Sinteza legislativa 01 – 12 aprilie 2019

 Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2019 pentru aprobarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 268 din 9 aprilie 2019.

 • Hotărârea conține, în anexă, normele referitoare la supervizarea profesională a psihologilor. Conform Hotărârii, supervizarea poate fi făcută de către psihologii care îndeplinesc cerințele pentru a exercita supervizarea și care dețin certificat de supervizor.
 • Intrare în vigoare: 9 aprilie 2019.

 Ordinul Ministerului Sănătății nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270 și 270 bis din 9 aprilie 2019.

 • În anexă, pot fi găsite normele privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice.
 • Dosarele privind autorizația de funcționare sau cele privind modificarea condițiilor de funcționare inițiale depuse până la 24 aprilie 2019 vor fi soluționate conform legislației în vigoare până la acel moment.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 24 aprilie 2019.

 Hotărârea Guvernului nr. 213/2019 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 282 din 12 aprilie 2019. 

 • Printre modificări, hotărârea prevede că, la comercializarea unui pachet de bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de TVA, cât și cotei standard, dacă se va putea stabili o operațiune principală, se va plăti TVA aferentă doar acelei operațiuni.
 • Cota se aplică și dacă poate fi indentificat separat fiecare element al pachetului.
 • Intrare în vigoare: 12 aprilie 2019.

 Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 201/2019 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283 din 12 aprilie 2019. 

 • Ordinul conține, în anexă, normele privind organizarea și desfășurarea testului menționat mai sus.
 • Pot participa la test persoanele care: (i) sunt licențiate ale unei instituții de învățământ superior (diploma obținută trebuie să fie recunoscută/echivalată) și (ii) să aibă îndeplinită condiția privind buna-reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar (mai multe detalii despre aceasta pot fi găsite în Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018).
 • Intrare în vigoare: 12 aprilie 2019.

 Ordinul Ministerului Mediului nr. 324/2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283 din 12 aprilie 2019. 

 • Conform ordinului, aplicațiile pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu cu data de emitere până la 31 august trebuie făcute începând cu 2020.
 • În schimb, în privința acelorași autorizații, dar cu data de emitere după 1 septembrie, solicitarea lor se face începând cu 2019.
 • Aceste prevederi nu se referă și la cazurile când a fost obținută viza anuală la data emiterii ordinului.
 • Intrare în vigoare: 12 aprilie 2019.

 Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2019 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 256 din 3 aprilie 2019.

 • Printre modificări, sunt adăugate prevederi referitoare la entitățile care au optat pentru repartizarea trimestrială de dividende. Astfel de entități trebuie să întocmescă situații financiare interimare formate din bilanț și contul de profit și pierdere.
 • O altă modificare se referă la clarificarea sensului sintagmei „activ cu ciclu lung de fabricație”. Astfel de active au nevoie de o perioadă de timp mai mare de un an pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.
 • Intrare în vigoare: 3 aprilie 2019.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.