Sinteza legislativa 12 – 16 noiembrie 2018

→ Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 953 din 12 noiembrie 2018.
• Procedura de facturare a certificatelor verzi vizează: modul de facturare a certificatelor verzi la consumatorii finali; modul de regularizare a certificatelor verzi la consumatorii finali; obligațiile de raportare privind facturarea/ regularizarea certificatelor verzi aferente energiei electrice facturate/ furnizate consumatorilor finali de către furnizorii și operatorii din industrie menționați în ordin.
• Intrare în vigoare: 12 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 83/2018 pentru aprobarea și completarea Hotărârii Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 954 din 12 noiembrie 2018.
• Hotărârea se referă la cotizațiile și taxele pe care trebuie să le plătească membrii Camerei Auditorilor Financiari din România și membrii stagiari in activitatea de audit financiar.
• Intrare în vigoare: 12 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5.415/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4.827/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963 din 14 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează activitatea de dirigenție desfășurată în baza unui contract individual de muncă.
• Intrare în vigoare: 14 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Mediului nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 967 din 15 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează chestiuni precum autoritățile competente în cadrul prezentei proceduri sau chestiuni privind solicitarea, aplicarea sau respingerea vizei anuale.
• Intrare în vigoare: 15 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 86/2018 pentru aprobarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiar și firmele de audit a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 969 din 15 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează chestiuni legate de retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România. De exemplu, în cazul redobândirii, este prevăzut organul competent să emită ordinul de redobândire a calității.
• Intrare în vigoare: 15 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiar din România nr. 82/2018pentru modificarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 971 din 16 noiembrie 2018.
• Hotărârea vizează anumite chestiuni legate de procedura de înscriere ca membru al CAFR.
• Intrare în vigoare: 16 noiembrie 2018.
→ Decizia Curții Constituționale a României nr. 573/2018referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 959 din 13 noiembrie 2018.
• Curtea constată neconstituționalitatea prevederilor din Codul de procedură penală referitoare la faptul că hotărârile pronunțate ca urmare a admiterii acordului de recunoaștere a vinovăției nu pot fi atacate cu recurs.
• Obligatorie de la: 13 noiembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2018privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963 din 14 noiembrie 2018.
• Ordonanța vizează, printre altele, faptul că angajatorii vor fi obligați să accepte ca femeile să muncească până la 65 de ani, dacă acestea vor. De asemenea, prin ordonanța respectivă se amână termenul de aplicare a reuniunii venitului minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței într-unul singur (venitul minim de incluziune) până în 2021; o altă modificare este amânarea termenului pentru acordarea sumei de 500 de euro pentru educație copiilor născuți după 9 februarie 2011 până în 2021.
• Același act normativ mai prevede că, de acum, salariul minim brut poate fi stabilit diferențiat de către Guvern, în funcție de nivelul de studii și de vechimea în muncă.
• O altă modificare este vizată de faptul că, în 2019, punctul-amendă va avea același cuantum ca în 2018.
• Ordonanța menționată mai prevede modificări și în privința încheierii contractelor de ucenicie.
• Mai multe detalii, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 14 noiembrie 2018.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.