Sinteza legislativa 19 – 23 noiembrie 2018

→ Ordinul Ministerului Justiției nr. 4.464/2018 privind completarea Ordinului ministrului justiției nr. 3.926/C/2018 pentru modificarea și completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 986 din 21 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă la faptul că onorariul perceput pentru antecontractele de vânzare-cumpărare sau pentru promisiunile de vânzare autentificate anterior datei de 24 octombrie se deduce din onorariul final stabilit pentru autentificarea contractului de vânzare la același birou notarial.
• Intrare în vigoare: 21 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 84/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 983 din 20 noiembrie 2018.
• Hotărârea vizează chestiuni precum constituirea comisiei de disciplină sau procedura disciplinară.
• Intrare în vigoare: 20 noiembrie 2018.
→ Ordinul Autorității Naționale Sanitare Veterinare nr. 162/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 78/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea excepțiilor de la Norma sanitară veterinară privind condițiile de sănătate care reglementează producerea și comercializarea produselor din carne și a altor produse de origine animală pentru unele produse ce conțin alte alimente și numai un procent mic de carne sau produse din carne a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 986 din 21 noiembrie 2018.
• Ordinul abrogă actul normativ care stabilea excepțiile de la normele care guvernau producerea și comercializarea produselor din carne și a altor produse de origină animale – în concret, era vorba de alimente ce conțineau până la 10% carne/produse din carne.
• Intrare în vigoare: 21 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului național al calificărilor profesionale din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 988 din 22 noiembrie 2018.
• Hotărârea vizează aprobarea Registrului național al calificărilor profesionale din România, care este o bază de date națională care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România, recunoscute la nivel național.
• Intrare în vigoare: 22 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 902/2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 990 din 22 noiembrie 2018.
• Hotărârea se referă la aspecte precum conținutul dosarului de înscriere la examenul de promovare sau structura listei de lucrări ale candidatului.
• Intrare în vigoare: 22 noiembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 991 din 22 noiembrie 2018.
• Ordonanța prevede posibilitatea pentru firmele care sunt deținute integral de stat de a deveni fonduri suverane de investiții, dacă sunt respectate anumite condiții.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 22 noiembrie 2018.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.