Sinteza legislativa 28 iunie – 25 iulie 2021

 Granturi pentru capital de lucru: Conform unui act normativ oficializat joi, care a deblocat a treia tranșă de plăți din granturile pentru capital de lucru, beneficiarii trebuie să semneze contractele de finanțare în 20 de zile de la primirea notificării. Concret, în termen de maxim 20 de zile de la primirea contractului de finanțare, aplicanții trebuie să-l descarce, să-l semneze electronic și să-l reîncarce semnat în aplicație, împreună cu dovada cofinanțării.
  
 Registrele contabile pe care contribuabilii ar trebui să le aibă în mod obligatoriu diferă în funcție de modul în care se ține contabilitatea, în partidă simplă sau în partidă dublă. Iată tot ce trebuie știut despre registrele contabile obligatorii: conținut, termen de arhivare și sancțiuni de neconformare 

 Opinie Deloitte Romania: Raportarea SAF-T, obligatorie pentru marii contribuabili de la 1 ianuarie 2022. Ce presupune implementarea? Implementarea SAF-T (Standard Audit File for Taxation – Fișierul Standard de Audit pentru Taxe), ca parte a procesului de digitalizare a ANAF, prinde contur și în România. Marii contribuabili care, potrivit celor mai recente informații venite din partea autorităților, vor fi obligați să realizeze raportările către ANAF prin intermediul noului sistem începând cu 1 ianuarie 2022, au la dispoziție detaliile tehnice actualizate pe baza cărora trebuie să înceapă implementarea SAF-T.
 
  De ieri, regulile controalelor ITM s-au schimbat: inspectorii pot cere acte și înainte să vină la verificări, ca urmare a introducerii posibilității de încheiere a actelor de muncă în format electronic, semnate cu semnătură electronică.
 
 Potrivit Codului muncii, cei care lucrează de noapte trebuie să fie neapărat recompensați de angajatori, în caz contrar aceștia riscând amenzi cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei. În plus, cei care utilizează, în mod frecvent, muncă de noapte sunt obligați să informeze ITM-ul despre acest lucru.

 Clarificare ONRC: Chiar dacă nu se mai transmite la Fisc, dovada sediului social se depune în continuare la înființarea firmei, a precizat Oficiul Național al Registrului Comerțului într-un comunicat postat recent pe site-ul propriu. Cu alte cuvinte, obligația de a prezenta, la înmatricularea societății, a dovezii sediului declarat se menține, însă ONRC nu va mai transmite documentul care atestă acest aspect către Fisc.

 Proiect de regulament european: Salariații care primesc sarcini legate de prevenirea spălării banilor vor trebui evaluați, prevede un proiect de regulament european ce va uniformiza, la nivelul UE, regulile de prevenire a spălării banilor și care, după adoptare, se va aplica direct în toate statele membre. Astfel, distinct de persoanele responsabile cu aplicarea legislației specifice, angajații care primesc sarcini legate de prevenirea spălării banilor vor trebui evaluați inclusiv privind reputația și integritatea.

 Ministerul Economiei a pus din nou în dezbatere proiectul care va schimba, din 2022, regulile vânzărilor către consumatori, de data aceasta cu amenzi micșorate. În rest, proiectul va reglementa, în mod special, conformitatea bunurilor cu contractul, măsurile corective în caz de neconformitate și punerea lor în aplicare, precum și garanțiile produselor.

 Directiva TVA privind comerțul electronic nu a fost transpusă corect în România, potrivit Comisiei Europene, care, într-o scrisoare de punere în întârziere, a atras atenția țării noastre asupra faptului că legislația română privind ghișeul unic al Uniunii a exclus de la accesul două categorii de întreprinderi care, în mod normal, sunt eligibile în temeiul Directivei TVA privind comerțul electronic. Declarația de impunere poate fi depusă și după ce organul fiscal a emis decizia de impunere în urma depășirii termenului. Concret, contribuabilul care a primit o astfel de decizie de la Fisc are timp două luni să-și depună declarația de impunere, ceea ce duce la anularea deciziei emise de Fisc.

 ANAF a actualizat modelul procesului-verbal de amendare folosit de către inspectorii fiscali în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Ordinul care îl conține, oficializat joi, a majorat și termenul de plată a jumătate din minimul amenzii de la 48 de ore la 15 zile.

