,75%.”
 • Monitorul Oficial nr. 955 din 28.11.2006
  • Legea nr. 441 din 27.11.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata
  • H.G. nr. 1644 din 22.11.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD
 • Monitorul Oficial nr. 946 din 23.11.2006
  • Legea nr. 416 din 16.11.2006pentru modificarea alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale
   • Articol unic. – Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 19 iulie 2002, cu modificarile ulterioare, va avea urmatorul cuprins:
   • Art. 4. – (1) În contractele incheiate, partile pot prevedea ca, in cazul neindeplinirii pâna la scadenta sau pâna la un alt termen convenit a obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1), debitorii sa plateasca, in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de intârziere, incepând cu prima zi lucratoare dupa data scadentei
 • Monitorul Oficial nr. 945 din 23.11.2006
 • Monitorul Oficial nr. 941 din 21.11.2006
  • O.U.G. nr. 88 din 20.11.2006pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal
 • Monitorul Oficial nr. 936 din 20.11.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1939 din 15.11.2006pentru aprobarea Procedurii de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusa de contribuabilul titular al operatiunii vamale
 • Monitorul Oficial nr. 935 din 17.11.2006
  • H.G. nr. 1514 din 25.10.2006privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007
 • Monitorul Oficial nr. 920 din 13.11.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1649 din 06.10.2006pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 556/2006
 • Monitorul Oficial nr. 908 din 08.11.2006

10 noiembrie 2006

 • Monitorul Oficial nr. 901 din 06.11.2006
  • Legea nr. 399 din 30.10.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
 • Monitorul Oficial nr. 894 din 02.11.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1706 din 17.10.2006 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a verificarii valabilitatii codului de inregistrare in scopuri de TVA si a datelor de identificare ale persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in celelalte state membre, de catre persoane inregistrate in scopuri de TVA in România
 • Monitorul Oficial nr. 892 din 02.11.2006
  • Legea nr. 397 din 30.10.2006 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata
 • Monitorul Oficial nr. 882 din 30.10.2006
  • H.G. nr. 1425 din 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
 • Monitorul Oficial nr. 869 din 24.10.2006
 • Monitorul Oficial nr. 843 din 12.10.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1633 din 04.10.2006 privind modificarea si completarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declaratiilor de inregistrare a contribuabililor si a cererii de inregistrare a domiciliului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 901/2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de inregistrare in scopuri de TVA pentru persoanele juridice inregistrate ca platitori de TVA si a modelului si continutului formularelor „Notificare” si „Certificat de inregistrare in scopuri de TVA”
 • Monitorul Oficial nr. 823 din 06.10.2006
  • H.G. nr. 1317 din 20.09.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa
 • Monitorul Oficial nr. 820 din 05.10.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1616 din 26.09.2006 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal de catre persoanele prevazute la art. 24 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006

 

   02 octombrie 2006

 

 • Monitorul Oficial nr. 799 din 22.09.2006
  • Legea nr. 360 din 21.09.2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
 • Monitorul Oficial nr. 793 din 20.09.2006
  • Legea nr. 358 din 18.09.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent

 

   19 septembrie 2006

 

 

   19 august 2006

 

 

   10 august 2006

 

   • Monitorul Oficial nr. 675 din 07.08.2006
   • Monitorul Oficial nr. 674 din 04.08.2006
    • H.G. nr. 973 din 26.07.2006 privind procedura aplicabila in cazurile in care este necesara o amânare a determinarii definitive a valorii in vama
   • Monitorul Oficial nr. 665 din 02.08.2006
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1238 din 25.07.2006 privind modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art. 143 alin. (1) si la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.846/2003
   • Monitorul Oficial nr. 662 din 01.08.2006
    • Legea nr. 343 din 17.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
   • Monitorul Oficial nr. 661 din 01.08.2006
    • H.G. nr. 942 din 19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
   • Monitorul Oficial nr. 657 din 31.07.2006

 

   31 iulie 2006

 

