Sinteza legislativa saptamana 02-08.03.2015

Sinteza legislativa: Cele mai importante acte normative publicate in saptamana 02-08.03.2015

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2015.

• Beneficiarii POSDRU pot sa depuna cereri de plata pana pe 31 martie, indiferent de valoare, pentru proiectele implementate pana pe 23 februarie.
• Detalii AICI.
• Termen de intrare in vigoare: 2 martie.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 580/2015 privind modificarea unor ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in domeniul administrarii si monitorizarii contribuabililor mari si mijlocii a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 153 din 3 martie 2015.
• Pentru recuperarea creantelor fiscale datorate de marii contribuabili, persoane juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de marii contribuabili si sediile secundare ale acestora, in cadrul procedurii de executare silita, coordonarea executarii silite este realizata Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
• Pentru recuperarea creantelor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, persoane juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabilii mijlocii si sediile secundare ale acestora, in cadrul procedurii de executare silita, organul de executare coordonator este administratia judeteana a finantelor publice, prin structura de colectare contribuabili mijlocii, sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii.
• Termen de intrare in vigoare: 3 martie 2015.

Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 8/2015 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2014 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2015.
• Cota obligatorie de achizitie de certificate verzi de catre operatorii economici care au obligatia achizitiei de certificate verzi, pentru anul 2014, se stabileste la 0,218 certificate verzi/MWh.
• Termen de intrare in vigoare: 4 martie 2015.

Ordinul ministrului sanatatii nr. 209/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contraventiilor utilizat in activitatea de control din domeniul sanatatii publice a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 156 din 5 martie 2015.
• Contraventiile se constata si sanctiunile contraventionale se aplica de catre personalul imputernicit al Ministerului Sanatatii prevazut in legislatia in vigoare.
• Termen de intrare in vigoare: 5 martie 2015.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 612/2015 privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 158 din 6 martie 2015.
• Alineatul (3) al articolului 3 din Ordinul ANAF nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 12 septembrie 2014, se abroga.
• Termen de intrare in vigoare: 6 martie 2015.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 223/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 159 din 6 martie 2015.
• La solicitarea scrisa a institutiilor si autoritatilor publice finantate integral din venituri proprii, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen numai din excedentele bugetelor proprii de venituri si cheltuieli ale anilor precedenti, inclusiv in situatia in care acestea cuprind sume primite de la alte bugete, dar pentru care legea nu prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin.
• Responsabilitatea cu privire la sumele constituite sub forma de depozite revine in totalitate ordonatorului de credite care isi gestioneaza bugetul de venituri si cheltuieli
• Nivelul ratelor dobanzilor la vedere si al depozitelor la termen se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
• Termen de intrare in vigoare: 6 martie 2015.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiascala nr. 614/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a formularelor declaratiei vamale de import/export in cazul aplicarii procedurii alternative a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2015.
• In situatia in care aplicatiile informatice vamale de declarare a marfurilor la import si la export nu functioneaza, se aplica procedura alternativa utilizand formularele declaratiei vamale.
• Declarantul/Reprezentantul este obligat sa informeze in scris biroul vamal in legatura cu orice operatiune de import/export, inregistrata in aplicatie si care nu a primit liber de vama, pentru a carei finalizare se solicita utilizarea procedurii alternative.
• Termen de intrare in vigoare: 21 martie 2015.

Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2015.
• Avantajul economic reprezinta orice forma de acordare a unui avantaj cuantificabil in bani, indiferent de forma acestuia: subventii, anularea de datorii sau preluarea pierderilor, exceptari, reduceri sau amanari de la plata taxelor si impozitelor, renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice etc.
• Termen de intrare in vigoare: 9 martie 2015.

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.