Buletine Informative 2008

Buletine Informative MO 2008

14 octombrie 2008

 • Monitorul Oficial nr. 680 din 03.10.2008
  • O.U.G. nr. 118 din 01.10.2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata
 • Monitorul Oficial nr. 670 din 29.09.2008
  • H.G. nr. 1113 din 18.09.2008 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii
 • Monitorul Oficial nr. 649 din 12.09.2008
 • Monitorul Oficial nr. 645 din 10.09.2008
  • Hotararea C.E.C.C.A.R. din 17.02.2000 REPUBLICAREA Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat
 • Monitorul Oficial nr. 639 din 05.09.2008

3 septembrie 2008

 • Monitorul Oficial nr. 601 din 12.08.2008
  • Regulamentul C.E.C.C.AR. din 23.10.1995 de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si a Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati
 • Monitorul Oficial nr. 587 din 05.08.2008
  • Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 509 din 23.07.2008pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007
 • Monitorul Oficial nr. 575 din 30.07.2008
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2142 din 11.07.2008pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentând impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentând contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea în proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007
 • Monitorul Oficial nr. 531 din 15.07.2008
 • Monitorul Oficial nr. 524 din 11.07.2008
 • Monitorul Oficial nr. 507 din 07.07.2008
 • Monitorul Oficial nr. 500 din 03.07.2008
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1862 din 13.06.2008pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internationale si pentru cresterea competitivitatii prin accesul pe noi piete si internationalizare”, aferenta operatiunilor b) „Sprijin pentru implementarea standardelor internationale” si c) „Sprijin pentru accesul IMM pe noi piete si internationalizare”, domeniului major de interventie 1.1 „Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a întreprinderilor, în special a IMM”, axa prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice

3 iulie 2008

 • Monitorul Oficial nr. 484 din 30.06.2008
 • Monitorul Oficial nr. 481 din 30.06.2008
 • Monitorul Oficial nr. 480 din 30.06.2008
 • Monitorul Oficial nr. 474 din 27.06.2008
 • Monitorul Oficial nr. 471 din 26.06.2008
  • O.U.G. nr. 83 din 24.06.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Monitorul Oficial nr. 434 din 13.06.2008
  • Ordinul ministrului economiei s,i finant,elor nr. 1293 din 23.04.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional „Finantarea proiectelor de investitii initiale în cercetare dezvoltare si inovare”, aferenta operatiunilor 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi si crearea de noi locuri de munca în cercetare” si 2.3.3 „Promovarea inovarii în cadrul firmelor” din cadrul domeniului major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI)”, axa prioritara( 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare”, din Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice”
  • Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr .725 din 30.05.2008 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
 • Monitorul Oficial nr. 427 din 06.06.2008
 • Monitorul Oficial nr. 413 din 02.06.2008
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1603 din 22.05.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la institutiile creditoare, precum si din împrumuturile contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali
 • Monitorul Oficial nr. 410 BIS din 02.06.2008
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1187 din 16.04.2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instruct,iunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005
 • Monitorul Oficial nr. 410 din 02.06.2008
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1187 din 16.04.2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005
  • Legea nr. 118 din 27.05.2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea întârzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
 • Monitorul Oficial nr. 381 din 20.05.2008
 • Monitorul Oficial nr. 372 din 15.05.2008
  • HG nr. 431 din 16,04.2008 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele
 • Monitorul Oficial nr. 360 din 09.05.2008
  • Ordinul ministrului justitiei nr. 1240/C din 29.04.2008 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii
 • Monitorul Oficial nr. 351 din 07.05.2008