   • Monitorul Oficial nr. 643 din 26.07.2006
    • Ordinul Guvernatorului BNR nr. 3 din 17.07.2006 pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare
   • Monitorul Oficial nr. 640 din 25.07.2006
    • Legea nr. 354 din 21.07.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art. XVII alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
    • Legea nr. 353 din 21.07.2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
    • Legea nr. 352 din 21.07.2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
   • Monitorul Oficial nr. 634 din 24.07.2006
    • Legea nr. 311 din 12.07.2006 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate
    • Legea nr. 310 din 12.07.2006 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate
   • Monitorul Oficial nr. 632 din 21.07.2006
   • Monitorul Oficial nr. 631 din 21.07.2006
    • Legea nr. 330 din 17.07.2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim duty-free
   • Monitorul Oficial nr. 629 din 20.07.2006
    • Legea nr. 338 din 17.07.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
    • Legea nr. 335 din 17.07.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplicarii prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
   • Monitorul Oficial nr. 624 din 19.07.2006
    • Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7615 din 13.07.2006 pentru implementarea Amendamentului nr. 26 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), intocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975
    • Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. nr. 7614 din 12.07.2006 privind incetarea aplicabilitatii Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.591/2005 privind formalitatile vamale de import pentru marfurile perisabile cuprinse in cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutiera, destinate sa fie vamuite in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov
    • OrdinulLegea nr. 317 din 14.07.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
   • Monitorul Oficial nr. 618 din 18.07.2006
   • Monitorul Oficial nr. 617 din 18.07.2006
    • Legea nr. 314 din 12.07.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
   • Monitorul Oficial nr. 610 din 14.07.2006
   • Monitorul Oficial nr. 606 din 13.07.2006
    • Legea nr. 287 din 06.07.2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
   • Monitorul Oficial nr. 597 din 11.07.2006
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1119 din 04.07.2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare
   • Monitorul Oficial nr. 587 din 06.07.2006
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1079 din 26.06.2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea Trezoreriei Statului si in contabilitatea persoanelor juridice
   • Monitorul Oficial nr. 580 din 05.07.2006
    • Legea nr. 266 din 29.06.2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale
   • Monitorul Oficial nr. 575 din 04.07.2006
   • Monitorul Oficial nr. 574 din 04.07.2006
    • Legea nr. 251 din 23.06.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
   • Monitorul Oficial nr. 572 din 03.07.2006
    • Hotararea nr. 63 din 06.06.2006 privind modificarea Hotarârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar
    • Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113112 din 23.06.2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind aprobarea fuziunii/divizarii brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare
    • Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113117 din 23.06.2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind principiile de organizare ale unui sistem de control intern si management al riscului la asiguratori
   • Monitorul Oficial nr. 570 din 30.06.2006
   • Monitorul Oficial nr. 566 din 30.06.2006
   • Monitorul Oficial nr. 565 din 29.06.2006
    • OUG. nr. 46 din 28.06.2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
   • Monitorul Oficial nr. 564 din 29.06.2006
    • Normele BNR nr. 8 din 22.06.2006 privind operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului in relatia cu Banca Nationala a României si decontarea acestor operatiuni
   • Monitorul Oficial nr. 563 din 29.06.2006
    • Legea nr. 254 din 23.06.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
   • Monitorul Oficial nr. 561 din 29.06.2006

 

   29 iunie 2006

 

 

   20 iunie 2006

 

 

   12 iunie 2006

 

   • Monitorul Oficial nr. 498 din 08.06.2006
   • Monitorul Oficial nr. 493 din 07.06.2006
    • Norma BNR nr. 7 din 01.06.2006 privind modificarile in situatia institutiilor financiare nebancare
    • O.U.G. nr. 40 din 31.05.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent
   • Monitorul Oficial nr. 486 din 05.06.2006
    • H.G. nr. 697 din 31.05.2006 pentru completarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, iesirea din tara si tranzitul marfurilor purtatoare de accize
   • Monitorul Oficial nr. 474 din 01.06.2006
   • Monitorul Oficial nr. 473 din 01.06.2006
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.372 din 25.05.2006 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 548/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei centrale de coordonare a actiunilor de prevenire si combatere a faptelor de evaziune fiscala in domeniul alcoolului etilic de origine agricola, bauturilor spirtoase, produselor din tutun si al uleiurilor minerale

