Sinteza legislativa 29 iulie – 2 august 2019

Legea nr. 160/2019 privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 629 din 29 iulie 2019.

  • Legea introduce o definiție a operațiunilor financiare, din cadrul infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale.
  • În concret, operațiunile financiare se referă la „operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale. Pentru a fi efectuate ca acte de comerț, operațiunile financiare trebuie să constituie o acțiune de intermediere în circulația bunurilor făcută în mod organizat și sistematic, în scopul obținerii de profit”.
  • Intrare în vigoare: 1 august 2019.

Ordinul Consiliului Concurenței nr. 642/2019 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind condițiile și criteriile de aplicare a politicii de clemență a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631 din 30 iulie 2019.

  • Ordinul conține anumite modificări față de vechiul act normativ, aplicabil până în 29 iulie 2019. De exemplu, s-a introdus o nouă condiție generală pentru firmele care vor să beneficieze de clemență, în baza legislației concurențiale: asigurarea disponibilității directorilor administratorilor și a altor membri ai personalului pentru a fi intervievați de Consiliul Concurenței. De asemenea, este necesar ca acea firmă să depună eforturi rezonabile pentru asigurarea disponibilității foștilor directori, administratori și altor membri ai personalului pentru a fi intervievați de autoritatea de concurență.
  • Intrare în vigoare: 30 iulie 2019.

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2085/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 109 „Declarație privind taxa pe active financiare nete“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 642 din 2 august 2019.

  • Ordinul conține, în anexă, modelul formularului menționat mai sus.
  • Intrare în vigoare: 2 august 2019.

Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 644 din 2 august 2019.

  • Modificarea se referă la faptul că, de luni, nu pot fi fondatori ai unor societăți persoane cărora li s-a aplicat pedeapsa penală complementară a interzicerii dreptului de a fi fondatori pentru fapte precum cele de corupție sau spălare de bani.
  • Modificarea schimbă regimul anterior aplicabil, unde interdicția de a fi fondator al unei societăți se aplica dacă exista o hotărâre de condamnare pentru fapte precum cele la care am făcut referire mai sus.
  • Mai multe detalii, AICI.

Intrare în vigoare: 5 august 2019.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.