Noutati Legislative 2018

Sinteza legislativa 5 – 9 martie 2018

Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 15/2018 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 198 din 5 martie 2018.
• Potrivit documentului, la conferinţa ce va avea loc pe data de 21 aprilie vor putea participa numai membrii care au efectuat pregătirea profesională necesară şi au achitat cotizaţiile obligatorii.
• Intrare în vigoare: 5 martie 2018.
Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 16/2018 privind aprobarea organizării și convocării Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 21 aprilie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 201 din 6 martie 2018.
• Documentul cuprinde o listă a materialelor înscrise pe ordinea de zi a conferinţei, printre care raportul anual de activitate pentru anul 2017, raportul Comisiei de auditori statutari asupra situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2017, precum şi bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
• Intrare în vigoare: 6 martie 2018.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 203 din 6 martie 2018.
• Actul normativ aduce o serie de modificări referitoare la drepturile și obligațiile privind dobândirea, deținerea sau efectuarea de operațiuni cu metale și pietre prețioase.
• Intrare în vigoare: 16 martie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 65/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 204 din 6 martie 2018.
• Actul normativ stabileşte o serie de criterii privind calitatea şi siguranţa produselor, precum şi principiile care trebuie respectate în pregătirea mâncării pentru copii.
• Intrare în vigoare: 6 martie 2018.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.489/2018 privind Procedura de stabilire a schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 205 din 7 martie 2018.
• Pe scurt, procedura reglementează transmiterea de informaţii şi documente între aceste instituţii în cazul dezbaterilor succesorale.
• Intrare în vigoare: 7 martie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 78/2018 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2018.
• Concret, actul normativ stabileşte metoda de calcul a subvenției în conformitate cu numărul de mandate de parlamentar obținute în alegeri de candidați de gen feminin.
• Intrare în vigoare: 7 martie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 68/2018 privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2018.
• Actul normativ enumeră documentațiile de urbanism necesare atestării staţiunilor turistice, respectiv planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia și/sau, după caz, planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia.
• Intrare în vigoare: 7 martie 2018.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2018.
• Potrivit documentului, unitățile administrativ-teritoriale pot solicita, pentru perioada 2018-2019, împrumuturi în limita sumei de 500.000 de lei din venituri din privatizare, înregistrate la Trezoreria Statului, pentru dezvoltarea unor domenii, respectiv sănătate, educaţie, infrastructură etc.
• Intrare în vigoare: 7 martie 2018.
Legea nr. 56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 211 din 8 martie 2018.
• Documentul reglementează inițierea de anchete penale, canalele de cooperare cu Europol, autoritatea națională de supraveghere, precum şi prelucrarea şi protecţia categoriilor speciale de date cu caracter personal în cadrul cooperării cu Europol.
• Intrare în vigoare: 11 martie 2018.
Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2018.
• Printre altele, legea reglementează categoriile de organizații neguvernamentale ale românilor din ţară sau din străinătate ce pot beneficia de fonduri nerambursabile, precum şi criteriile pe baza cărora se acordă aceste finanţări.
Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2018 privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 216 din 9 martie 2018.
• Potrivit documentului, conferinţa va avea loc pe data de 20 aprilie, iar membrii Camerei Consultanților Fiscali cu drept de vot trebuie să confirme participarea până la data de 13 aprilie 2018.
• Intrare în vigoare: 9 martie 2018.
Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 11/2018 pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 216 din 9 martie 2018.
• Procedura stabileşte metodele prin care se realizează identificarea profilului persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și încadrarea în nivelurile de ocupabilitate: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil.
• Intrare în vigoare: 1 aprilie 2018.

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).