Sinteza legislativa 26 – 29 noiembrie 2018

→ Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 266/2018 pentru aprobarea Normelor privind raportarea către Autoritatea pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.010 din 28 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează raportarea încălcărilor în domeniul auditului statutar, făcându-se referire, printre altele, la mecanisme pentru încurajarea raportării încălcărilor reglementărilor din domeniul auditului statutar.
• Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 1.106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1010 din 28 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă, printre altele, la documentele necesare pentru atestare sau la criteriile de atestare/reatestare.
• Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.626/2018 privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.011 din 29 noiembrie 2018.
• Ordinul prevede nomenclatorul actual privind codurile de produse accizabile armonizate.
• Intrare în vigoare: 29 noiembrie 2018.
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.906/2018pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1005 din 27 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă la procedura de acordare a bonificației de 10% asupra sumelor de plată datorate în privința impozitului și contribuțiilor menționate anterior.
• Mai multe detalii despre acest subiect, AICI.
• Intrare în vigoare: 27 noiembrie 2018.
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1005 din 27 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă la metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic, pentru veniturile realizate după 1 ianuarie 2018.
• Intrare în vigoare: 27 noiembrie 2018.
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1006 din 28 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă la obligațiile fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice: impozit pe venit aferent declarației unice, contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice și contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice.
• Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2018.
Decizia Curții Constituționale a României nr. 632/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 995 din 26 noiembrie 2018.
• Conform deciziei, toate persoanele care au lucrat în condiții de handicap mediu, accentuat sau grav, au dreptul la o pensionare mai rapidă, indiferent de momentul dobândirii calității de asigurat în sistemul pensiilor de stat – înainte sau după momentul apariției handicapului.
• Mai multe detalii, AICI.
• Obligatorie de la: 26 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 125/2018pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenției, utilizat în activitatea de control în domeniul circulației pe drumurile publice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.000 din 27 noiembrie 2018.
• Ordinul prevede modelele de proces-verbal de constatare a contravențiilor, atunci când contravenția este constatată de agentul constatator, direct, sau cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, pe de o parte, și atunci când contravenția este constatată exclusiv prin intermediul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, pe de altă parte.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 26 ianuarie 2019.
→ Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.013 din 29 noiembrie 2018.
• Legea se referă la transmiterea către Unitatea națională de informații privind pasagerii (UNIP) a datelor personale privind pasagerii zborurilor; printre altele, legea reglementează măsuri de protecție a prelucrării datelor, precum necesitatea existenței unui responsabil cu protecția datelor, în cadrul UNIP, și prevederea responsabilităților acestuia.
Intrare în vigoare: 2 decembrie 2018.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.