 

   1 iunie 2006

 

   • Extras din M.O. 7 Partea a V-a din 02.05.2006
    • Act aditional la Contractul colectiv de munca la nivel national pt . anii 2005-2006

     In conformitate cu prev.art.105 din Contr.colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2005-2006,acesta se completeaza si se modifica dupa cum urmeaza:
     II Art. 39 alin . 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     „Salariul de baza minim brut negociat pentru un program complet de 170 de ore, in medie, este de 370 RON, adica de 2.18 RON/ora, incepand cu data de 01.04.2006”

   • Monitorul Oficial nr. 456 din 25.05.2006
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr.173 din 17.05.2006 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea si educarea comerciantilor, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 56/2006
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr.172 din 17.05.2006 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 64/2006
   • Monitorul Oficial nr. 453 din 25.05.2006
   • Monitorul Oficial nr. 452 din 25.05.2006
    • Legea nr. 202 din 22.05.2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca
   • Monitorul Oficial nr. 450 din 24.05.2006
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 752 din 11.05.2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora
   • Monitorul Oficial nr. 447 din 24.05.2006
    • Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 526/213 din 16.05.2006/09.05.2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60 din 32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 171 din 17.05.2006 pentru modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 54/2006
   • Monitorul Oficial nr. 444 din 23.05.2006
    • Legea nr. 158 din 15.05.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
   • Monitorul Oficial nr. 443 din 23.05.2006
    • Hotararea C.A.R. nr. 62 din 09.05.2006 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr.753 din 11.05.2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili
    • Legea nr. 187 din 16.05.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale
    • Legea nr. 183 din 16.05.2006 privind utilizarea codificarii standardizate a setului de caractere in documentele in forma electronica3.05.2006
    • Legea nr. 182 din 16.05.2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
    • Legea nr. 180 din 16.05.2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor masuri financiar.fiscale in domeniul asigurarilor sociale
   • Monitorul Oficial nr. 442 din 23.05.2006
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 169 din 15.05.2006 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 168 din 15.05.2006 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006.2009 pentru sustinerea accesului microintreprinderilor si a intreprinderilor mici la servicii de instruire si consultanta
   • Monitorul Oficial nr. 440 din 22.05.2006
    • Legea nr. 186 din 16.05.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
   • Monitorul Oficial nr. 439 din 23.05.2006
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 556 din 07.04.2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

 

   22 mai 2006

 

