Sinteza Legislativa 24-28 octombrie 2016

Sinteză legislativă: Cele mai importante acte normative publicate în perioada 24-28 octombrie 2016

Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 842 din 24 octombrie 2016.
• Potrivit actului normativ, cetăţenii care nu au ajuns încă la vârsta de pensionare pot să-şi plătească retroactiv contribuția la pensii pentru cinci ani, dacă au perioade în care n-au avut calitatea de asigurat în sistemul public (sau în alte sisteme autohtone) de pensii.
• Prin urmare, perioadele pentru care se va face plata retroactivă vor fi luate în considerare, la calcularea pensiei, ca stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.
• Mai multe informaţii aveţi AICI. Totodată, de AICI aflaţi ce condiţii trebuie să respecte persoanele interesate să achite retroactiv contribuţia la pensii, cu menţiunea că plata efectivă este posibilă fie într-o singură tranșă, fie în tranșe lunare, însă cel târziu până la data de 27 aprilie 2017.
• Intrare în vigoare: 27 octombrie 2016.

Decizia Curţii Constituţionale nr. 432/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (41) teza întâi şi art. 440 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016.
• Prin această decizie, judecătorii CCR au declarat neconstituţionale dispoziţiile din Codul de procedură penală prin care cererile de recurs formulate în procesul penal erau introduse prin avocat.
• Astfel, cei care doresc să introducă în instanța penală o cerere de recurs o pot face acum fără să mai fie nevoiți să suporte costurile angajării unui avocat.
• Mai multe despre acest subiect găsiţi AICI.
• Intrare în vigoare: 24 octombrie 2016.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Ficală nr. 2731/2016 pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 845 din 25 octombrie 2016.
• Conform normelor în vigoare, persoanele fizice care nu realizează venituri şi care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei pot opta între plata lunară a CASS şi plata în momentul în care accesează serviciile medicale.
• Procedura efectivă în acest sens a fost aprobată prin intermediul actului menţionat anterior, cel care a actualizat şi formularele utilizate în relaţia dintre cetăţeni şi Fisc.
• Detalii pe larg puteţi citi AICI.
• Intrare în vigoare: 25 octombrie 2016.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2810/2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 844 din 25 octombrie 2016.
• Persoanele impozabile stabilite în România, care importă şi achiziţionează bunuri sau servicii dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, pot să solicite rambursarea TVA plătite în acel stat.
• Procedura de primire a cererilor a fost actualizată prin intermediul documentului citat, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală.
• Mai multe detalii AICI.
• Intrare în vigoare: 25 octombrie 2016.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016.
• Potrivit noului act normativ, contribuabilii ce nu depun, în termenele prevăzute de legislația în vigoare, declarația de înregistrare fiscală ca plătitori de salarii sunt înregistraţi fiscal din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale.
• De altfel, obligaţia înregistrării fiscale revine subiecţilor de drept fiscal ce intră într-un raport juridic fiscal, în vederea luării în evidenţă şi obţinerii codului de identificare fiscală.
• Informaţii suplimentare sunt AICI.
• Intrare în vigoare: 26 octombrie 2016.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2435/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016.
• Lista taxelor şi impozitelor pe care contribuabilii persoane fizice le pot plăti online, cu ajutorul cardurilor bancare, a fost extinsă la mijlocul săptămânii precedente, prin intermediul documentului amintit.
• Concret, persoanele fizice pot plăti de-acum online şi impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, precum şi regularizările apărute în cadrul contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 26 octombrie 2016.

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1319/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 857 din 27 octombrie 2016.
• Obligativitatea asigurării, prin intermediul unui sistem video, a activităţilor de inspecţie tehnică periodică a fost prorogată cu mai bine de un an, de la 1 ianuarie 2017 la 20 mai 2018, prin intermediul acestui ordin.
• Măsura a fost luată pentru a acorda răgazul necesar conformării tuturor firmelor ce deţin staţii ITP, dar şi pentru a actualiza cadrul legal în care vor funcţiona noile prevederi.
• Mai multe informaţii AICI.
• Intrare în vigoare: 1 noiembrie 2016.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2994/2016 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum și persoane juridice străine care desfășoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat și persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 854 din 27 octombrie 2016.
• Potrivit documentului ANAF, contribuabilii români care încheie contracte cu persoanele juridice străine sau cu persoanele fizice nerezidente și care prestează servicii pe teritoriul României trebuie să le declare la organele fiscale prin formularul 017.
• De asemenea, orice modificări intervenite în documentele depuse trebuie declarate organului fiscal de-acum într-un termen mai scurt, respectiv 15 zile (în loc de 30).
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 27 octombrie 2016.

Decretul nr. 894/2016 pentru numirea unui membru al Guvernului a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 858 din 27 octombrie 2016.
• Prin acest decret, Dragoş Cristian Dinu a fost numit în funcţia de ministru al fondurilor europene, în locul lui Cristian Ghinea, cel care a demisionat din funcţie pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 11 decembrie.
• Intrare în vigoare: 27 octombrie 2016.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.