Sinteza legislativa 11 – 22 iunie 2018

Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018.
• Legea stabileşte că personalul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate efectua oricând controale la firmele ce fac prelucrări de date personale.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 24 iunie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 427/2018 privind aprobarea programului de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” și a programului de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018.
• Potrivit documentului, costul estimat pentru o persoană beneficiară este de 975 lei/lună, la un număr mediu de 15 ore de îngrijire pe săptămână, conform costului standard de 15 lei/oră.
• Intrare în vigoare: 19 iunie 2018.
Decizia Înaltei Curţi de Casație și Justiție nr. 28/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 506 din 20 iunie 2018.
• Conform ICCJ, dacă s-a constatat, prin hotărâre definitivă, că o creanță fiscală nu poate fi valorificată în procedura insolvenței reglementată, ca urmare a depunerii tardive a acesteia, aceeași creanță nu mai poate fi valorificată de organul fiscal în procedura soluționării cererii de rambursare a T.V.A., formulată de debitoarea aflată în procedura insolvenței.
• Intrare în vigoare: 20 iunie 2018.
Legea nr. 133/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 508 din 20 iunie 2018.
• Potrivit actului normativ, pașapoartele simple electronice pentru cei care au peste 18 de ani vor fi valabile zece ani, iar părintele singur va putea cere un pașaport pentru copil în baza unei ordonanțe președințiale
• Detalii, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 20 iulie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 511 din 21 iunie 2018.
• Actul normativ introduce modificări în ceea ce priveşte cuantumul ratelor lunare, modul de calcul al penalităţilor de întârziere, precum şi nivelul maxim al chiriei.
• Intrare în vigoare: 21 iunie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2047/2018 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 514 din 22 iunie 2018.
• Actul normativ reglementează, printre altele, documentele necesare pentru luarea în evidenţă a asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi condiţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească în vederea evaluării.
• Intrare în vigoare: 22 iunie 2018.
Legea nr. 146/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 514 din 22 iunie 2018.
• Documentul introduce modificări cu privire la ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal şi în cel zootehnic.
• Intrare în vigoare: 25 iunie 2018.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 516 din 22 iunie 2018.
• Printre altele, actul normativ stabileşte că tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care nu realizează venituri vor putea solicita credite de până la 40.000 de lei, fără dobândă, iar persoanele cu vârste cuprinse între 26 și 55 de ani vor putea beneficia de credite în valoare de 35.000 de lei.
• Detalii, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 22 iunie 2018.
Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 478 din 11 iunie 2018.
• Actul normativ reglementează, printre altele, oferta publică de vânzare, conţinutul şi condițiile referitoare la valabilitatea prospectului, obligaţiunile corporative, precum şi dispozițiile specifice privind aplicarea prevederilor unor regulamente europene.
• Intrare în vigoare: 21 iunie 2018.
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 489 din 14 iunie 2018.
• Republicarea cuprinde toate modificările şi completările introduse de mai multe acte normative şi transpune prevederile unei serii de Directive europene.
Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr. 2330/2018 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur – ediția Centenar, aferent lunii iunie 2018a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 492 din 14 iunie 2018.
• Potrivit documentului, cetăţenii care doresc să investească pot subscrie titlurile de stat în perioada 15 iunie – 6 iulie 2018. Rata dobânzii este de 5% şi se plăteşte anual de către emitent, iar data scadentă pentru plata valorii nominale este 10 iulie 2023.
• Intrare în vigoare: 14 iunie 2018.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.