   • Monitorul Oficial nr. 436 din 19.05.2006
    • Legea nr. 166 din 15.05.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
    • Legea nr. 172 din 16.05.2006 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in România
   • Monitorul Oficial nr. 433 din 19.05.2006
    • Legea nr. 162 din 15.05.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
    • Legea nr. 159 din 15.05.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare
   • Monitorul Oficial nr. 430 din 18.05.2006
    • Legea nr.164 din 15.05.2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
     Modifica conditiile pt. sediul social!
   • Monitorul Oficial nr. 422 din 16.05.2006
    • HG nr. 60 din 05.05.2006 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind completarea Hotarârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 28/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
   • Monitorul Oficial nr. 421 din 16.05.2006
    • Legea nr. 113 din 04.05.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor
   • Monitorul Oficial nr. 418 din 15.05.2006
    • OUG nr. 34 din 19.04.2005 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
   • Monitorul Oficial nr. 412 din 12.05.2006
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 143 din 02.05.2006 (privind implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
   • Monitorul Oficial nr. 403 din 10.05.2006
    • Legea nr.121 din 04.05.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic
   • Monitorul Oficial nr. 400 din 09.05.2006
    • H.G. nr.580 din 03.05.2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44 din 2004.
     Se completeaza Titlul II-Imp.pe profit cu art 70.1 Nivelul ratei dobanzii de referinta pt. imprumuturile in valuta, pt.calculul imp. pe profit in 2006 este de 6%
   • Monitorul Oficial nr. 393 din 08.05.2006
    • Legea nr. 105 din 25.04.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196 din 2005 privind Fondul pentru mediu
   • Monitorul Oficial nr. 386 din 05.05.2006
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 131 din 14.04.2006 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 54 din 2006 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
   • Monitorul Oficial nr. 381 din 03.05.2006
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 600 din 17.04.2006 si Norma Bancii Nationale a României nr. 1 din 17.04.2006 privind procedura transmiterii de catre banci, persoane juridice române, si sucursalele din România ale bancilor, persoane juridice straine, a informatiilor referitoare la titularii conturilor deschise si din sau inchise la banci
    • Norma Bancii Nationale a României nr. 2 din 20.04.2006 privind capitalul minim al institutiilor financiare nebancare
    • Norma Bancii Nationale a României nr. 3 din 20.04.2006 privind Registrul general, Registrul special si Registrul de evidenta
    • Norma Bancii Nationale a României nr. 4 din 20.04.2006 privind procedura de notificare si inscrierea in registre a institutiilor financiare nebancare
   • Monitorul Oficial nr. 377 din 03.05.2006
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 617 din 19.04.2006 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 2006 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la Codul de procedura fiscala
   • Monitorul Oficial nr. 375 din 02.05.2006
    • Legea nr. 97 din 25.04.2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41 din 2005 privind reglementarea unor masuri financiare
   • Monitorul Oficial nr. 374 din 02.05.2006
    • O.U.G. nr. 33 din 19.04.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal
   • Monitorul Oficial nr. 372 din 28.04.2006
    • Legea nr. 95 din 14.04.2006 privind reforma in domeniul sanatatii
     Atentie! Titlul XI-Art. 363, 369-pag.98 – intra in vigoare la 3 zile de la publicare, deci la 01.05.2006
     Se abroga O.G. nr. 99 din 1992 cu modificarile ulterioare, deci incepand cu 01.05.2006, comerciantii nu mai platesc 2% taxa alcool-tutun la adaos
   • Monitorul Oficial nr. 370 din 28.04.2006
    • Ordinul presedintelui CSA nr.113.109 din 19.04.2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarile de credite

 

   27 aprilie 2006

   • Monitorul Oficial nr. 359 din 21.04.2006
    • Legea nr. 85 privind procedura insolventei
   • Monitorul Oficial nr. 350 din 19.04.2006
    • Legea nr. 86 privind Codul vamal al României
   • Monitorul Oficial nr. 336 din 14.04.2006
    • Legea nr. 90 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare in anul 2005 in domeniul asigurarilor pentru somaj
   • Monitorul Oficial nr. 328 din 12.04.2006
    • Legea nr. 88 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare in anul 2006
   • Monitorul Oficial nr. 309 din 5.04.2006
    • Circulara nr. 8 privind nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României, valabil in luna aprilie 2006 – 8,5%.
   • Monitorul Oficial nr. 298 din 3.04.2006
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 425/2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 546/2006 privind modelul si continutul fisei fiscale

 

   03 aprilie 2006

   • Monitorul Oficial nr. 294 din 31.03.2006
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 411 din 17.03.2006 privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit
   • Monitorul Oficial nr. 292 din 31.03.2006
    • Ordinele ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 283/441 din 24.03.2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
     Contine Metodologia de transmitere pe cale electronica a declaratiilor pt. evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. concedii si indemnizatii.
   • Monitorul Oficial nr. 289 din 30.03.2006
    • Ordinul ministrului integrarii europene nr. 82 din 31.01.2006 privind modificarea si completarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului „Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatilor intreprinderilor mici si mijlocii”
    • Ordinul ministrului integrarii europene nr. 83 din 31.01.2006 privind modificarea si completarea Procedurilor privind implementarea subprogramului „Investitii in servicii sociale”
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 101 din 22.03.2006 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 64/2006.
   • Monitorul Oficial nr. 287 din 30.03.2006
    • OUG nr. 24 din 29.03.2006 pentru prelungirea aplicarii prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    • Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 142 din 24.03.2006 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate.
     Contine informatii de transmitere pe cale electronica a declaratiilor anexe nr. 3a), 3b) si 3c)

