Sinteza legislativa 31 decembrie 2018 – 04 ianuarie 2019

Modificări importante pentru companii / activitate profesională 
→ Decizia Curții Constituționale a României nr. 874/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv“, precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 2019. Conform deciziei Curții Constituționale a României (CCR), dispozițiile articolului 27 din Codul de procedură civilă (referitoare, printre altele, la faptul că hotărârile rămân supuse căilor de atac prevăzute de legea sub care a început procesul) sunt neconstituționale, în privința interpretării date de de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 52/2018. În esență, decizia ICCJ se referea la faptul că o hotărâre anterioară a CCR (Decizia nr. 369/2017) – prin care s-a constatat neconstituționalitatea limitării căii de atac a recursului la cereri evaluabile în bani mai mari de 1.000.000 de lei, prevedere conținută în Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă – ar produce efecte doar cu privire la procesele începute după data publicării deciziei CCR în Monitorul Oficial. Conform Deciziei CCR nr. 874/2018, interpretarea articolului 27 din Codul de procedură civilă în temeiul deciziei ICCJ, menționate anterior (că decizia din 2017 a CCR s-ar aplica doar proceselor începute după publicarea acesteia în Monitorul Oficial ), este neconstituțională. Practic, CCR a reținut că posibilitatea atacării cu recurs a unei hotărâri pronunțate în apel trebuie să fie valabilă și în privința părților la un litigiu față de care Decizia CCR din 2017 a intervenit până la momentul pronunțării hotărârii definitive a instanței de apel. Obligatorie de la: 3 ianuarie 2019. → Legea nr. 344/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2019. Legea introduce o prevedere nouă referitoare la faptul că anumite persoane (persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesioniștii, persoanele fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică) care fac plăți prin intermediul operațiunilor de plată cu acces la distanță pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor. Acest lucru reprezintă o excepție de la regula conform căreia persoanele menționate la începutul acestui paragraf pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori. Mai multe detalii, AICI. Intrare în vigoare: 6 ianuarie 2019.
→ Legea nr. 356/2018 privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2019. Legea stabilește cadrul legal pentru desfășurarea activității de supraveghere și control, precum și de sancționare a eventualelor contravenții săvârșite de:
(i) persoanele ce operează stații de radiocomunicații, serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, mobil maritim și mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară, precum și în serviciul mobil terestru, cu excepția stațiilor de radiocomunicații din componența rețelelor publice mobile, respectiv
(ii) radioamatori. Intrare în vigoare: 2 februarie 2019.  → Legea nr. 359/2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2019. Legea modifică vârsta de la care vor fi pensionați medicii (67 de ani, de la 65 de ani) care împlinesc vârsta pensionării după ce dobândesc o funcție de conducere și care fac parte din comitetul director al spitalului public sau după ce ajung să exercite funcția de șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical; de asemenea, medicii care ating pragul de pensionare modificat nu pot participa la concurs și nu pot fi numiți în niciuna dintre funcțiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalului public sau de șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical.  De asemenea, apare o altă modificare, conform căreia medicii se pensionează, la cerere, la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menținerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune, de către medic, la unitatea angajatoare, cu cel puțin 3 luni înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. Intrare în vigoare: 6 ianuarie 2019.
→ Legea nr. 353/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2019. Una dintre modificările aduse de legea de aprobare vizează introducerea unui articol conform căruia toate costurile privind garanția comercială, inclusiv transportul produsului în vederea recuperării prețului plătit de consumator, se suportă de către vânzător. Intrare în vigoare: 6 ianuarie 2019.
→ Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 9/2018 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 7 din 3 ianuarie 2019. Hotărârea prevede, printre altele, care sunt cotizațiile fixe pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali. Intrare în vigoare: 3 ianuarie 2019.
Noutăți pe plan personal
 Legea nr. 349/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 2019. Prin legea de mai sus, se introduce o prevedere în Codul rutier referitoare la eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de conducere pentru 15 zile, în cazul suspendării permisului de conducere pentru o perioadă determinată: acesta expiră
(i) din momentul expirării termenului de valabilitate sau
(ii) din momentul depunerii dovezii înlocuitoare, de către conducătorul auto, la oricare unitate de poliție rutieră în una din zilele din intervalul perioadei de valabilitate a acesteia. Intrare în vigoare: 6 ianuarie 2019.
 Legea nr. 347/2018 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2019. Conform Legii, se introduce o nouă prevedere în Legea nr. 46/2003: aceasta se referă la faptul că pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observație clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație. Intrare în vigoare: 6 ianuarie 2019.
 Legea nr. 345/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2019. Printre altele, legea prevede că orice medic trebuie să trimită șoferii să fie examinați medicali, dacă observă o afecțiune care nu le-ar permite deținerea permisului auto. În cazul în care persoana trimisă la examinare nu se prezintă la aceasta, riscă să piardă, automat, permisul. Pentru mai multe detalii, a se vedea AICI. Intrare în vigoare: 6 ianuarie 2019.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.