Sinteza legislativa 27 – 29 decembrie 2018

→ Legea nr. 329/2018 pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1103 din 27 decembrie 2018. Printre altele, modificările vizează schimbarea regimului acreditării unităților sanitare. De la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, acreditarea este obligatorie pentru unități sanitare, indiferent dacă prestează servicii în relație cu sistemul public de asigurări de sănătate. Totuși, au fost introduse și  excepții: cabinetele de medicină de familie, cabinetele medicale dentare și cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale și Legii societăților nr. 31/1990 precum și laboratoarelor de analize medicale și de anatomie patologică sunt exceptate de la obligația acreditării. De asemenea, legea modificată nu se aplică unităților farmaceutice – farmacii și oficine de circuit deschis. Intrare în vigoare: 30 decembrie 2018.
→ Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1106 din 28 decembrie 2018. Printre modificări, se va introduce o nouă prevedere în cuprinsul Legii nr. 92/2007. Aceasta se referă la faptul că autoritatea administrației publice locale impune sau contractează obligații de serviciu public și poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive și/sau compensații de orice natură. Intrare în vigoare: 31 decembrie 2018.
→ Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1107 din 28 decembrie 2018. Conform legii, scopul implementării programului este de a stimula angajarea tinerilor în sectoarele menționate mai sus și de a evita migrația. În concret, măsurile de concretizare a scopului se referă la acordarea unui sprijin financiar lunar fermierilor angajatori, pentru fiecare persoană angajată în sectoarele vizate de această lege. Intrare în vigoare: 31 decembrie 2018.
→ Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1107 din 28 decembrie 2018. Legea reglementează statutul inspectorului de muncă, în contextul respectării prevederilor legale în domeniile: relații de muncă, securitate și sănătate în muncă. Intrare în vigoare: 31 decembrie 2018.
→ Hotărârea nr. 43/2018 a Colegiului Fizioterapeuților din România privind suspendarea sau încetarea la cerere a calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1112 din 28 decembrie 2018. Hotărârea se referă la soluționarea cererilor de suspendare sau de încetare a calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România. Intrare în vigoare: 28 decembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018. Printre altele, ordonanța prevede că, din 1 ianuarie 2019, în domeniul construcțiilor se aplică reduceri de taxe și impozite pentru angajarea lucrătorilor, plus că se stabilește un salariu minim brut diferențiat, pentru acest domeniu, de 3.000 de lei. De asemenea, actul prevede introducerea unor noi taxe de la 1 ianuarie 2019, printre care se numără vestita taxă pe lăcomie, sau majorarea salariilor bugetarilor. Intrare în vigoare: 29 decembrie 2018.
 
 Legea nr. 335/2018 pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1103 din 27 decembrie 2018. Modificările vizează posibilitatea persoanelor private de libertate de a efectua un program de formare profesională organizat de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București. De la momentul intrării în vigoare, nu mai există condiția ca persoanele în cauză să se afle în ultimele nouă luni de executare a pedepsei. De acum, posibilitatea efectuării unui astfel de program, pentru persoanele în cauză, începe din momentul finalului perioadei de carantină și până la ultima zi de executare a pedepsei ori a măsurii educative sau până la data la care sunt propozabile pentru liberare condiționată ori pentru înlocuirea internării cu măsura asistării zilnice. Intrare în vigoare: 30 decembrie 2018.
 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.893/2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenționale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1105 din 27 decembrie 2018. Ordinul stabilește implementarea contului unic pentru plata amenzilor contravenționale rutiere, urmând ca publicarea codului IBAN să se facă de către Ministerul Finanțelor. Mai multe detalii, AICIIntrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
 Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 146/2018 și al Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2.578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1110 din 28 decembrie 2018. Ordinul stabilește următoarele chestiuni privind gestionarea cazurilor de violență domestică, de către polițiști: procedura de intervenție a polițiștilor în cazurile de violență domestică și de cooperare cu alte instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice; metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului; procedura de emitere a ordinului de protecție provizoriu; procedura de punere în executare a ordinului de protecție provizoriu. Intrare în vigoare: 28 decembrie 2018. → Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1111 din 28 decembrie 2018. Hotărârea stabilește că următoarele categorii de persoane vor beneficia de transport gratuit cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial: persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii personelor cu handicap grav (dar numai în prezența acestora), asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, însoțitorii copiilor cu handicap accentuat (dar numai în prezența acestora), persoanele cu afecțiuni renale care necesită hemodializă, asistenții personali sau însoțitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.  Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.