 

   • Monitorul Oficial nr. 286 din 30.03.2006
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 105 din 23.03.2006 privind modificarea anexei nr. 1 la Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006—2009 pentru sustinerea accesului microintreprinderilor si a intreprinderilor mici la servicii de instruire si consultanta, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 55/2006.
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 409 din 17.03.2006 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare
     Platitorii de impozite aflati in administrarea administratiilor finantelor publice municipale, a directiilor generale ale finantelor publice judetene sunt obligati sa depuna declaratiilor 100, 710, 300 si 101 cu coduri de bare cf. programului Declmf pus la dispozitie de Ministerul finantelor. In acest caz nu se mai depun pe discheta. Aceasta metoda de depunere declaratie poate fi utilizata si de ceilalti platitori.
     Pentru o buna imprimare a codurilor de bara se recomanda o imprimanta laser cu rezolutie minima de 300*300. (art.3)

 

   30 martie 2006

ATENTIE!! CASE DE MARCAT OBLIGATORII LA MAGAZINELE SI RAIOANELE DE PAINE

OUG 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale publicata in M.O. 184 din 27.02. 2006. Art.16 abroga Art.2 lit.c) din OUG 28, publicata in MO 75/2005

   • Monitorul Oficial nr. 285 din 29.03.2006
    • Ordinul MMPS nr. 216 din 21.03.2006 pentru prorogarea termenului de depunere a declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori
     – Se proroga termenele de depunere a declaratiilor catre ITM la 25.04.2006
   • Monitorul Oficial nr. 278 din 28.03.2006
    • OUG nr. 23 din 22.03.2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.
   • Monitorul Oficial nr. 276 din 28.03.2006
    • Legea nr. 67 din 22.03.2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora. Intra in vigoare o data cu aderarea la UE
   • Monitorul Oficial nr. 275 din 27.03.2006
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 421 din 17.03.2006 privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin posta, formularele de declaratii
     – declaratia speciala 200 privind veniturile realizate
   • Monitorul Oficial nr. 271 din 27.03.2006
    • OUG nr. 22 din 22.03.2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
     Se refera la suspendarea executarii silite
   • Monitorul Oficial nr. 269 din 24.03.2006
    • OUG nr. 21 din 16.03.2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
     – Se refera la impozitul pe terenurile din extravilan
   • Monitorul Oficial nr. 268 din 24.03.2006
    • Legea nr. 68 din 02.03.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
     – Aproba OUG 144/2005, FARA MODIFICARI
   • Monitorul Oficial nr. 264 din 24.03.2006
    • Legea nr. 32 din 01.03.2006 privind obligatiunile ipotecare
    • Decizia Curtii Constitutionale nr. 119 din 16.02.2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 190 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
     • Art.190(1) c): este considerate contraventie detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcarii, marcate necorespunzator sau cu marcaje false. Curtea constitutionala considera ca si comerciantii sunt contravenienti in cazul comercializarii in sitautia de mai sus, nu numai producatorii si importatorii.
   • Monitorul Oficial nr. 254 din 21.03.2006
    • Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 233/125 din 14.03.2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
   • Monitorul Oficial nr. 244 din 17.03.2006
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 85 din 06.03.2006 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii

 

   21 martie 2006

 

