Sinteza legislativa 10 – 27 aprilie 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 353 din 23 aprilie 2018.
• Potrivit actului normativ, înscrierea provizorie a dreptului de proprietate se face în baza procesului-verbal de punere în posesie și a hotărârii comisiei județene de fond funciar.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 23 aprilie 2018.
Ordinul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 206/2018 privind procedura de stabilire și înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru operatorii economici naționali a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2018.
• Actul normativ reglementează conținutul mărcii de responsabilitate, în sensul că acesta poate fi format dintr-un cod alfanumeric, în care literele reprezintă simbolul județului, iar cifrele reprezintă numărul de ordine al mărcii, sau dintr-o combinație de litere care să reprezinte inițialele numelui/denumirii operatorului economic.
• Intrare în vigoare: 26 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 637/2018 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2018.
• Potrivit documentului, sprijinul se poate acorda pentru anumite costuri, printre care costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împăduriri şi costurile standard aferente lucrărilor de înființare a plantației pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) și cele două categorii de teren (agricol, neagricol).
• Intrare în vigoare: 27 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 4597/1698/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 370 din 27 aprilie 2018.
• Printre altele, documentul prevede că unitățile administrativ-teritoriale pot solicita, de la Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 29 noiembrie 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, în limita sumei de 500.000 de lei.
• Intrare în vigoare: 27 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 379/2018 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 454/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre și a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2018.
• Potrivit actului normativ, în cazul contractelor de închiriere cu o durată de un sezon estival, chiria se achită în trei tranşe, respectiv: 30% din chiria anuală – în termen de 10 zile de la data semnării contractului; 30% din chiria anuală – până la data de 15 iulie 2018 şi 40% din chiria anuală – până la data de 15 august 2018.
• Intrare în vigoare: 16 aprilie 2018.
Legea nr. 90/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 335 din 17 aprilie 2018.
• Legea introduce noi prevederi în ceea ce priveşte finanţarea programelor sportive şi condiţiile de încheiere a contractului de activitate sportivă.
• Intrare în vigoare: 20 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3475/2018 privind aprobarea Metodologiei de selecție a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului școlilor europene a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 339 din 18 aprilie 2018.
• Potrivit documentului, procedura de selecție constă în verificarea administrativă a dosarului de înscriere, evaluarea activității profesionale, susţinerea interviului şi proba scrisă în specialitatea postului.
• Intrare în vigoare: 18 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 401/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulația pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcționarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) și autorizarea agenților economici care execută montarea, reviziile tehnice și repararea instalațiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR-6 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 341 din 19 aprilie 2018.
• Actul normativ aduce modificări referitoare la montarea şi componenţa instalaţiei GPL sau GNC şi impune noi condiţii pentru acordarea certificatului de conformitate.
• Intrare în vigoare: 19 aprilie 2018.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2018.
• Actul normativ impune noi obligaţii în sarcina autorităţilor de management şi a liderilor de parteneriat în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene.
• Intrare în vigoare: 20 aprilie 2018.
Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 347 din 20 aprilie 2018.
• Printre altele, documentul aduce modificări în ceea ce priveşte operațiunile de constituire de garanții financiare sau ipoteci mobiliare, precum şi referitoare la depozitarea activelor.
• Intrare în vigoare: 20 aprilie 2018.
Legea nr. 87/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 311 din 10 aprilie 2018.
• Potrivit legii, din 2019, comercianții nu vor mai avea voie să vândă de plastic cu mâner, iar amenzile pentru nerespectarea acestei prevederi vor fi cuprinse între 15.000 și 25.000 de lei.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 13 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Apărării Naționale nr. 48/2018 pentru modificarea, completarea, abrogarea și suspendarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 313 din 10 aprilie 2018.
• Documentul introduce noi prevederi referitoare la avizarea maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate în vederea participării la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate.
• Intrare în vigoare: 10 aprilie 2018.
Legea nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 313 din 10 aprilie 2018.
• Actul normativ prevede că firmele autorizate în condițiile legii vor putea să funcționeze ca intermediari între cei care vor să lucreze ca zilieri și beneficiari, însă nu vor avea dreptul să le ceară zilierilor bani pentru intermediere.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 13 aprilie 2018.
Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 315 din 10 aprilie 2018.
• Printre altele, legea aduce modificări referitoare la ţinerea evidenţei orelor de muncă ale salariaţilor mobili şi introduce noi reglementări în ceea ce priveşte munca la negru.
• Detalii, AICI, AICI, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 13 aprilie 2018.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 316 din 11 aprilie 2018.
• Potrivit documentul, virarea sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult se realizează în maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.
• Detalii, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 11 aprilie 2018.
Ordinul Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate nr. 413/2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 319 din 11 aprilie 2018.
• Printre altele, actul normativ transpune în legislația locală o serie de reglementări europene, care interzic respingerea cererilor pentru rambursare doar pentru că sunt redactate într-o limbă oficială a UE.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 11 aprilie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 207/2018 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberăa fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 328 din 13 aprilie 2018.
• Documentul stabileşte că ziua de 30 aprilie va fi zi liberă pentru bugetari, pentru a face legătura între weekend și Ziua Muncii.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 13 aprilie 2018.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.