Sinteza legislativa 21 ianuarie – 01 februarie 2019

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 67 din 28 ianuarie 2019.

  • Modelul și conținutul formularului menționat mai sus poate fi găsit în anexa ordinului; instrucțiunile privind depunerea formularului pot fi găsite în anexa a doua a aceluiași ordin.
  • Intrare în vigoare: 28 ianuarie 2019.

→ Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 68/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 70 din 29 ianuarie 2019.

  • Ordinul prevede tarifele percepute pentru operațiunile menționate mai sus. Aceste tarife sunt stabilite în baza clasei terenului agricol și pe m2.
  • Intrare în vigoare: 29 ianuarie 2019. 

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 167/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2019.

  • În anexa ordinului menționat, poate fi găsit modelul formularului pentru persoanele care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform articolului 316, alineatul 1. litera c), din Codul fiscal. În esență, firmele și PFA-urile pot cere cod de TVA pe loc, în cazul în care optează pentru regimul normal de TVA deși nu sunt obligate s-o facă.
  • Detalii, AICI.
  • Intrare în vigoare: 1 februarie 2019.

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2019.

  • Ordinul prevede, printre altele, care este modelul formularului privind cererea de regularizare a obligațiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacții.

Intrare în vigoare: 23 ianuarie 2019.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.