Sinteza legislativa saptamana 22-26.06.2015

Sinteza legislativa: Cele mai importante acte normative publicate in perioada 22-26 iunie 2015

Legea nr. 155/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, 444 din 22 iunie 2015.

• Persoanele care au lucrat in grupa I de munca, in alte conditii si in conditii speciale beneficiaza de reducerea varstei de pensionare pentru stagiile de cotizare de cel putin doi ani
• Mai multe informatii sunt AICI.
• Termen de intrare in vigoare: 25 iunie.

Legea nr. 154/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, 445 din 22 iunie 2015.
• Cadrul legislativ privind protectia maternitatii la locurile de munca a suferit unele modificari. In esenta, salariatele trebuie informate cu privire la masurile pe care angajatorul trebuie sa le ia referitor la securitatea si sanatatea in munca, conditiile si/sau programul de munca pot fi modificate temporar, iar concedierea mamelor si a gravidelor se poate face si in cazul dizovarii angajatorului.
• Mai multe informatii sunt AICI.
• Termen de intrare in vigoare: 25 iunie.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1301/2015 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, 445 din 22 iunie 2015.
• Procedura de recalculare a platilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se aplica pentru rezilierea, in cursul anului fiscal, a contractelor de inchiriere, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda. In cazul contractelor pentru care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final.
• Termen de intrare in vigoare: 22 iunie.

Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 10 din 11 mai 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, 458 din 25 iunie 2015.
• ICCJ a stabilit ca hotararea judecatoreasca irevocabila/definitiva prin care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter normativ produce efecte si in privinta actelor administrative individuale emise in temeiul acestuia care, la data publicarii hotararii judecatoresti de anulare, sunt contestate in cauze aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor judecatoresti.
• Obligatorie pentru toate instantele din: 25 iunie.

Legea nr. 150/2015 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, 459 din 25 iunie 2015.
• Pana la 31 decembrie 2016, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti se va constitui si va functiona cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul.
• Plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii, de catre notarii publici, acertificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar si a certificatelor de mostenitor, certificate intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, se face de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. De asemenea, tot Agentia plateste certificatele de mostenitor.
• In cadrul Programului national de cadastru si carte funciara – prin care se vor inregistra gratuit imobilele in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, se va realiza planul cadastral al imobilelor si se vor deschide cartile funciare la nivelul tuturor unitatilor administrativ-teritoriale –, notarii publici elibereaza certificatele de mostenitor pentru succesiunile nedezbatute, respectiv certificatele de inscriere a posesorului ca proprietar, la cererea persoanelor interesate.
• Termen de intrare in vigoare: 28 iunie.

Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 7 din 27 aprilie 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 461 din 26 iunie 2015.
• ICCJ a stabilit ca platile voluntare esalonate in temeiul OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, efectuate in baza unui titlu executoriu, nu intrerup termenul de prescriptie a dreptului material la actiune pentru daunele-interese moratorii sub forma dobanzii penalizatoare.
• Obligatorie pentru toate instantele din: 26 iunie.

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 464 din 26 iunie 2015.
• Insolventa persoanelor fizice va putea fi solutionata in trei moduri: pe baza unui plan de redresare a datoriilor, prin lichidare de active sau prin procedura simplificata.
• Mai multe informatii sunt AICI.
• Termen de intrare in vigoare: In sase luni de la data publicarii in Monitorul oficial.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.