8 mai 2008

 • Monitorul Oficial nr. 333 din 30.04.2008
  • O.U.G. nr. 52 din 21.04.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
  • O.U.G. nr. 53 din 21.04.2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire s, combatere a finantarii actelor de terorism
 • Monitorul Oficial nr. 328 din 25.04.2008
  • O.U.G. nr. 44 din 16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale
 • Monitorul Oficial nr. 292 din 15.04.2008
  • Legea nr. 88 din 08.04.2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2007 privind unele masuri financiar-fiscale în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si reglementari în domeniul cheltuielilor de personal
  • Legea nr. 86 din 08.04.2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea s,i completarea Legii contabilitat,ii nr. 82/1991
  • Legea nr. 81 din 08.04.2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii
 • Monitorul Oficial nr. 284 din 11.04.2008
 • Monitorul Oficial nr. 252 din 01.04.2008
  • H.G. nr. 324 din 19.03.2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008
 • Monitorul Oficial nr. 242 din 28.03.2008
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 917 din 25.03.2008 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii”, aferenta operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, domeniul major de interventie 1.1 „Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a întreprinderilor, în special a IMM”, axa prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice”
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858 din 19.03.2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta(
 • Monitorul Oficial nr. 230 din 25.03.2008
 • Monitorul Oficial nr. 228 din 25.03.2008
  • Legea nr.60 din 19.03.2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2007 pentru Modificarea si completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  • Legea nr.50 din 19.03.2008 pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate
 • Monitorul Oficial nr. 205 din 17.03.2008
  • Hotararea C.C.F. nr. 12 din 11.03.2008 privind aprobarea Procedurilor pentru agrearea societatilor comerciale de consultanta fiscala organizatoare de cursuri de pregatire profesionala pentru anul 2008
 • Monitorul Oficial nr. 202 din 17.03.2008
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 632 din 04.03.2008 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii în vederea accesului la broadband si la serviciile conexe”, aferenta operatiunii 3.1.1 ”Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe”, domeniul major de interventie 3.1 ”Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei”, axa prioritara 3 ”Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice”
 • Monitorul Oficial nr. 194 din 13.03.2008
 • Monitorul Oficial nr. 188 din 12.03.2008
 • Monitorul Oficial nr. 187 din 11.03.2008
 • Monitorul Oficial nr. 180 din 10.03.2008
 • Monitorul Oficial nr. 163 din 03.03.2008
  • OUG. nr. 19 din 27.02.2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala(

16 martie 2008

 • Monitorul Oficial nr. 190 din 12.03.2008
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 477 din 20.02.2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru consolidarea si M.O. dernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii”, aferenta operatiunii a) ”Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, domeniul major de interventie 1.1 ”Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a întreprinderilor, în special a IMM”, axa prioritara 1 ”Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice”
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 478 din 20.02.2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru consultanta specifica si instruire specializata acordata întreprinderilor mici si mijlocii pentru elaborarea si implementarea proiectelor de investitii”, aferenta operatiunii a) ”Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, domeniul major de interventie 1.1 ”Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a întreprinderilor, în special a IMM”, axa prioritara 1 ”Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice”
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 480 din 20.02.2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru cresterea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii prin servicii de consultanta”, aferenta operatiunii b) ”Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor”, domeniul major de interventie 1.3 ”Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, axa prioritara 1 ”Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice”
 • Monitorul Oficial nr. 187 din 11.03.2008
 • Monitorul Oficial nr. 180 din 10.03.2008
 • Monitorul Oficial nr. 175 din 06.03.2008
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 155 din 8.02.2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de interventie ”Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare ”Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” din cadrul Programului operational regional 2007-2013
 • Monitorul Oficial nr. 163 din 03.03.2008
 • Monitorul Oficial nr. 162 din 03.03.2008
 • Monitorul Oficial nr. 154 din 28.02.2008
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 527 din 22.02.2008 privind persoanele competente sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile pentru nerespectarea masurilor privind întarirea disciplinei contractuale
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 387 din 11.02.2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite ”Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor s,i SPIN-OFF-urilor inovative”, aferenta Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice”, axa prioritara 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare”, domeniul major de interventie 2.3 ”Accesul „ntreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare”, operatiunea 2.3.1 ”Sprijin pentru START-UP-urile si SPIN-OFF-urile inovative”
 • Monitorul Oficial nr. 126 din 18.02.2008
  • Hotararea C.I.F.G.A.. nr. 173 din 06.02.2008 privind modificarea si completarea Normelor de finantare cu dobânda subventionata a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) prin introducerea unui nou produs: credit pentru femei antreprenor
  • H.G. nr. 149 din 13.02.2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 174/2002
 • Monitorul Oficial nr. 124 din 18.02.2008
  • H.G. nr. 144 din 13.02.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
 • Monitorul Oficial nr. 120 din 15.02.2008
  • O.U.G. nr. 8 din 13.02.2008 pentru completarea art. 5 alin. (1 1 ) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora
 • Monitorul Oficial nr. 89 din 05.02.2008

8 februarie 2008

 • Monitorul Oficial nr. 84 din 04.02.2008
 • Monitorul Oficial nr. 67 din 29.01.2008
  • H.G. nr. 69 din 23.01.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor
 • Monitorul Oficial nr. 50 din 22.01.2008
  • Hotararea C.C.F. nr .7 din 31.12.2007 pentru aprobarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali
  • H.G. nr. 36 din 16.01.2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
 • Monitorul Oficial nr. 40 din 17.01.2008
  • Legea nr. 11 din 15.01.2008 pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Monitorul Oficial nr. 27 din 14.01.2008
  • H.G. nr. 11 din 09.01.2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevãzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Monitorul Oficial nr. 20 din 10.01.2008
  • H.G. nr. 10 din 09.01.2008 privind indexarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).