Sinteza legislativa 19 – 23 martie 2018

Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 237 din 19 martie 2018.
• Printre altele, legea reglementează organizarea, funcționarea și evidența biroului individual notarial și a societății profesionale notariale, dobândirea calității de notar public, precum şi funcţionarea organismelor competente, respectiv Camera Notarilor Publici şi Uniunea Națională a Notarilor Publici.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 238 din 19 martie 2018.
• Conform documentului, firmele vor trebui să folosească numai aparate de marcat cu jurnal electronic şi vor fi obligate să transmită Fiscului, lunar, informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 19 martie 2018.
Ordinul Autorităţii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2018 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul și a condițiilor de avizare a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță obligați și furnizorii de ultimă instanță opționali clienților finali din 06.03.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 247 din 21 martie 2018.
• Documentul stabileşte metoda de calcul şi condițiile de avizare a prețului maxim pentru serviciul universal.
• Intrare în vigoare: 21 martie 2018.
Circulara Băncii Naționale a României nr. 8/2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatoriiconstituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 247 din 21 martie 2018.
• Potrivit documentului, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,10% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,08% pe an.
• Intrare în vigoare: 21 martie 2018.
Ordinul Ministerului Mediului nr. 278/2018 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 250 din 21 martie 2018.
• Printre altele, documentul stabileşte că românii care participă la programul Rabla plus vor putea beneficia de un singur ecotichet cu o valoare între 20.000 de lei şi 45.000 de lei, pe tot parcursul unui an calendaristic.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 21 martie 2018.
Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 208/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2018.
• Documentul reglementează domeniul de aplicare a schemei, beneficiarii ajutorului, condițiile de eligibilitate, precum şi procedura de acordare a ajutorului de minimis.
• Intrare în vigoare: 22 martie 2018.
Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 252 din 22 martie 2018.
• Legea introduce persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale în sfera producătorilor agricoli.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 25 martie 2018.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 257 din 23 martie 2018.
• Potrivit documentului, metodele indirecte de stabilire a veniturilor sunt metoda sursei și utilizării fondului, metoda fluxurilor de trezorerie şi metoda patrimoniului net.
• Intrare în vigoare: 23 martie 2018.
Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018.
• Potrivit legii, pragul de la care firmele au obligația să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată va crește de la 220.000 la 300.000 de lei.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 26 martie 2018.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018.
• Printre altele, actul normativ introduce un mecanism de simplificare privind impozitul pe venit, CAS și CASS pentru persoanele fizice şi modifică baza de calcul a contribuţiilor obligatorii.
• Detalii, AICI, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 23 martie 2018.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.