Sinteza legislativa 17 – 22 decembrie 2018

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.040/2018 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1069 din 18 decembrie 2018. Conform ordinului, este permisă debitarea contului de TVA cu operațiuni precum: înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti, de către organele de executare silită competente sau valorificarea bunurilor sechestrate/intrate în proprietatea privată a statului, de către organele de executare silită competente şi cele de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, printre altele. Poți citi mai multe AICIIntrare în vigoare: 18 decembrie 2018. Legea nr. 309/2018 privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a protocolului la convenție, semnate la București la 18 octombrie 2017
a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1079 din 20 decembrie 2018. Tratatul ratificat prin lege stabilește mecanisme de evitare a dublei impuneri. Mai multe detalii, AICI și AICI.   Intrare în vigoare: dată incertă momentan, aceasta depinde de ratificarea convenției în Spania.
→ Hotărârea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 39/2018 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică independentă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1081 din 20 decembrie 2018. Hotărârea prevede că asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică independentă trebuie să încheie asigurări de răspundere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 de euro. Intrare în vigoare: 20 decembrie 2018.
→ Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 207/2018 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1084 din 20 decembrie 2018. Ordinul stabilește cota obligatorie estimată de achiziție de certificate verzi de către operatorii economici care au obligația achiziției de certificate verzi pentru anul 2019 la valoarea de 0,433 certificate verzi/MWh, conform anexei din ordin. Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
→ Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1089 din 21 decembrie 2018. Prin norma de mai sus, se reglementează, printre altele: intermediarii de asigurări, reasigurări și asigurări auxiliare, precum și încadrarea acestora în categorii sau procesul de supraveghere și monitorizare permanentă de către A.S.F. a activității de distribuție desfășurate de către distribuitori, inclusiv a respectării regulilor de conduită. Intrare în vigoare: 21 decembrie 2018.
→ Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1090 din 21 decembrie 2018. Prin norma de mai sus, se reglementează, printre altele: dobândirea, dezvoltarea, acumularea și certificarea competențelor profesionale în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor sau condițiile de autorizarea a furnizorilor de programe de pregătire profesională în asigurări și/sau reasigurări. Intrare în vigoare: 21 decembrie 2018.  Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1074 din 18 decembrie 2018. Modificările aduse Codului de procedură civilă implică, printre altele, faptul că, de acum, nu va mai exista prevederea că, în recurs, cererile și concluziile părților trebuie formulate și susținute prin avocat sau consilier juridic. O altă modificare, de exemplu, ține de pronunțarea hotărârii judecătorești: dacă, până acum, aceasta trebuia pronunțată în sedință publică, acum instanța poate alege dacă să pronunțe hotărârea în ședință publică sau doar să o pună la dispoziția părților, prin grefa instanței. De asemenea, nu se va mai putea cere anularea clauzelor abuzive din contracte odată cu contestația la executare silită; mai multe detalii, AICI. Altcumva, nu vor mai putea fi anulate cererile de chemare în judecată din cauză că lipsesc informații care nu sunt ușor accesibile reclamantului; mai multe detailii, AICI. O altă modificare importantă este că recursurile în interesul legii și hotărârile prealabile date de Înalta Curte de Casație și Justiție în materie civilă devin obligatorii nu doar pentru instanțele de judecată, ci pentru toți cei care aplică și se raportează la textul de lege interpretat de Curte; mai multe detalii, AICI.  De asemenea, mai multe detalii pot fi citite AICI și AICI. Intrare în vigoare: 21 decembrie 2018.  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.545/2018 și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.560/2018 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1063 din 17 decembrie 2018. Conform ordinului, se prelungește aplicarea prevederilor menționate mai sus până în 31 martie 2019. Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
 Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 80/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1080 din 20 decembrie 2018. Conform deciziei, evaluarea imobilului preluat abuziv în perioada regimului comunist ce face obiectul deciziei de compensare se face prin luarea în considerare a caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință, la data preluării imobilului, aceste dispoziții fiind aplicabile și cauzelor aflate pe rolul instanțelor, având ca obiect decizii de compensare emise anterior inserării exprese a modalității de stabilire a caracteristicilor tehnice și a cateogoriei de folosință.  Obligatorie de la: 20 decembrie 2018. → Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2.565/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1086 din 21 decembrie 2018. Conform ordinului, valoarea unui tichet de masă, în al doilea semestru din 2018 rămâne aceeași cu valoarea din primul semestru al aceluiași an. Valoarea se păstrează la același nivel, neputând depăși 15,18 lei.  Mai multe detalii, AICIIntrare în vigoare: 21 decembrie 2018.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.