Sinteza legislativa 06 aug – 14 sep 2018

Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 779 din 11 septembrie 2018.
• Hotărârea aduce modificări privind efectuarea activității de instalare sau reparare a tahografelor sau moficări privind regimul contravențiilor în ceea ce privește operarea tahografelor.
• Intrare în vigoare: 11 decembrie 2018, cu excepția articolului I, punctul 9 (1 ianuarie 2020) și a articolului IV, care a intrat în vigoare la 11 septembrie.
Decizia Camerei Deputaților nr. 5/2018 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 762 din 4 septembrie 2018.
• Actul normativ stabilește că tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial rămân, în anul 2018, aceleași ca în anul 2017;
• Detalii, AICI;
• Intrare în vigoare: 4 septembrie 2018.
Ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 766 din 5 septembrie 2018.
• Ordinul stabilește modelul formularelor utilizate în controlul situației fiscale personale;
• Intrare în vigoare: 5 septembrie 2018.
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.019/2018 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 742 din 28 august 2018.
• Anexele modificate stabilesc prețuri maxime ale medicamentelor vândute de către unități medicale sau farmacii care au relații contractuale cu instituții ale statului cu activitate în domeniul sănătății (de exemplu, casele de asigurări de sănătate);
• Intrare în vigoare: 28 august 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 745 din 29 august 2018.
• Prin acest ordin se aprobă procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice și de emitere a deciziilor de impunere anuală;
• Se aprobă și procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/ unităților de cult și a cheltuielilor admise cu bursele private;
• De asemenea, se aprobă modelul și conținutul unor formulare relevante pentru astfel de impozite;
• Detalii, AICI;
• Intrare în vigoare: 29 august 2018
Ordinul Autorității pentru supravegherea publică a activității de audit statutar nr. 90/2018 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 752 din 31 august 2018.
• Ordinul vizează chestiuni privind formarea continuă a auditorilor financiari, de la numărul minim de ore de formare profesională la care trebuie să participe auditorii financiari, la chestiuni care țin de monitorizarea calității cursurilor de formare continuă;
• Intrare în vigoare: 31 august 2018.
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 21 august 2018.
• Ordinul, printre altele, va adăuga la definițiile deja existente în normele vizate definițiile unor termeni precum „bazin de înot” sau „piscină”. De asemenea, sunt modificate articole precum cele referitoare la calitatea terenurilor pe care pot fi amplasate clădiri pentru locuit sau cele referitoare la clădirile folosite pentru activități comerciale sau de servicii.
• Intrare în vigoare: 21 august 2018.
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.855/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 721 din 21 august 2018.
• Impozitul pe venit pentru 2018 care a fost datorat în baza deciziilor de plăți anticipate se anulează, din cauză că a fost introdus sistemul de plată în baza declarației unice.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 21 august 2018
Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statuar nr. 87/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândiea autorizării a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 721 din 21 august 2018.
• Actul normativ prevede care sunt condițiile pentru persoanele fizice care vor să fie autorizate pentru a putea fi auditori financiari, care este procedura în vederea autorizării, precum și care sunt criteriile de autorizarea a firmelor străine de audit pentru a fi recunoscute ca firme de audit și în România.
• Intrare în vigoare: 21 august 2018.
Ordinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Anterprenoriat nr. 1.032/2018 privind aprobarea procedurii de acordare a atestatului în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor prevăzute în planul de afaceri pentru desfășurarea de activități comerciale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 727 din 23 august 2018.
• Ordinul vizează cetățenii străini (investitorii străini) care doresc să obțină atestatul menționat anterior. Acesta include o cerere-tip de solicitare a atestatului, pe lângă documentația care trebuie să însoțească cererea. De asemenea, este prevăzută și modalitatea în care va fi soluționată cererea.
• Intrare în vigoare: 23 august 2018
Ordinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Anterprenoriat nr. 1.033/2018 privind aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pentru obținerea vizei de lungă ședere în România în vederea desfășurării de activități comerciale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 727 din 23 august 2018.
• Ordinul vizează cetățenii străini (investitorii străini) care doresc să obțină avizul tehnic menționat anterior. Acesta include o cerere-tip de solicitare a avizului, pe lângă documentația care trebuie să însoțească cereea. De asemenea, este prevăzută și modalitatea în care va fi soluționată cererea.
• Intrare în vigoare: 23 august 2018
Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 728 din 23 august 2018.
• Ordonanța vizează, în principal, anumite măsuri de protejare a consumatorilor (turiștilor) prin obligarea agențiilor de turism la anumite instrumente de garantare a plăților făcute de aceștia.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 2 septembrie 2018.
Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statuar nr. 89/2018 pentru aprobarea Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 733 din 24 august 2018.
• Ordinul vizează care sunt criteriile după care este determinată reputația auditorilor financiari și a firmelor de audit. De asemenea, sunt prevăzute cazurile de „compromitere serioasă a bunei reputații”.
• Intrare în vigoare: 24 august 2018.
Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statuar nr. 88 pentru aprobarea Normelor privind suspendarea exercitării activității auditorilor financiari și firmelor de audit a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 734 din 24 august 2018.
• Normele vizează, în principal, cazurile de suspendare a activității auditorilor financiar și a firmelor de audit și efectele unei astfel de suspendări.
• Intrare în vigoare: 24 august 2018.
Ordonanța Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 735 din 24 august 2018.
• Ordonanța vizează, printre altele, modificări ale articolelor din legea vizată care reglementează situații precum vânzarea și eliberarea medicamentelor sau modalitatea de eliberare a unor autorizații de funcționare.
• Intrare în vigoare: în ceea ce privește articolul I, punctele 18-25: 23 septembrie 2018; în ceea ce privește restul ordonanței: 27 august 2018
Legea nr. 233/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizarii unor obiective de interes național, județean și local a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 706 din 14 august 2018.
• Legea modifică și adaugă anumite prevederi Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică. De exemplu, este prevăzut regimul juridic al unui imobil expropriat față de care, anterior, fusese dispusă o măsură asiguratorie.
• Intrare în vigoare: 17 august 2018.
Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018 pentru aprobarea normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 711 din 16 august 2018.
• Actul normativ prevede care sunt pașii și condițiile pentru înscrierea auditorilor financiar, precum și a firmelor de audit, ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.
• Intrare în vigoare: 16 august 2018.
Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 70/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 711 din 16 august 2018.
• Modificările și completările se referă la chestiuni precum cotizațiile fixe anuale datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România în scopul menținerii în Registrul membrilor sau în scopul accesului la serviciile Camerei pentru membrii.
• Intrare în vigoare: 16 august 2018.
Republicarea Hotărârii Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018.
• Statutul republicat vizează cadrul general al desfășurii activității practicienilor în insolvență, inclusiv chestiuni precum modalitatea de obținere a statutului de practician în insolvență sau formele de organizare ale activității practicienilor în insolvență.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.