Sinteza Legislativa 26.09-14.10.2016

Sinteza legislativa: Cele mai importante acte normative publicate in perioada 26.09-14.10.2016

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.817/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 747 din 26 septembrie 2016.

• Persoanele fizice care aleg să instaleze, să modifice sau să schimbe sistemul de încălzire al locuinței proprii, în așa fel încât să folosească energie regenerabilă, vor putea cere un ajutor de stat de până la 8.000 de lei, în cadrul programului „Casa Verde”.
• Totuși, cetățenii vor putea să se înscrie efectiv în program timp de două săptămâni, în perioda 10-24 octombrie.
• Aflaţi de AICI în ce condiţii puteţi participa în acest program.
• Intrare în vigoare: 26 septembrie 2016.

Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 9/2016 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2016 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 751 din 27 septembrie 2016.
• Actul normativ stabileşte că sesiunea de toamnă a examenului pentru dobândirea calității de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent va avea loc în data de 5 noiembrie, iar înscrierile se fac online, pe site-ul instituţiei, de azi şi până pe 24 octombrie.
• Mai multe detalii despre înscrierea la examen, AICI.
• Intrare în vigoare: 27 septembrie 2016.

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 755 din 28 septembrie 2016.
• Noul regulament al BNR impune condiţii mai aspre de creditare pentru potenţialii clienţi ai băncilor, în sensul că aceştia vor trece printr-o etapă mai riguroasă de evaluare, pentru ca banca sau instituţia financiară nebancară să se asigure că acesta va înapoia banii conform contractului încheiat între cele două părţi.
• În plus, la acordarea sumei creditului, pe lângă cheltuielile care se deduceau din veniturile eligibile, bancherii vor lua de-acum în calcul și alte obligații de plată, cum ar fi taxele, impozitele și asigurările.
• Informaţii suplimentare puteţi citi AICI.
• Intrare în vigoare: 28 septembrie 2016.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 758 din 28 septembrie 2016.
• Prin intermediul acestui document, CNADNR a fost reorganizată, astfel că vor exista două companii de drumuri diferite: una care să se ocupe de construcția de drumuri și o alta care să se ocupe de întreținerea acestora.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 28 septembrie 2016.

Ordinul comun al ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice nr. 3.262/C/2.236/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 754 din 28 septembrie 2016.
• Actul menţionat aprobă procedura de distribuire a taxelor plătite de operatorii economici ce efectuează înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.
• Astfel, persoanele fizice sau juridice ce efectuează diverse tranzacții cu active imobiliare sau active circulante cum ar fi constituirea unor ipoteci, stabilirea unor gajuri sau alte operațiuni de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare plătesc taxele prevăzute de lege pentru fiecare dintre aceste categorii de tranzacții.
• Intrare în vigoare: 28 septembrie 2016.

Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 761 din 29 septembrie 2016.
• Legea privind comercializarea produselor alimentare, modificată şi completată cu ultimele acte normative, stabileşte, printre altele, că începând cu 15 ianuarie 2017, comercianții ce vând către consumatorii finali produse din categoria carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, produse lactate şi de panificaţie au obligația ca cel puţin 51% din produsele comercializate aferente acestor categorii să fie aprovizionate de la producători locali.
• Practic, prin republicarea actului citat, se identifică reglementările privind comercializarea produselor alimentare într-un singur document, prilej cu care sunt modificate și termenele sau condițiile de plată din contracte.

Hotărârea Guvernului nr. 703/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă “a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 764 din 30 septembrie 2016.
• Potrivit acestei HG, plafonul garanțiilor din cadul Programului „Prima casă” a fost suplimentat, pentru anul curent, cu 500 de milioane de lei. Astfel, persoanele care au apucat să plătească avansuri pentru case nu riscă să le piardă din cauza lipsei de fonduri a programului.
• De altfel, aceasta este cea de-a doua suplimentare de acest fel din 2016, după cea din luna mai.
• Mai multe informaţii găsiţi AICI.
• Intrare în vigoare: 30 septembrie 2016.