   • Monitorul Oficial nr. 244 din 17.03.2006
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 85 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002—2006 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii.
   • Monitorul Oficial nr. 239 din 16.03.2006
    • Legea nr. 47 privind sistemul national de asistenta sociala.
   • Monitorul Oficial nr. 238 din 16.03.2006
    • Legea nr. 46 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investitiilor straine in România, realizate prin cumpararea de titluri de stat.
    • Legea nr. 52 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
   • Monitorul Oficial nr. 237 din 16.03.2006
    • HG nr. 299 din 02.03.2006 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal.
   • Monitorul Oficial nr. 235 din 15.03.2006
    • HG nr. 312 din 08.03.2006 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 174/2002
   • Monitorul Oficial nr. 234 din 15.03.2006
    • Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 149 din 01.03.2006 si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 308 din 01.03.2006 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din România
   • Monitorul Oficial nr. 232 din 15.03.2006
    • HG nr. 290 din 02.03.2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a dezvoltarii retelei nationale de incubatoare de afaceri
   • Monitorul Oficial nr. 228 din 14.03.2006
    • Ordinul nr. 15 din 09.02.2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare
   • Monitorul Oficial nr. 225 din 13.03.2006
    • Legea nr. 31 din 01.03.2006 privind securitizarea creantelor
   • Monitorul Oficial nr. 224 din 13.03.2006
    • Ordinull ministrului finantelor publice nr. 344 din 02.03.2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor
   • Monitorul Oficial nr. 220 din 10.03.2006
    • Legea nr. 44 din 08.03.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 52 din 14.02.2006 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2009 de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea exportului
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 53 din 14.02.2006 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 54 din 14.02.2006 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 55 din 14.02.2006 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2009 pentru sustinerea accesului microintreprinderilor si a intreprinderilor mici la servicii de instruire si consultanta
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 56 din 14.02.2006 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea si educarea comerciantilor
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 69 din 28.02.2006 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2006

   <

 

   10 martie 2006

 

   • Monitorul Oficial nr. 216 din 09.03.2006
    • Circulara 5 a BNR – rata dobanzii de referinta pt. luna martie 2006 este de 8,47%
   • Monitorul Oficial nr. 214 din 09.03.2006
    • Ordinul ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.219/2004
   • Monitorul Oficial nr. 212 din 08.03.2006
    • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 64 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
   • Monitorul Oficial nr. 200 din 03.03.2006
    • Legea nr. 33 privind bancile de credit ipotecar
    • Legea nr. 34 pentru modificarea si completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare
    • Legea nr. 36 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
   • Monitorul Oficial nr. 199 din 02.03.2006
    • Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 145 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2006
     In sem. I 2006, incepand cu data intrarii in vigoare a acestui ordin, val. nominala a unui tichet de masa va fi de 7.15 lei. In cuprinsul ordinului nu se specifica data intrarii in vigoare.Se poate deduce ca valoarea nominala a unui tichet de masa va fi de 7.15 lei de la 05.03.2006 (3 zile de la publicare)
   • Monitorul Oficial nr. 196 din 02.03.2006
    • HG nr. 234 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
    • Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 118 privind aprobarea formularelor tipizate ale Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si instiintarii de plata pentru debitor, destinate utilizarii in activitatea de control in domeniul muncii, solidaritatii sociale si familiei

 

   01 martie 2006

 

