Sinteza legislativa 25 – 29 iunie 2018

Decizia Curţii Constituționale nr. 297/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 518 din 25 iunie 2018.
• Potrivit CCR, reglementarea din Codul penal care prevede că termenul prescripţiei răspunderii penale „se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză” este neconstituţională, iar făptuitorul are dreptul să știe când se întrerupe acest termen și când începe altul.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 25 iunie 2018.
Ordinul Ministerul Sănătății nr. 814/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 526 din 26 iunie 2018.
• Documentul aduce simplificări la regimul procedurii de trimitere la tratament medical în străinătate pentru mai multe categorii de pacienţi, printre care sugarii şi bolnavii care au nevoie de transplant.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 26 iunie 2018.
Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr. 2316/2018 privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză și al comisionului de gestiune în cadrul programului „Prima casă” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 527 din 27 iunie 2018.
• Conform documentului, comisionul unic de analiză este 0,15% pe an din valoarea promisiunii de garantare, iar comisionul de gestiune a garanțiilor acordate este 0,45% pe an calculat la soldul garanției statului.
• Intrare în vigoare: 27 iunie 2018.
Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 4999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 529 din 27 iunie 2018.
• Potrivit actului normativ, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului întreprindere unică nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.
• Intrare în vigoare: 26 iunie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 458/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății și pentru prorogarea unor termene a fost publicată înMonitorul Oficial, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018.
• Conform actului normativ, valabilitatea cardurilor de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 este de şapte ani.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 iulie 2018.
Decizia Înaltei Curţi de Casație și Justiție nr. 13/2018 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului cu privire la „interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă descrierea insuficientă a faptei echivalează cu lipsa mențiunilor privind fapta săvârșită, atrăgând astfel nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenție (art. 17) sau echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă a actului de constatare (art. 16)” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 541 din 29 iunie 2018.
• ICCJ a stabilit că descrierea insuficientă a faptei în procesul-verbal de contravenţie atrage nulitatea relativă a acestuia.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 29 iunie 2018.
Ordinul Agenția Națională de Administrare Fiscală nr. 1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 544 din 29 iunie 2018.
• Printre altele, documentul prevede că firmele vor plăti, în contul unic, impozitul pe profit, impozitul specific, micro, impozitele pe salarii, contribuțiile sociale datorate de salariați, impozitul pe dividende ş.a.m.d.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 iulie 2018.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.