Proiecte legislative si noutati legislative in domeniul financiar-contabil si salarizare

I. Finantele propun noi reglementari contabile
Sursa: www.avocatnet.ro
Regulile contabile aplicabile anumitor societati comerciale urmeaza sa se schimbe, se arata intr-un proiect al Ministerului Finantelor, lansat marti in dezbatere publica. Documentul cuprinde, printre altele, noutati in ceea ce priveste contabilitatea certificatelor verzi si de asemenea sunt introduse noi conturi in Planul de conturi general.

Finantele au lansat marti in dezbatere publica un proiect de ordin pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile. Unele dintre modificarile si completarile aduse prin prevederile propuse nu au impact asupra rezultatului perioadei, iar altele influenteaza favorabil rezultatul entitatilor, a precizat ministerul.

Noi reguli pentru creantele preluate prin cesionare

Potrivit proiectului de ordin al MFP urmeaza sa modifice prevederile privind creantele preluate prin cesionare, in sensul ca acestea vor fi evidentiate in contabilitate la costul de achizitie, valoarea nominala a acestora fiind urmarita extracontabil.

In cazul in care cesionarul recupereaza o suma mai mare decat costul de achizitie al creantei, diferenta pana la suma preluata (valoarea nominala a creantei) va reprezenta venit la data incasarii, se arata in proiect.

In prezent, legislatia stabileste ca in cazul cesionarii unei creante, diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului reprezinta venit la data constatarii drepturilor si obligatiilor, potrivit clauzelor contractuale. Pentru suma creantei preluate care se estimeaza ca nu poate fi recuperata, concomitent cu preluarea creantei se inregistreaza si deprecierea corespunzatoare.

Cum vor tine contabilitatea sediile permanente?

Dispozitiile propuse de Finante introduc noutati si in ceea ce priveste contabilitatea intocmita de sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate.

Astfel, in situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991 urmeaza sa fie intocmite de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, se mentioneaza in proiect.

Acest lucru nu este prevazut in legislatia actuala.

Ce tratament contabil vor avea certificatele verzi?

Tratamentul contabil al certificatelor verzi acordate va suferi de asemenea modificari si vor fi introduse noutati legate de certificatele verzi amanate, se arata in proiectul de act normativ lansat recent in dezbatere publica.

Mai exact, producatorii de energie din surse regenerabile, care beneficiaza de certificate verzi emise de operatorul de transport si sistem urmeaza sa inregistreze certificatele primite intr-un nou cont, 507 „Certificate verzi acordate”, pe seama veniturilor (contul 768 „Alte venituri financiare”/analitic distinct), se arata in documentul citat.

In prezent, producatorii de energie inregistreaza certificatele verzi in contul 508 „Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”/analitic distinct, pe seama veniturilor inregistrate in avans (contul 472 „Venituri inregistrate in avans”/analitic distinct). Veniturile inregistrate in avans se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura vanzarii certificatelor verzi.

In ceea ce priveste certificatele verzi amanate in baza Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, Finantele propun ca acestea sa fie evidentiate intr-un cont nou, 266 „Certificatele verzi amanate”, pe seama veniturilor inregistrate in avans (contul 472 „Venituri inregistrate in avans”/analitic distinct). Veniturile inregistrate in avans se evidentiaza in contul de profit si pierdere (contul 768 „Alte venituri financiare”/analitic distinct) pe masura vanzarii certificatelor verzi.

Inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor cu racordarea la reteaua electrica

Noile prevederi contabile urmeaza sa se aplice si in cazul operatiunilor privind conectarea utilizatorilor la retelele de utilitati.

Concret, cheltuielile suportate de utilizatori cu racordarea la reteaua electrica urmeaza sa fie contabilizate drept imobilizari necorporale, care vor fi trecute in contul 205 „Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare”/analitic distinct.

Amortizarea imobilizarilor necorporale mentionate mai sus urmeaza sa se inregistreze pe perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza retelele respective, daca in contractele incheiate este stabilita aceasta durata, sau pe perioada corespunzatoare duratei de viata utila a instalatiilor de utilizare, se mentioneaza in proiectul MFP.

De asemenea, tratamentul contabil al cheltuielilor cu racordarea la reteaua electrica urmeaza sa fie aplicat si cheltuielilor cu racordarea la reteaua de apa, gaze sau alte utilitati, daca in contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la retele respective de distributie, se mai arata in documentul citat.

