Sinteza legislativa 26 feb – 2 mar 2018

Legea prevenirii a intrat in vigoare – comunicat AJFP Galati (07.03.2018)
Legea prevenirii reglementează o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii, aceasta fiind completată de Hotărârea Guvernului nr. 33 / 2018 prin care au fost stabilite contravenţiile care se supun acesteia, respectiv a modelului planului de remediere.
În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile stabilite prin H.G. nr. 33 / 2018, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului, la care anexează un plan de remediere, fără a se aplica sancţiuni contravenţionale complementare.
Agentul constatator nu întocmeşte un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancţiunea avertismentului, în situaţia în care, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală sau în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă.
Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravenţională pentru faptele constatate iar planul de remediere se anexează la procesul – verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.
Important este faptul că în cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului – verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii în condiţiile prevăzute de Legea prevenirii, contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.
Contravenţiile care intră sub incidenţa Legii prevenirii pot fi consultate on-line accesând link-urile:
Legea 270/2017
HG 33/2018

Sinteza legislativa
Ordinul Ministerul Afacerilor Interne nr. 15/2018 pentru stabilirea datelor de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate și a codurilor armonizate aferente acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 158 din 20 februarie 2018.
• Documentul cuprinde lista completă a datelor maşinii ce vor fi incluse în registrul național în care mai figurează informațiile șoferilor și proprietarilor de autoturisme.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 25 februarie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1295/2018 privind desemnarea organelor de control abilitate de Ministerul Finanțelor Publice pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 161 din 21 februarie 2018.
• Documentul stabileşte competența de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor la operatorii economici.
• Intrare în vigoare: 21 februarie 2018.
Ordinul Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 25/2018 privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 21 februarie 2018.
• Actul normativ reglementează metodologia testului de verificare pentru accesul la stagiu, precum şi condiţiile pe care cei interesaţi trebuie să le îndeplinească pentru a deveni stagiari în activitatea de audit.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 21 februarie 2018.
Hotărârea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați nr. 18/2018 privind aprobarea publicării Tabloului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 22 februarie 2018.
• Prin această hotărâre, s-a aprobat publicarea Tabloului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cuprinzând experții contabili, contabilii autorizați, precum și persoanele juridice de profil.
• Intrare în vigoare: 22 februarie 2018.
Ordinul Autorităţii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2018 de aprobare a unor reguli specifice privind stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2018, și de completare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 22 februarie 2018.
• Printre altele, actul normativ stabileşte valoarea ratei reglementate a rentabilității capitalului şi valoarea consumului tehnologic, aferentă anului 2018.
• Intrare în vigoare: 22 februarie 2018.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.