Sinteza legislativa 2 – 11 mai 2018

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1938/4735/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2018.
• Potrivit actului normativ, persoanele fizice care obțin venituri independente şi care locuiesc în localităţi unde nu există o unitate ANAF pot să ceară ajutor de la primării pentru completarea și depunerea formularul 212.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 9 mai 2018.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1931/1615/598/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 402 din 10 mai 2018.
• Documentul reglementează conţinutul formularului 112 şi oferă instrucţiuni referitoare la completarea şi depunerea acestuia.
• Intrare în vigoare: 10 mai 2018.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1155/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 405 din 11 mai 2018.
• Documentul a eliminat indicativul numeric al formularului 212, astfel că acesta este cunoscut de-acum numai ca „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 11 mai 2018.
Legea nr. 97/2018 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2018.
• Legea stabileşte că încheierea unui acord de mediere în latura penală a unei infracțiuni, prin care se înlătură răspunderea penală, poate interveni până la citirea actului de sesizare a instanței.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 5 mai 2018.
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3560/2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2018.
• Potrivit actului normativ, pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, se vor acorda vouchere de vacanță, în cuantum de maximum 1.450 lei pentru fiecare salariat din cadrul instituțiilor de învățământ de stat, al Ministerului Educației Naționale și al altor unități din subordinea acestuia.
• Intrare în vigoare: 3 mai 2018.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1976/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 386 din 4 mai 2018.
• Printre altele, documentul stabileşte informațiile pe care contribuabilii trebuie să le completeze în formularele de plată, respectiv: codul contului de venituri bugetare sau de disponibilități în care se dispune plata, codul de identificare fiscală al contribuabilului, precum şi alte explicații privind plata, dacă este cazul.
• Intrare în vigoare: 4 mai 2018.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.