 Decizii CJUE: Un salariat care dobândește un handicap nu poate fi concediat doar pentru că nu își mai poate îndeplini la fel de bine atribuțiile, a stabilit Curtea de Justiție a Uniunii Europene într-o speță ce viza concedierea unui angajat de penitenciar din Estonia care, în urma scăderii acuității auzului sub pragurile de percepție sonoră minime stabilite printr-o reglementare națională, a fost concediat.
TVA-ul considerat inclus în venitul reconstituit de către Fisc în cazul unei fraude de TVA e mai mic decât cel care ar fi fost stabilit în mod obișnuit, apreciind că valoarea impozabilă a unei tranzacții prin care s-a făcut evaziune fiscală conține deja TVA, a decis CJUE recent, reiterând astfel câteva aspecte deja stabilite și acoperind, astfel, inclusiv cazurile de fraudă în materie de TVA.
Un angajator poate interzice purtarea la locul de muncă a însemnelor religioase atunci când dorește să se prezinte neutru din acest punct de vedere în fața clienților sau pentru a preveni conflicte sociale, este precizat într-o altă decizie CJUE de dată recentă. Deciziile date de CJUE sunt obligatorii pentru toate instanțele din Uniunea Europeană care se confruntă cu cazuri asemănătoare, iar autoritățile naționale trebuie să țină cont de ele, în vederea ajustării legislației interne.

 Kurzarbeit: Începând de ieri, la solicitarea sumelor pentru reducerea timpului de muncă se folosesc noi documente, oficializate la sfârșitul săptămânii trecute printr-un ordin al Ministerului Muncii. Concret, de-acum cererea, declarația pe propria răspundere și lista salariaților pentru care se solicită decontarea indemnizației au modele noi.

 În ultimele săptămâni au apărut mai multe decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene care vizează domeniul TVA, care sunt obligatorii pentru toate instanțele naționale din UE care se pot confrunta cu o situație asemănătoare (implicit și pentru România). Dintre acestea, patru se referă la deducerea TVA în cazul falimentului, plata datoriilor de TVA atunci când vine vorba despre atragerea răspunderii solidare a unei persoane, stabilirea venitului unei operațiuni nedeclarate și netaxate și contextul în care un imobil dat în chirie de o firmă într-o altă țară poate fi considerat un sediu comercial fix.

 Jurisprudență utilă: Potrivit unei decizii din acest an a Curții de Apel Timişoara, despăgubirea pentru nerespectarea clauzei de formare profesională nu poate fi mai mare decât cheltuiala angajatorului și poate fi constituită doar din cheltuielile ocazionate de plata cursurilor, nu și din alte sume reprezentând, de exemplu, contribuţiile plătite de firmă pentru salariul acestuia.
 
Clarificări: Plata stimulentului de inserţie se suspendă doar pe durata concediului de maternitate, nu şi în cazul altor concedii medicale, a precizat Agenţia Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială la o solicitare a redacției noastre.

 Contractul cu durată fixă şi zilele de CO: Sunt aplicabile aceleaşi reguli ca şi pentru salariaţii permanenţi. Potrivit Codului muncii, drepturile şi obligaţiile angajaților și angajatorilor nu depind de durata contractului individual de muncă. În cazul unui contract cu durată determinată, zilele de odihnă se vor acorda proporțional cu lunile lucrate într-un an calendaristic.
 
 Firmele private au mai multe variante prin care pot suporta, dacă-și permit, cheltuielile de vacanță ale salariaților proprii. Iată ce ar trebui să știe cei ce vor să le ofere angajaților vouchere de vacanță.

 În contextul în care, până la sfârșitul lunii trecute, firmele străine cu activitate în România ar fi trebuit să trimită Fiscului un chestionar cu informații care să ajute organul fiscal să-și dea seama dacă e cazul stabilirii rezidenței fiscale în România și plății impozitului aici, vă spunem ce riscă firmele străine care nu au depus chestionarele privind rezidența fiscală până la 30 iunie.