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18/2016, în Dosarul nr. 1.362/1/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 30 septembrie 2016.
• Hotărârea ICCJ, care produce efecte la nivelul întregii ţări, stabileşte că o decizie de concediere luată de angajator devine irevocabilă de la momentul la care aceasta a fost comunicată salariatului, ceea ce înseamnă că începe să îşi producă efectele din acel moment.
• Astfel, decizia de concediere poate fi revocată ulterior emiterii sale, dar înainte de a fi comunicată angajatului.
• Mai multe găsiţi AICI.
• Intrare în vigoare: 30 septembrie 2016.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016.
• Legea privind calitatea în construcţii, modificată şi completată, a fost republicată vineri, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 764 din 30 septembrie 2016.
• O altă lege republicată vineri este cea referitoare la performanţa energetică a clădirilor, cea care stabileşte reglementările aplicabile atât în cazul clădirilor noi, cât şi a celor existente.

Legea nr. 169/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 772 din 3 octombrie 2016.
• Prin intermediul acestui act normativ, au intervenit modificări legate de ieşirea din ţară a copiilor însoţiţi de doar unul dintre părinţi sau de o persoană majoră.
• Astfel, în cazul copiilor care pleacă în străinătate doar cu unul dintre părinţi, declaraţia de acord a celuilalt părinte are o valabilitate de până la trei ani şi poate fi folosită pentru mai multe călătorii. Totodată, documentul elimină obligativitatea declarării scopului deplasării şi a rutei din declaraţia de acord, atunci când un minor călătorește împreună cu o persoană majoră.
• Detalii suplimentare, AICI.
• Intrare în vigoare: 6 octombrie 2016.

Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5034/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel” a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 771 din 3 octombrie 2016.
• Prin ordinul amintit, autorităţile au stabilit când şi cum se va desfăşura în acest an şcolar „Școala altfel”, acel program național care contribuie, prin intermediul unor activități specifice, la dezvoltarea competenței de învățare a tinerilor și la dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale acestora.
• Concret, programul are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat în baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ, într-unul dintre intervalele menţionate în actul citat.
• Mai multe informaţii găsiţi AICI.
• Intrare în vigoare: 3 octombrie 2016.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 773 din 4 octombrie 2016.
• Potrivit actului normativ, angajatorii vor beneficia, din decembrie începând, de subvenţii mai mari atunci când vor încadra în muncă şomeri sau absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.
• De asemenea, persoanele care îşi schimbă domiciliul pentru a începe să lucreze vor beneficia, la rândul lor, de prime de încadrare sau instalare considerabile, acordate în funcţie de distanţa faţă de localitatea lor de domiciliu.
• Informaţii pe larg puteţi citi AICI.
• Intrare în vigoare: 3 decembrie 2016.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2759/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 778 din 4 octombrie 2016.
• Ordinul ANAF vizează operatorii economici ce își desfășoară activitatea în zonele libere, adică acele părți ale teritoriul României, aflate în sfera autorizării de către autoritățile vamale ce conferă bunurilor regimul de bunuri străine.
• Într-o zonă liberă se pot exercita activități de natură comercială, industrială sau prestări de servicii cu respectarea condițiilor impuse de Codul vamal al UE. Desfășurarea unei astfel de activități se poate face cu obținerea prealabilă a unei aprobări date de biroul vamal ce are raza de competență asupra acelei zone libere cu condiția de a se organiza o evidență operativă asupra bunurilor din zona liberă.
• Intrare în vigoare: 4 octombrie 2016.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1027/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 783 din 5 octombrie 2016.
• Conform acestei scheme de minimis, meşteşugarii şi artizanii vor putea beneficia de participarea gratuită la un târg naţional de profil, organizat în Bucureşti în weekend-ul 28-30 octombrie, precum şi de bani pentru transport şi cazare, în anumite limite.
• De altfel, înscrierile în cadrul acestui program vor începe mâine dimineaţă.
• Detalii în plus aveţi AICI.
• Intrare în vigoare: 5 octombrie 2016.

