Sinteza legislativa 29 ian – 2 feb 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018.
• Prin intermediul actului normativ, termenul pentru depunere declarației 600 de către persoanele fizice ce au realizat în 2017 venituri extra salariale într-un plafon mai mare de 22.800 de lei a fost prorogat de la 31 ianuarie 2018 la 15 aprilie 2018.
• Totuși, 15 aprilie va fi duminica, astfel că termenul va fi prelungit cu o zi.
• Aveți toate detaliile AICI.
• Intrare în vigoare: 31 ianuarie 2018.
Hotărârea de Guvern nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018.
• Potrivit documentului, anumiți bugetari din sistemul de învățământ pot beneficia de un spor de până la 15% din salariul de bază. Indiferent de condiții, nu se va acorda mai mult de 15% ca spor la salariul de bază, cu încadrare în bugetul de cheltuieli al respectivei unități de învățământ.
• Informații suplimentare sunt AICI.
• Intrare în vigoare: 31 ianuarie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018.
• Actul citat se adresează instituțiilor publice ce au obligația să întocmească situații financiare anuale cu data de 31 decembrie 2017.
• Termenul de depunere al situațiilor financiare anuale este diferit în funcție de subordonarea ierarhică.
• Intrare în vigoare: 1 februarie 2018.
Ordinul comun al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Sănătății nr. 1.209/999/180/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și gestionare a „Declarației privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101 din 2 februarie 2018.
• Formularul 112, ce cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, a fost modificat vineri, astfel încât să includă noutățile apărute în legislație la contribuțiile sociale.
• Detalii, ,a href=’https://www.avocatnet.ro/articol_47473/Formularul-112-modificat-Printre-altele-acesta-include-de-acum-%C8%99i-contribu%C8%9Bia-asiguratorie-pentru-munc%C4%83.html’>AICI.
• Intrare în vigoare: 2 februarie 2018.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 223/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 086 „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 106 din 2 februarie 2018.
• Actul normativ aprobă un nou model al formularului 086, utilizat la aplicarea prin opțiune a sistemul de plată defalcată a TVA și la ieșirea din sistem atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute în legislație.
• Concret, noul document conține rubrici adecvate fiecărei situații în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să transmită organului fiscal notificări privind aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA sau renunțarea la aplicarea acestui regim.
• Mai multe informații sunt AICI.
Intrare în vigoare: 2 februarie 2018.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.