Finantele au explicat ca un asemenea tratament contabil are in vedere prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013.

Potrivit regulamentului, perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egala cu durata de existenta a instalatiilor de utilizare. In acest caz, cheltuielile efectuate cu racordarea la retele se suporta pe seama cheltuielilor cu amortizarea, pe durata de utilizare a instalatiilor, respectiv pe perioada de valabilitate a certificatului de racordare.

Certificatele de racordare urmeaza sa fie emise incepand cu data de 1 ianuarie 2014, se mai arata in regulamentul mentionat.

Avand in vedere ca ordinul ANRE instituie certificatul de racordare ca document care certifica indeplinirea conditiilor tehnice pentru racordare, precum si corelarea valabilitatii acestui certificat cu durata de existenta a instalatiilor de utilizare de la locul de consum sau de producere a energiei, se poate considera ca entitatea consumatoare primeste un drept de utilizare (acces) la serviciile furnizate de operatorii din domeniu, a motivat MFP.

In mod similar, sumele platite de operatorii economici pentru racordarea la alte utilitati, cum ar fi gazele sau apa, se asimileaza drepturilor de utilizare a instalatiilor si se coreleaza cu durata de utilizare a instalatiilor respective, a continuat sursa citata. Ca urmare, acelasi tratament contabil, respectiv pe seama imobilizarilor necorporale, este propus pentru cheltuielile suportate de utilizatori cu racordarea la reteaua de apa sau gaze, a adaugat ministerul.

Cum se evidentiaza in contabilitate punctele cadou?

Potrivit reglementarilor propuse de MFP, punctele cadou acordate de firme in cadrul programelor de fidelizare a clientilor urmeaza sa fie contabilizate ca venit in avans, lucru care nu este specificat in legislatia actuala.

„Entitatea contabilizeaza punctele cadou ca o componenta identificabila a tranzactiei in cadrul careia acestea sunt acordate (contul 472 „Venituri inregistrate in avans”/analitic distinct)”, se arata in proiectul de ordin.

Suma corespunzatoare punctelor cadou se va recunoaste drept venit in momentul in care entitatea isi va indeplini obligatia de a furniza premiile sau la expirarea perioadei in cadrul careia clientii pot utiliza punctele cadou, se mentioneaza in acelasi document.

Potrivit sursei citate, daca se estimeaza ca nivelul cheltuielilor necesare indeplinirii obligatiei de a furniza premiile depaseste contravaloarea primita sau de primit pentru acestea, la data la care clientul le rascumpara, pentru diferenta aferenta entitatea inregistreaza in contabilitate un provizion.

Noul tratament contabil propus pentru punctele cadou determina o amanare a momentului recunoasterii veniturilor corespunzatoare acestor puncte cadou, pana in momentul valorificarii sau expirarii perioadei de valabilitate a acestora, a explicat MFP.

Ce se intampla cu terenurile scoase din evidenta contabila?

Ministerul Finantelor introduce noutati si in privinta terenurilor scoase din evidenta contabila, care au fost reevaluate sau pentru care au fost primite subventii.

Pentru aceste terenuri urmeaza sa fie diminuata rezerva din reevaluare, prin transferul acesteia la surplusul realizat din rezerve din reevaluare, respectiv transferul la venituri al subventiei, corespunzator valorii contabile a terenurilor scoase din evidenta, se precizeaza in proiect.

In acelasi timp, proiectul mai cuprinde si completari care se refera la criteriile de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor, tratamentul contabil al cheltuielilor cu reparatiile efectuate la imobilizarile corporale, precum si la contabilizarea subventiilor, in general.

Se modifica Planul de conturi general

Pe langa noutatile specifice incluse in reglementarile lansate recent in dezbatere publica de MFP, urmeaza sa fie modificat si Planul de conturi general.

Astfel, Planul de conturi general va cuprinde sase noi conturi. Acestea sunt:

  • 1491 „Pierderi rezultate din reorganizari si care sunt determinate de anularea titlurilor detinute” (A);
  • 1495 „Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii” (A);
  • 266 „Certificate verzi amanate” (A);
  • 507 „Certificate verzi acordate” (A);
  • 6455 „Contributia unitatii la asigurarile de viata” (A);
  • 809 „Creante preluate prin cesionare”.

In acelasi timp, denumirea contului 6456 „Contributia unitatii la schemele de pensii facultative” se va modifica in „Contributia unitatii la schemele de pensii facultative si fondurile de pensii facultative”.

