Sinteza legislativa 17 – 21 septembrie 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 792 din 17 septembrie 2018.
• Ordonanța introduce veniturile obținute din drepturi de autor în cadrul veniturilor luate în calcul la stagiul necesar obținerii concediului pentru creșterea copilului.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 17 septembrie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 712/2018 pentru modificarea HG nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 792 din 17 septembrie 2018.
• Hotărârea modifică, în principal, cuantumul de bani pe care îl pot primi elevii care pot beneficia de acest sprijin – de la 180 de lei, pe lună, la 250 de lei, pe lună. De asemenea, se modifică plafonul venitului brut lunar pe membru de familie (în funcție de care se acordă ajutorul sau nu) – de la 180 de lei la 500 de lei brut pe lună.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 17 septembrie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 792 din 17 septembrie 2018.
• Ordinul modifică anumite chestiuni privitoare la mecanismul de raportare a dividendelor interimare repartizate trimestrial de companii. În concret, sunt abordate chestiuni precum: modul de contabilizare a repartizării dividendelor interimare; structura situaţiilor financiare care trebuie depuse şi care stau la baza repartizării dividendelor interimare; termenul în care trebuie depuse aceste situaţii; impunerea obligaţiei de inventariere în vederea întocmirii situaţiilor financiare.
• Mai multe detalii, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 17 septembrie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 797 din 18 septembrie 2018.
• Hotărârea prevede că, din 1 ianuarie 2019, bugetarii delegați la mai mult de 50 de km de localitatea unde lucrează, în mod obișnuit, vor primi 230 de lei pe zi, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare. În mod excepțional, va fi posibilă și majorarea acestei sume până la 345 de lei pe zi.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
Legea de revizuire a Constituției a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 798 din 18 septembrie 2018.
• Legea prevede felul cum se va modifica articolul din Constituție privitor la familie, dacă referendumul din 6 și 7 octombrie va fi validat.
• Mai multe detalii, AICI sau AICI.
Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 799 din 18 septembrie 2018.
• Ordonanța vizează anumite modificări ale legii referendumului, precum determinarea secțiilor de votare sau cu cât timp înainte de referendum trebuie informată populația cu privire la secțiile de votare unde vor fi arondați oamenii.
• Intrare în vigoare: 18 septembrie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 743 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 800, din 18 septembrie 2018.
• Hotărârea vizează desfășurarea calendaristică a referendumului, inclusiv momentul constatării rezultatelor, la nivel de secție de votare, sau publicarea rezultatului referendumului, de către Curtea Constituțională.
• Intrare în vigoare: 18 septembrie 2018.
Hotărârea nr. 7/2018 a Camerei Consultanților Fiscali privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806, din 20 septembrie 2018.
• Hotărârea vizează, în principal, data examinării – 4 noiembrie 2018 – sau tematica și bibliografia pentru examen.
• Intrare în vigoare: 20 septembrie 2018.
Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1.943/2018 și al Institutului Național de Statistică nr. 4.869/2018 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 810, din 21 septembrie 2018.
• Ordinul vizează, în primul rând, introducerea unor noi ocupații în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR). Printre acestea, reamintim de pozițiile de „inginer pentru controlul poluării mediului” sau „manager sistem de transport”.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 21 septembrie 2018.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.