   • Monitorul Oficial nr. 194 din 01.03.2006
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 293 pentru modificarea Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1714/2005 privind aplicarea prev. HG 831/1997 pt. aprobarea modelelor formularealor comune privind activitatea financiar-contabila si anormelor metodologice pt. intocmirea lor
     Se accepta drept cheltuieli deductibile bonurile fiscale de la casele de marcat sub 100 RON -nu mai erau valabile de la 01.01.2006.
     Potrivit ordinului 293/2006, fac exceptie de la regula, in sensul ca stau la baza inregistrarii in contabilitate a cheltuielilor urmatoarele documente:
     – bonul fiscal emis conform O.U.G. 28/1999, republicata, privind obligatia agentilor economici de a utilize aparate de marcat electronice fiscale, utilizat pentru justificarea taxei pe valoare adaugata aferenta carburantilor auto achizitionati in vederea desfasurarii activitatii, daca este stampilat si are inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehicului
     – bonul fiscal emis de aparatul de marcat fiscal utilizat in activitatea de taximetrie in conformitate cu prevederile Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare
     – bonul fiscal emis conform O.UG. 28/1999, republicata, privind obligatia agentilor economici de a utilize aparate de marcat electronice fiscale insotit de documentatia care atesta plata prin cardurile bancare ale societatilor comerciale
     – bonul fiscal emis conform O.U.G. 28/1999, republicata, privind obligatia agentilor economici de a utilize aparate de marcat eletronice fiscale, a carui valoare totala este de pana la suma de 100 RON, inclusive, daca este stampilat si are inscrise denumirea cumparatorului, codul unic de inregistrare al acestuia sau codul numeric in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente.
   • Monitorul Oficial nr. 190 din 28.02.2006
    • Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 98 din 09.02.2006 pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de munca la casele teritoriale de pensii, in vederea aplicarii prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
     -Casele de pensii preiau de la ITM carnetele de munca ale salariatilor in scopul preluarii stagiului de cotizare anterior lui 2001
     -Angajatorii care au in pastrare carnete de munca vor primi o solicitare de la ITM pt predarea acestor carnete
     -Angajatorii care au carnetele de munca la ITM vor primi solicitari pt.transmiterea catre ITM a actelor de identitate ale persoanelor respective
    • Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 99 din 10.02.2006 pentru aprobarea modelului Declaratiei-inventar privind comisionul datorat
     -Se va depune catre ITM o declaratie inventar ,referitoare la comisionul datorat ITM,asemanatoare cu cea pe care am depus-o la Adm.Financiara atunci cand au preluat urmarirea contributiilor sociale-cu suma datorata pe perioada 2000-2005,majorari,penalitati
     -Se depune in 60 de zile de la intrarea in vigoare a ordinului
     -Se depune in format electronic
   • Monitorul Oficial nr. 189 din 28.02.2006
    • OUG nr. 15 din 22.02.2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale
     • Valoarea indexata a tichetului de masa va fi cu doua zecimale
   • Monitorul Oficial nr. 188 din 28.02.2006
    • Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.103 din 15.02.2006 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar 2005 la societatile din domeniul asigurarilor
   • Monitorul Oficial nr. 184 din 27.02.2006
    • Ordinul nr. 100 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei pentru aprobarea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori.
     -A aparut formularul de declarare a comisionului de 0.75 si 0.25 la ITM
     -Se va putea depune si electronic,prin internet,cu parola de la ITM
     -Se va depune si o declaratie pt ianuarie 2006
     -Ambele decl.pt ianuarie si februarie se depun pana la 25.03.2006
    • Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.104 din 16.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind unele masuri referitoare la asiguratorii care nu isi actualizeaza limita minima a capitalului social varsat

 

   24 februarie 2006

   • Monitorul Oficial nr. 173 din 23.02.2006
    • Ordin nr.49 al presedintelui ANIMMC privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2008 pt. dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM
   • Monitorul Oficial nr. 172 din 22.02.2006
    • Ordin nr.230 al ministrului finantelor publice pt. modificarea Ordinului nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 „Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolifat”, cod. 14.13.01.01/a cu modificarile si completarile ulterioare
    • Hotarâre nr.161 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
   • Monitorul Oficial nr. 170 din 22.02.2006
    • Ordin nr.43 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind modificarea Ordinului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pt. aprobarea Normelor de plicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

 

   20 februarie 2006

   • Monitorul Oficial nr. 147 din 16.02.2006
    • Ordin nr.60/32 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
   • Monitorul Oficial nr. 142 din 15.02.2006
    • Ordin nr. 43 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 79/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotarârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2005, producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale
    • Ordin nr. 172 al ministrului finantelor publice privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxare inversa
   • Monitorul Oficial nr. 137 din 14.02.2006
    • Ordonanta de urgenta nr. 4 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
    • Hotarârea n r. 200 privind exceptarea si reducerea temporara a taxelor vamale de import pentru unele categorii de marfuri pentru anul 2006
   • Monitorul Oficial nr. 131 din 10.02.2006
    • Ordin nr. 86 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004
   • Monitorul Oficial nr. 130 din 10.02.2006
    • Ordin nr. 89 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2006 – 7 RON.
   • Monitorul Oficial nr. 122 din 8.02.2006
    • Ordin al ministrului justitiei nr. 455/C pentru aprobarea modelului cererii de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii

