Buletin informativ nr. 2 din 08.04.2013

1. M.O. 146 din 19.03.2013

 

Legea nr. 50 din 14.03.2013  privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 

2. M.O. 136 din 14.03.2013

 

H.G. nr. 84 din 06.03.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 

3. M.O. 130 din 12.03.2013

 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 250 din 22.02.2013, privind modificarea Ordinului ministailui finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

 

4. M.O. 129 din 11.03.2013

 

Legea nr. 40 din 08.03.2013 privind aprobarea OUG nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 

5. M.O. 127 din 08.03.2013

 

O.U.G. nr. 12 din 06.03.2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene

 

6. M.O. 126 din 07.03.2013

 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 230 din 01.03.2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului

 

7. M.O. 107 din 22.02.2013

 

Legea nr. 6 din 21.02.2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 

8. M.O. 106 din 22.02.2013

 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 224 din 18.02.2013, privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit annual

 

Legea nr. 5 din 21.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013

 

9. M.O. 104 din 21.02.2013

 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 231 din 19.02.2013 privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free

 

10. M.O. 101 din 20.02.2013

 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 184 din 13.02.2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

11. M.O. 63 din 29.01.2013

 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 71 din 22.01.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012

 

12. M.O. 56 din 24.01.2013

 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 65 din 22.01.2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

 

13. M.O. 54 din 23.01.2013

 

O.G. nr. 8 din 23.01.2013  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

14. M.O. 52 din 23.01.2013

 

H.G. nr.23 din 22.01.2013  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 

15. M.O. 48 din 22.01.2013

 

H.G. nr. 20 din 16.01.2013  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal „

 

16. M.O. 45 din 21.01.2013

 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 24 din 12.01.2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

17. M.O. 44 din 21.01.2013

 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr.40 din 15.01.2013, privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

 

18. M.O. 36 din 16.01.2013

 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17 din 11.01.2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale

 

19. M.O. 33 din 15.01.2013

 

O.G. nr. 2 din 09.01.2013  privind reglementarea unor măsuri financiare

 

20. M.O. 18 din 09.01.2013

 

O.G. nr.1 din 09.01.2013  pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

 

21. M.O. 17 din 09.01.2013

 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1992 din 27.12.2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi

conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

 

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).