Sinteza legislativa 14-19.12.2015

Sinteza legislativă: Cele mai importante acte normative publicate în săptămâna12-16 octombrie 2015

Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 937 din 18 decembrie 2015.

• Prin intermediul acestui act normativ, care a intrat în vigoare chiar astăzi, Legea pensiilor a fost modificată pentru a treia oară în acest an. Noile prevederi fac referire la reevaluarea anumitor locuri de muncă în condiţii speciale.
• Concret, anumite locuri de muncă în condiţii speciale vor fi supuse reevaluării din cinci în cinci ani, nu din doi în doi ani, aşa cum era prevăzut până acum.
• Aflaţi de AICI care sunt activităţile în cadrul cărora există locuri de muncă în condiţii speciale.
• Termen de intrare în vigoare: 21 decembrie 2015.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3604/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 926 din 15 decembrie.
• În 2016, persoanele impozabile care vor cere Fiscului corectarea erorilor materiale din decontul de TVA vor trebui să respecte, ca și până acum, anumite instrucțiuni și proceduri de lucru.
• În acest sens, persoana impozabilă va completa o solicitare de corectare a erorilor materiale. Această cerere, alături de documente justificative, va fi depusă la registratura organului fiscal competent sau va fi trimisă prin poștă, prin scrisoare recomandată.
• Corectarea unor erori materiale apărute în deconturi de TVA poate fi făcută şi la iniţiativa organului fiscal, nu doar la solicitarea contribuabilului.
• Detalii AICI
• Termen de intrare în vigoare: 1 ianuarie 2016.

Hotărârea Guvernului nr. 962/2015 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima Casă” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 925 din 14 decembrie 2015.
• Potrivit acestui document, pentru 2015 a fost alocat un plafon suplimentar al garanţiilor de 200 de milioane de lei pentru „Prima Casă”, programul guvernamental ce permite persoanelor fizice să-şi cumpere sau să-şi construiască locuinţe cu credite garantate de stat.
• Actul normativ mai stabileşte că, dacă vor mai rămâne bani la finele anului curent, diferenţa va putea fi folosită la începutul lui 2016.
• Informaţii suplimentare AICI.
• Termen de intrare în vigoare: 14 decembrie 2015.

Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2015 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 931 din 16 decembrie 2015.
• Prin intermediul acestui document, nivelul maxim pentru reducerile comerciale incluse în tarifele poliţelor RCA a fost eliminat.
• Prin urmare, societăţile de asigurare pot să acorde reduceri mult mai mari decât până acum. Până la publicarea actului normativ amintit, asigurătorii aveau voie să facă reduceri peste o limită de 10% doar în anumite situaţii atunci când stabileau tarifele RCA.
• Citiţi mai multe despre acest subiect AICI.
• Termen de intrare în vigoare: 16 decembrie 2015.