 

   • Monitorul Oficial nr. 111 din 6.02.2006
    • Ordin al ministrului finantelor publice nr. 144 privind stabilirea Listei bancilor agreate a emite scrisori de garantie in baza art. 11 alin. (1) din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor agricole

 

   • Monitorul Oficial nr. 105 din 3.02.2006
    • Ordin nr. 37 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei pentru stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pentru anul 2006
    • Ordin nr. 39 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei pentru modificarea Procedurii de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiaza de prevederile art. 481 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 406/2004
    • Ordin nr. 40 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei pentru modificarea si completarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 171/2004

 

   02 februarie 2006

 

   • Monitorul Oficial nr. 94 din 01.02.2006
    • Hotarârea nr 1.873/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca
    • Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.258/2005 pentru incadrarea vehiculelor rutiere care efectueaza transporturi internationale de marfuri in categorii de poluare si de siguranta a circulatiei
    • Ordin al presedintelui CNVM nr. 80/2005 pentru aprobarea Instructiunii nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice
   • Monitorul Oficial nr. 89 din 31.01.2006
    • Ordonanta nr. 28 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
   • Monitorul Oficial nr. 88 din 31.01.2006
    • Ordonanta nr. 27 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
   • Monitorul Oficial nr. 83 din 30.01.2006
    • Ordonanta nr 10 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de catre fondurile de garantare
    • Ordin al ministrului finantelor publice nr. 95 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2005
   • Monitorul Oficial nr. 76 din 27.01.2006
    • HG nr. 94 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români in strainatate
   • Monitorul Oficial nr. 72 din 26.01.2006
    • Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 648/2005 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   • Monitorul Oficial nr. 71 din 26.01.2006
    • Ordonanta nr. 5 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români in strainatate
   • Monitorul Oficial nr. 67 din 25.01.2006
    • Hotarâre nr. 55/2005 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, sesiunea 2006.

 

   23 ianuarie 2006

 

   • Monitorul Oficial nr. 57 din 20.01.2006
    • Ordonanta nr. 1 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul asigurarilor sociale
    • Hotarârea nr. 53 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.825/2005
   • Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006
    • Legea nr. 15 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale
    • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.017/2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
   • Monitorul Oficial nr. 55 din 20 ian.2006
    • Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 5 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului National Cooperatist — TINCOOP 2006
    • Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 32 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vamuire informatica simplificata aplicabila comisionarilor in vama care desfasoara activitati de curierat rapid prin aeroporturile deschise traficului international
   • Monitorul Oficial nr. 54 din 20.01.2006
    • Hotarâre nr. 1.859/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 174/2002
   • Monitorul Oficial nr. 49 din 19.01.2006
    • Ordin al ministrului finantelor publice nr. 2016/2005 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit“, 120 „Decont privind accizele” si 130 „Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna”
   • Monitorul Oficial nr. 48 din 19.01.2006
    • Legea nr. 4 pentru modificarea denumirii si clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora
   • Monitorul Oficial nr. 46 din 18.01.2006
    • Ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza si al ministrului finantelor publice nr. 232/2.003/2005 privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001
    • Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 902/1.211/2005 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din România

 

   10 ianuarie 2005

 

  • Monitorul Oficial nr. 18 din 09.01.2006
   • Circulara nr. 1 privind nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României, valabil in luna ianuarie 2006 – 7,5% pe an pt. ianuarie 2006
  • Monitorul Oficial nr. 16 din 09.01.2006
   • Legea nr. 403/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
  • Monitorul Oficial nr. 15 din 09.01.2006
   • Ordin al ministrului finantelor nr. 2.019/2005 publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului si continutului Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si Atestatului pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, in conditiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun
  • Monitorul Oficial nr. 6 din 04.01.2006
   • Legea nr. 381/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora
  • Monitorul Oficial nr. 4 din 03.01.2006
   • Ordin al ministrului finantelor publice nr. 1 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor
         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).