Hotărârea Guvernului nr. 727/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 797 din 10 octombrie 2016.
• Actul normativ citat este important pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în agricultură, în sensul în care Guvernul a stabilit bugetul aferent anului 2016 (aproximativ 145 milioane de euro) pentru restituirea accizei de la motorina utilizată în acest domeniu.
• Conform normelor în vigoare, valoarea accizei restituite este de 99.498 lei/1.000 de litri, iar beneficiarii ajutorului de stat (operatorii economici ce își desfășoară activitatea în domeniul culturilor vegetale, zootehniei și al îmbunătățirilor funciare) trebuie să depună, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agriculutură o cerere, alături de documentele justificative.
• Intrare în vigoare: 10 octombrie 2016.

Ordinul ministrului justiției nr. 3540/2016 pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 801 din 11 octombrie 2016.
• Prin intermediul acesui ordin, onorariile notarilor publici pentru autentificarea actelor de dare în plată, pentru stingerea datoriilor aferente creditelor ipotecare, au fost reduse cu 50%.
• În plus, actul amintit stabilește mai multe reduceri de tarife și chiar gratuități, ca de exemplu reduceri de tarife de până la 100% din onorariul datorat pentru moştenitorii minori fără venituri proprii, pentru moştenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau pentru moştenitorii din zonele declarate calamitate.
• Detalii suplimentare sunt AICI.
• Intrare în vigoare: 11 octombrie 2016.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 798 din 11 octombrie 2016.
• Nu mai puţin de 21 de formulare tipizate, utilizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, au fost aprobate prin intermediul actului menţionat.
• Printre aceste documente, model 2016, se regăsesc procesul-verbal, raportul de inspecţie fiscală, decizia de restituire a sumelor de la bugetul local sau decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii.
• Intrare în vigoare: 11 octombrie 2016.

Legea nr. 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 808 din 13 octombrie 2016.
• Odată cu intrarea în vigoare a acestui document, numărul zilelor libere legale prevăzute în Codul muncii a ajuns la 13, prin includerea pe listă a zilei de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române.
• Astfel, în 2017, salariaţii vor primi liber de la angajator în această zi, ce va pica într-o marţi.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 16 octombrie 2016.

Legea nr. 172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 808 din 13 octombrie 2016.
• Actul normativ citat, ce va intra în vigoare luna viitoare, va modifica pentru a treia oară în 2016 legea pensiilor, fiind introduse unele clarificări la posibilitatea de a beneficia de reducerea vârstei de pensionare pe care o au persoanele care au lucrat, înainte de 1 aprilie 2001, în fostele grupe I și II de muncă.
• Mai precis, legea prevede că dovada vechimii în cele două grupe se va face cu carnetul de muncă sau cu adeverințe, stabilind, totodată, şi ce se va înţelege prin „documente verificabile”, cele pe baza cărora se emit adeverinţele.
• Informaţii suplimentare găsiţi AICI.
• Intrare în vigoare: 12 noiembrie 2016.

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 2016.
• Din 2017, operatorilor economici din domeniul turistic, hotelier, restaurante, baruri și alimentație publică li se va aplica un nou sistem de impozitare, care va fi calculat în funcţie de suprafaţa afacerii, localitatea în care se desfăşoară şi alte variabile, fără să conteze profitul înregistrat sau nu de respectivele entităţi.
• Toate detaliile despre aplicarea noului impozit fofetar le aveţi AICI, iar exemple concrete de calcul găsiţi AICI. Nu în ultimul rând, in acest articol am explicat de ce micile afaceri vor fi complet dezavantajate de prevederile actului normativ.
• Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2017.

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2044/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi“, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 811 din 14 octombrie 2016.
• Potrivit ordinului de ministru, românii din străinătate care doresc să valorifice cunoştinţele antreprenoriale şi/sau profesionale dobândite peste hotare prin deschiderea unei afaceri în ţară pot obţine un ajutor financiar de până la 40.000 de euro.
• De altfel, banii urmează să ajungă la beneficiari prin intermediul unor organizaţii şi instituţii care derulează proiecte şi administrează cele 30 de milioane de euro alocate din schema de finanţare, iar depunerea proiectelor se face până pe 29 noiembrie.
• Mai multe detalii citiţi AICI.
• Intrare în vigoare: 14 octombrie 2016.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.