Sinteza legislativa 04 – 16 februarie 2019

→ Decizia Înaltei Curți de Casație de Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 86/2018, în Dosarul nr. 1.980/1/2018, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 104 din 11 februarie 2019. Conform Curții:
(i) majorările de întârziere acordate în baza Codului de procedură fiscală (în forma aplicabilă la 31 iulie 2007) au caracterul unor sancțiuni fiscale;
(ii) pentru perioada 2007-1 iulie 2010, majorărilor de întârziere li se poate aplica principiul proporționalității;
(iii) în schimb, în privința dobânzilor introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2010, dobânzile nu au caracter de sancțiune;
(iv) prin urmare, acestora nu li se poate aplica principiul proporționalității. Obligatorie de la: 11 februarie 2019.
→ Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2019. Regulamentul menționat se referă la criteriile și procedurile aplicabile de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și de către entitățile reglementate, pentru evaluarea și aprobarea/notificarea persoanelor propuse în structurile de conducere și pentru exercitarea funcțiilor-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Totuși, regulamentul nu se aplică instituțiilor de credit, intermediarilor principali din domeniul asigurărilor, agenților de marketing persoane juridice și persoanelor juridice specializate din domeniul pensiilor private, agenților delegați persoane juridice sau fondurilor de garantare-compensare.  Intrare în vigoare: 12 februarie 2019.
→ Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 79/2018, în Dosarul nr. 1.998/1/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 117 din 14 februarie 2019. Conform deciziei, nu pot fi soluționate prin mediere colectivă aspecte care țin de acordarea/încadrarea în grupele I și/sau a II-a de muncă, respectiv condiții deosebite și/sau condiții speciale.  Obligatorie de la: 14 februarie 2019. → Ordinul comun al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Sănătății nr. 611/138/127/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2019. Ordinul conține, în anexă, modelul și conținutul formularului 112 actualizat, adică „declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“. Declarația a fost adaptată la taxele salariale reduse din domeniul construcțiilor. Detalii, AICI și AICI. Intrare în vigoare: 15 februarie 2019 (formularul actualizat se folosește chiar de luna asta).
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2019. Ordinul conține, în anexă, modelul și conținutul formularului menționat mai sus. În esență, vorbim de actualizarea procedurii de înregistrare a contractelor de închiriere. Detalii, AICI. În vigoare de la: 12 februarie 2019.

 Decizia Înaltei Curți de Casație de Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 72/2018, în Dosarul nr. 1.370/1/2018, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2019.

  • Conform Curții, în procedura insolvenței, „cererile de admitere a creanțelor, formulate de creditorii cu creanțe anterioare datei de deschidere a procedurii, alții decât salariații, trebuie să fie depuse la tribunal în termenul fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii […]”. Importanța clarificării este dată de faptul că nu exista claritate cu privire la situația depunerii cererii de admitere a creanței la administratorul judiciar, urmând ca aceeași cerere să fie depusă la tribunal peste termen. Prin decizia menționată aici, Înalta Curte de Casație și Justiție clarifică faptul că cererea trebuie depusă în termen, la tribunal, indiferent de momentul depunerii acesteia la administratorul judiciar (dacă a fost depusă acolo).
  • Obligatorie de la: 4 februarie 2019.

Decizia Camerei Deputaților nr. 1/2019 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 88 din 4 februarie 2019.

  • Decizia conține, în anexă, tarifele menționate mai sus.
  • Pentru mai multe detalii, a se vedea AICI.
  • Intrare în vigoare: 4 februarie 2019. 

 Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 1/2019 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2019.

  • Conform hotărârii, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum și cuantumul taxei pentru interviu sunt de 500 de lei.
  • Intrare în vigoare: 6 februarie 2019.

 Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2019 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2019.

  • În anexa conținută în hotărârea menționată, poate fi găsit programul de pregătire profesională continuă, pentru 2019.

Intrare în vigoare: 6 februarie 2019.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.