Sinteza legislativa 14 – 18 ianuarie 2019

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 35 din 14 ianuarie 2019.

 • Ordinul se referă la obligația entităților care trebuie să întocmească și să depună situații financiare anuale. Termenul de depunere este la finele lunii mai 2019.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 14 ianuarie 2019.

Legea nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 36 din 14 ianuarie 2019.

 • Prin legea menționată, se introduc mai multe articole referitoare la evaluarea funcționarului public. Acest lucru s-a făcut deoarece CCR a zis că aceste reguli trebuie stabilite prin lege, nu printr-un act normativ de rang inferior.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 17 ianuarie 2019.

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit“ și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 38 din 15 ianuarie 2019.

 • Ordinul conține, în anexă, modelele actualizate pentru formularele menționate mai sus.
 • Intrare în vigoare: 15 ianuarie 2019. 

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 38 din 15 ianuarie 2019.

 • Ordinul se referă la cum se pot stinge creanțele fiscale prin operațiunea dării în plată (fără legătură cu Legea dării în plată).
 • Intrare în vigoare: 15 ianuarie 2019.

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 40 din 15 ianuarie 2019.

 • Ordinul stabilește, printre altele, procedura prin care 2% din impozitul anul datorat poate fi folosit în vederea acordării de burse private.
 • Intrare în vigoare: 15 ianuarie 2019.

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“ a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 43 din 16 ianuarie 2019.

 • Modelul declarației unice pentru persoanele fizice și instrucțiunile sale de completare au suferit ușoare modificări în vederea depunerii formularului în anul 2019.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 16 ianuarie 2019

→ Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 17 ianuarie 2019.

 • Printre altele, legea se referă la categorizarea companiilor în funcție de riscul fiscal și introducerea medierii fiscale pentru datorii.
 • Mai multe detalii, AICI.

Intrare în vigoare: 20 ianuarie 2019.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.