 Agenda lunii iulie: De la modificări fiscale la măsuri de relaxare, iată la ce să fie atente firmele și PFA-urile luna aceasta
 
 Ministerul Finanțelor a operat câteva modificări fiscale punctuale, inclusiv privind noile reguli de TVA, printr-un ordin care a fost oficializat joi. Printre altele, de-acum organele fiscale pot verifica de două ori pe an, nu doar o dată, modul în care sunt respectate prevederile legale în vigoare și a fost prelungit la zece zile lucrătoare termenul de comunicare a deciziilor privind autorizarea organizaţiilor pentru a importa bunuri în regim de scutire de TVA.
Ordinul stabilește, de asemenea, condițiile, modelul cererii și autorizației de aplicare a mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import. Acest mecanism poate fi folosit în situațiile în care se importă bunuri (cu excepția celor pentru care se aplică accize), în loturi cu valoare intrinsecă de cel mult 150 de euro, atunci când persoana care prezintă bunurile în vamă o face în contul persoanei căreia îi sunt destinate pe teritoriul României. Granturi HoReCa: Cei ce activează în domeniul HoReCa, indiferent că sunt firme ori persoane fizice, pot cere, până pe 20 iulie, granturi în valoare de cel mult 800.000 de euro pentru acoperirea a 20% din pierderile suferite în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus. În acest context, vă prezentăm 15 clarificări de la autorități legate de ajutorul de stat pentru domeniul ospitalității.

 Pentru marile firme, termenul de conectare a caselor de marcat cu jurnal electronic la sistemul de monitorizare al Fiscului a expirat în 30 iunie, numărul aparatelor legate până la acum fiind de 85.000. Pentru contribuabilii mici și mijlocii, termenul este la finalul lunii noiembrie 2021.

 Reminder: Firmele care angajează anumiți șomeri beneficiază de decontarea unei porțiuni de salariul lor și în perioada iulie-septembrie 2021. Concret, statul decontează 50% din salariul brut (maximum 2.500 de lei) celor ce încadrează în muncă șomeri peste 50 de ani care au fost concediați în timpul stării de urgență/stării de alertă, tineri șomeri între 16 și 29 de ani sau români care au fost concediați în străinătate și s-au întors în țară, cu condiția să aparțină uneia dintre cele două categorii de vârstă menționate.

 Potrivit unei decizii recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene, atunci când Fiscul stabilește venitul unei operațiuni nedeclarate și netaxate se consideră că suma include TVA, orice altă interpretare fiind, conform CJUE, contrară principiului neutralității fiscale în materie de TVA. Decizia CJUE este obligatorie pentru toate instanțele naționale care se pot confrunta cu o situație asemănătoare, deci inclusiv pentru România.

 Directiva antiplastic: Directiva europeană care prevede interzicerea, de la 3 iulie, a punerii pe piață a anumitor produse din plastic e departe de a fi transpusă în legislația internă, dacă ne uităm pe declarațiile recente ale ministrului mediului. Nu e exclus ca transpunerea să aibă loc abia la toamnă. Cum obligațiile sale nu se aplică direct operatorilor economici europeni, deci, nici celor români, ci prevederile directivei trebuie transpuse în legislațiile naționale, firmele din România nu trebuie, în acest moment, să respecte nimic.

 Orice persoană are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă diferite, însă atunci când se discută despre acest lucru apar referiri la prevederile referitoare la repausul zilnic/săptămânal și nu numai. În acest context, vă spunem câte contracte de muncă poate avea un salariat în același timp.

 Gravida cere reducerea programului cu o pătrime. Ce are de făcut în continuare angajatorul? Salariatele însărcinate au dreptul să ceară reducerea programului de lucru cu o pătrime dacă starea de sănătate nu le permite efectuarea întregului program, însă pentru a beneficia de acest lucru trebuie să parcurgă o serie de pași prevăzuți în legislație.

 Grupurile de impozit pe profit: Fiscul a pus în dezbatere procedura și documentele necesare implementării administrării grupurilor de plătitori de impozit pe profit, astfel încât, din 2022, companiile care vor dori să aplice consolidarea fiscală la impozitul pe profit să se poată grupa pentru a compensa profiturile cu pierderile și a plăti la stat dări mai mici. Proiectul trebuie aprobat și publicat în Monitorul Oficial ca să producă efecte.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.