Sinteza legislativa 08 – 19 aprilie 2019

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 285 din 15 aprilie 2019.

 • Ordinul prevede care este procedura de cesiune a creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței. Printre condițiile pentru cesiune, se află și necesitatea ca cesionarul (cel care dobândește creanța) să dovedească un interes public în vederea cesiunii.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 15 aprilie 2019.

 Ordonanța de urgență nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 289 din 16 aprilie 2019.

 • Printre modificări, ordonanța prevede că taximetria ilegală va putea fi amendată, din iunie, de la prima abatere. Amenda poate fi de până la 5.000 de lei.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: majoritatea prevederilor (inclusiv cea privind sancționarea taximetriei ilegale) intră în vigoare la 15 iunie 2019.

 Legea nr. 60/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 17 aprilie 2019.

 • Modificarea stabilește regimul taxei pe valoare adăugată în cazul cupoanelor valorice.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 20 aprilie 2019.

 Legea nr. 61/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 17 aprilie 2019.

 • Legea prevede o serie de modificări referitoare la salarizarea bugetară în învățământ. În concret, modificările se referă la anumite categorii de personal din învățământul universitar și preuniversitar și vizează acordarea unor sporuri, mici majorări salariale, dar este eliminată totodată de la creșterea accelerată a salariilor decisă anul trecut o categorie de angajați din învățământ.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 20 aprilie 2019.

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 1086/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 303 din 18 aprilie 2019.

 • Conform ordinului, timpul de soluționare a cererii de înscriere în registru a entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale a fost redus la cinci zile.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 18 aprilie 2019.

 Ordonanța de urgență nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 309 din 19 aprilie 2019.

 • Ordonanța reglementează metodele de protecție împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale a secretelor comerciale.
 • Intrare în vigoare: 19 aprilie 2019.

 Ordonanța de urgență nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 309 din 19 aprilie 2019.

 • Actul vine cu modificări majore la Legea zilierilor. În esență, aceștia pot fi folosiți în mai multe domenii de activitate, dar angajatorii lor trebuie să achite la stat contribuția la pensii. Totodată, apare un nou tip de concediu pentru salariate și se modificări și anumite prevederi referitoare la declarația unică.
 • Intrare în vigoare: 19 aprilie 2019, dar majoritatea prevederilor se vor aplica din mai 2019.

 Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 635/2019 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere)

 • Documentul introduce cîteva noi ocupații și vine cu unele mici modificări la alte ocupații deja existente.

Intrare în vigoare: 19 aprilie 2019.

 Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2019 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 256 din 3 aprilie 2019.

 • Printre modificări, sunt adăugate prevederi referitoare la entitățile care au optat pentru repartizarea trimestrială de dividende. Astfel de entități trebuie să întocmescă situații financiare interimare formate din bilanț și contul de profit și pierdere.
 • O altă modificare se referă la clarificarea sensului sintagmei „activ cu ciclu lung de fabricație”. Astfel de active au nevoie de o perioadă de timp mai mare de un an pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.

Intrare în vigoare: 3 aprilie 2019.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.