Sinteza legislativa 12 – 16 martie 2018

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 620/2018 privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 218 din 12 martie 2018.
• Documentul stabileşte două conturi – unul pentru TVA încasată pentru operaţiuni interne şi unul pentru TVA încasată pentru importurile de bunuri – în care firmele care aplică sistemul split TVA trebuie să achite obligațiile fiscale reprezentând TVA datorată bugetului de stat.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 12 martie 2018.
Ordinul Ministerului Mediului nr. 241/2018 privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 222 din 12 martie 2018.
• Potrivit actului normativ, pot fi duse la casare și microbuzele, iar firmele care primesc finanțarea prin programul Rabla vor fi monitorizate și obligate să înmatriculeze mașinile noi pe numele beneficiarului.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 12 martie 2018.
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2253/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 223 din 13 martie 2018.
• Potrivit documentului, valoarea estimată a ajutoarelor acordate este de 535,28 milioane de euro – pentru finanțarea europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, respectiv 94,46 milioane de euro – pentru contribuția națională prin bugetul de stat.
• Intrare în vigoare: 13 martie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 224 din 13 martie 2018.
• Actul normativ vine în completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, introducând noi prevederi referitoare la stagiul minim de cotizare, precum şi la baza baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj și baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă.
• Intrare în vigoare: 13 martie 2018.
Legea nr. 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 226 din 13 martie 2018.
• Potrivit legii, Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui, a devenit zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 16 martie 2018.
Legea nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227 din 14 martie 2018.
• Legea prevede că amenzile pentru circularea cu o mașină în lipsa rovinietei valabile se vor prescrie în patru luni de la săvârșirea faptelor.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 14 septembrie 2018.
Hotărârea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 18/439/2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227 din 14 martie 2018.
• Prin derogare de la prevederile sistemului de cotizaţii, Consiliul Superior al CECCAR a hotărât prelungirea perioadei de valabilitate a vizei până la 31 martie 2018.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 14 martie 2018.
Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227 din 14 martie 2018.
• Legea impune persoanelor fizice și firmelor să desfășoare anual, până la data de 30 iunie, lucrări de întreținere a terenurilor precum cosirea, smulgerea sau erbicidarea ambroziei.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 17 martie 2018.
Ordinul Autoritatăţii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2018 privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2018.
• Printre altele, documentul stabileşte metoda de calcul al preţurilor pentru clienții finali conectați direct la sistemul de transport şi pentru cei conectați în sistemul de distribuție.
• Intrare în vigoare: 14 martie 2018.
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2258/2018 pentru modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2018.
• Printre altele, actul normativ reglementează ajutorul de minimis acordat întreprinderilor eligibile şi ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale.
• Intrare în vigoare: 14 martie 2018.
Ordinul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2018.
• Actul normativ stabileşte procedura controlului ex-post la entităţile juridice care au obligația de a aplica legislația din domeniul achizițiilor publice.
• Intrare în vigoare: 14 martie 2018.
Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 233 din 16 martie 2018.
• Documentul stabilește cerințele la nivelul entităților autorizate sau supravegheate de ASF pentru identificarea, prevenirea și reducerea impactului potențial negativ al riscurilor operaționale generate de utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, inclusiv pentru fapte ce țin de criminalitatea informatică.
• Intrare în vigoare: 15 aprilie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor – ISCO 08 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 235 din 16 martie 2018.
• Concret, actul normativ a schimbat denumirea Grupei majore 9 din COR, din „Muncitori necalificați” în „Ocupații elementare”.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 16 martie 2018.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.