Totodata, functiunea contului 438 „Alte datorii si creante sociale” urmeaza sa fie schimbata.

„Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta contributiei unitatii la schemele de pensii facultative si fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntara de sanatate si asigurarile de viata, a datoriilor de achitat sau a creantelor de incasat in contul asigurarilor sociale, precum si a platii acestora”, se arata in proiectul de ordin.

Pe langa datele prevazute de actuala legislatie, in creditul contului 438 urmeaza sa se inregistreze si contributia unitatii la schemele de pensii facultative si fondurile de pensii facultative (645), precum si contributia unitatii la asigurarile de viata (645), iar in debitul contului se vor trece sumele virate reprezentand contributia unitatii la schemele de pensii facultative si fondurile de pensii facultative (512) si sumele virate reprezentand contributia unitatii la asigurarile de viata (512).

Mai mult, urmeaza sa fie modificata si functiunea contului 645 „Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala”.

Ca elemente de noutate, in debitul contului 645 se vor inscrie contributia unitatii la schemele de pensii facultative si fondurile de pensii facultative (438) si contributia unitatii la asigurarile de viata (438).

Atentie! Prevederile tratate in acest material nu se aplica momentan, ci se afla doar in stadiul de proiect pe care il puteti consulta aici.

II. Noi reglementari privind zilierii

Sursa: www.avocatnet.ro

Legea nr. 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 661, din 29 octombrie 2013.

  • Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana. Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca
  • Zilierul minor poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional la implinirea varstei de 16 ani. Prin exceptie, minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si sanatatea personala
  • Termenul de intrare in vigoare: 1 noiembrie 2013

III. Nr. de evidenta al platii

Sursa: DGFP Valcea

 

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646/2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finantelor Publice nr. 1.711/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.870/2004.

Va prezentam cele mai importante modificari referitoare la completarea numarului de evidenta a platii reglementate prin actul normativ mentionat.

Numarul de evidenta a platii in cazul unei obligatii fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite prin inspectia fiscala, in cazul unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia, in cazul sumelor inscrise in deciziile privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si in cazul unei obligatii fiscale inscrise in deciziile de amanare la plata a obligatiilor fiscale, emise in temeiul prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013, se obtine de catre contribuabili astfel:

– prin accesarea programului de asistenta pentru formarea numarului de evidenta a platii, caz in care programul afiseaza o fereastra in care contribuabilul selecteaza unul din cele patru documente fiscale mentionate mai sus, pentru care doreste sa efectueze plata si completeaza numarul si data emiterii acestui document. Ulterior, alege tipul obligatiei fiscale pe care doreste sa o achite si apoi categoria de obligatie fiscala, respectiv debit, dobanda sau penalitate de intarziere;

– prin inscrierea numarului de evidenta a platii mentionat in decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, in decizia privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, in decizia de amanare la plata a obligatiilor fiscale, emisa  in temeiul prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013;

– prin solicitarea numarului de evidenta a platii la organul fiscal competent.

Pin exceptie de la prevederile art. II alin. (1) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finantelor Publice nr. 1.485/2012 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor nr. 1870/2004, dispozitiile acestui act normativ se aplica in mod corespunzator si pentru contribuabilii care aleg sa plateasca o obligatie fiscala cuprinsa intr-o decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscala, emisa in temeiul prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013.

Numarul de evidenta a platii format se inscrie de catre contribuabil in ordinul de plata la rubrica „Numar de evidenta a platii” sau se comunica de catre contribuabil unitatii Trezoreriei Statului in vederea inscrierii in chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii la rubrica „Numar de evidenta a platii”, in cazul platilor in numerar efectuate la ghiseele unitatilor Trezoreriei Statului.

Pentru documentele de plata, altele decat ordine de plata sau chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii, numarul de evidenta a platii se inscrie de contribuabil la rubrica „Explicatii”.

Reamintim ca prevederile referitoare la numarul de evidenta a platii se aplica pentru obligatii fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite prin inspectia fiscala, pentru amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia, pentru sume inscrise in deciziile privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si in cazul unei obligatii fiscale inscrise in deciziile de amanare la plata a obligatiilor fiscale, emise in temeiul prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013.

Programul de asistenta cu ajutorul caruia este generat numarul de evidenta a platii este pus la dispozitia contribuabililor pe website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili, meniul Formulare si programe utile, submeniul Programe utile.

 

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.