Hotărârea nr. 9/2015 a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 930 din 16 decembrie 2015.
• De la mijlocul săptămânii trecute, notarii publici din România au un Cod deontologic, pe baza căruia trebuie să își desfășoare activitatea profesională.
• Documentul are rolul de a stabili principiile de bază ale eticii profesionale a notarilor, standardele de conduită morală și etică după care notarii trebuie să se ghideze în relațiile cu autoritățile de stat, cu persoanele fizice și juridice, cu ceilalți colegi şi cu diverse instituţii şi entităţi.
• În principiu, deontologia notarială se bazează pe respectarea a zece principii.
• Găsiţi AICI mai multe detalii.
• Termen de intrare în vigoare: 16 decembrie 2015.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3628/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 934 din 17 decembrie 2015.
• În prezent, formularul 089 se depune la Fisc de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, către care se efectuează livrarea de energie electrică şi care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice.
• Prin actul normativ amintit mai sus, regulile privind taxarea inversă sunt extinse și pentru comercianții care dețin o licență pentru activitatea traderului de energie electrică. În acest moment, regulile privind taxarea inversă vizează doar comercianții care dețin o licență valabilă de furnizare a energiei electrice.
• Informaţii suplimentare AICI.
• Termen de intrare în vigoare: 1 ianuarie 2016.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3655/2015 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 600 „Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 938 din 18 decembrie 2015.
• Formularul 600, folosit în prezent pentru a raporta la Fisc veniturile care reprezintă baza de calcul a contribuțiilor datorate la pensii de persoanele fizice, a fost modificat recent prin intermediul actului normativ amintit anterior.
• Astfel, din 2016, PFA-urile vor datora obligatoriu cota individuală CAS de 10,5% calculată la venitul net obținut, indiferent dacă sunt concomitent salariate. De asemenea, prin intermediului noului formular 600, ele vor putea alege să plătească cota integrală de 26,3% a contribuției la pensii.
• Potrivit noului Cod fiscal, aplicabil din prima zi a anului viitor, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente sunt obligate să se asigure în sistemul public de pensii dacă îndeplinesc câteva condiţii.
• Aflaţi de AICI despre ce este vorba.
• Termen de intrare în vigoare: 1 ianuarie 2016.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3631/2015 pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 939 din 18 decembrie 2015.
• De la 1 ianuarie, Fiscul va avea o nouă structură teritorială, arondarea unităţilor administrativ-teritoriale urmând să fie schimbată.
• Mai mult, la anul, competența în ceea ce privește administrarea creanțelor fiscale va reveni unui organ fiscal teritorial din cadrul ANAF, stabilit prin ordinul președintelui instituției, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/ plătitorului.
• Noua arondare a unităţilor administrativ-teritoriale poate fi consultată AICI.
• Termen de intrare în vigoare: 1 ianuarie 2016.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2727/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 924 din 14 decembrie 2015.
• Din 2016, două noi declaraţii vor intra în circuitul fiscal, potrivit acestui act normativ. Informaţiile colectate prin aceste noi documente sunt necesare pentru realizarea schimbului automat de informaţii dintre administraţiile fiscale din România şi cele din UE.
• Mai precis, este vorba despre formularul 402, declaraţie care vizează persoanele rezidente într-un alt stat membru al UE, care obţin venituri de natură salarială sau asimilate acestora.
• Într-un formular informativ similar, având numărul de identificare 403, vor fi raportate şi persoanele rezidente în alte state membre UE care au contractat asigurări de viaţă pe teritoriul Romaniei.
• Detalii AICI.
• Termen de intrare în vigoare: 1 ianuarie 2016.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3605/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 926 din 15 decembrie 2015.
• Actul normativ adoptă noi modele pentru declaraţiile în care contribuabilii își declară venitul, actualizările formularelor fiind necesare ca urmare a modificărilor Codului fiscal din ultimul an.
• Concret, vor fi patru modificări la formularul 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”, astfel: eliminarea categoriilor de venit din arendă, introducerea categoriei de venit din jocuri de noroc, apariţia opţiunii privind regularizarea impozitului pe venit, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru, şi crearea unei noi rubrici, în care persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și cele nerezidente, scutite de impozitul pe venit realizat în România, să ofere informații privind veniturile scutite.
• Alte patru formulare cărora le-au fost aduse modificări sunt: 201, 205, 250 şi 251.
• Citiţi AICI mai multe despre subiect.
• Termen de intrare în vigoare: 15 decembrie 2015.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3602/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 930 din 16 decembrie 2015.
• Actul normativ modifică procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, întocmit de inspectorii antifraudă la finalul tuturor controalelor efectuate la firme.
• Astfel, de la 1 ianuarie anul viitor, în textul formularului se va face referire la prevederile Legii nr. 207/2015 privind noul Cod de procedură fiscală, și nu la cele cuprinse în Legea nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală valabil până la data de 31 decembrie 2015.
• De asemenea, în noul proces-verbal vor fi cuprinse informații privitoare la contul în care trebuie achitată amenda și faptul că, dacă în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, contravenientul nu o va achita, următorul pas îl reprezintă executarea silită.
• Detalii AICI.
• Termen de intrare în vigoare: 1 ianuarie 2016.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.