Sinteze Legislative 2020

Sinteza legislativa 21 decembrie 2020 – 03 ianuarie 2021

→ Ordonanța de urgență nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1332 din 31 decembrie 2020

 • Guvernul a stabilit, prin acest act normativ, o serie de măsuri fiscal-bugetare cum ar fi mecanismele de care se pot folosi firmele și alți contribuabili cu datorii la stat, rambursarea TVA cu control ulterior ș.a. În plus, aduce clarificări fiscale legate de ajutoarele date profesioniștilor și altor persoane. De asemenea, OUG conține chestiuni ce privesc salariile bugetare, pensiile de serviciu sau cele militare, voucherele de vacanță, plafonarea punctului-amendă la 145 de lei, amânarea majorării plafonului de TVA 5% de la 450.000 de lei, cât este în prezent, la aproximativ 680.000 de lei, dar nu numai.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 31 decembrie 2020.

→ Ordonanța de urgență nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1326 din 31 decembrie 2020

 • Actul normativ prelungește mai multe ajutoare financiare acordate în ultimele luni angajatorilor care au încadrat șomeri și/sau tineri șomeri, precum și celor ce folosesc, pentru desfășurarea activității, zilieri, dar nu numai. Totodată, posibilitatea ca părinţii să îşi pot lua zile libere plătite pentru supravegherea copiilor a fost extinsă până la finalul anului școlar, pe toată perioada cât se fac cursuri online.
 • Mai multe detalii AICIAICI și AICI.
 • În vigoare de la: 31 decembrie 2020.

→ Ordinele nr. 7.323/C/2020 și 7.324/C/2020  pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, respectiv pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, publicate în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1323 din 31 decembrie 2020.

 • Actele normative stabilesc procedura ce va trebui urmată de persoanele interesate să obțină informații din Registrul beneficiarilor reali ai firmelor administrat de Registrul Comerțului, precum și tarifele percepute pentru obținerea informațiilor respective sau de înscriere/radiere a mențiunilor în/din registru.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 31 decembrie 2020.

→ Ordinul nr. 4136/2020 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1311 din 30 decembrie 2020

 • Formularul 700 (Declaraţia pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal) a fost modificat astfel încât, din martie 2021, toate mențiunile, inclusiv înregistrarea în scopuri de TVA, se vor putea depune online prin intermediul său.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 30 martie 2021.

→ Ordonanța de urgență nr. 215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1316 din 30 decembrie 2020

 • Judecarea apelurilor de către completuri de trei judecători (și nu doi, cum e acum) este amânată, din nou, noul termen fiind stabilit pe 31 decembrie 2022. Astfel, completurile de apel de trei judecători vor deveni funcționale abia în 2023.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 30 decembrie 2020.

→ Ordonanța de urgență nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1330 din data de 31 decembrie 2020.

 • Prin această ordonanță de urgență, Guvernul a introdus posibilitatea acordării unor granturi pentru agențiile de turism, unitățile de cazare și/sau structurilor de alimentație cum sunt restaurantele, care au suferit pierderi în anul 2020. Valoarea maximă a ajutorului de stat va fi de 800.000 euro/entitate, însă, pentru a se aplica, măsura mai trebuie să fie aprobată de Comisia Europeană
 • Mai multe detalii AICI.

În vigoare de la: 31 decembrie 2020.

→ Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1266 din 21 decembrie 2020

 • Prin această lege, Codului de procedură fiscală i-au fost aduse, pe lângă numeroase lămuriri, schimbări importante pe care contribuabilii și organele fiscale le vor aplica în următoarea perioadă în aspecte ce țin de inspecțiile fiscale, eșalonări, impozite, contestații, anularea unor acte și nu numai.
 • Mai multe detalii AICI, AICIAICIAICIAICIAICIAICIAICIAICIAICI, AICI, AICI, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 24 decembrie 2020

→ Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1269 din 21 decembrie 2020

 • Actul normativ schimbă o mulțime de prevederi ale Codului fiscal și aduce noutăți legate de termenele anumitor declarații, în sfera TVA, a impozitelor și taxelor datorate de angajatori și multe altele, despre care redacția noastră a scris pe larg în numeroase articole.
 • Mai multe detalii AICI, AICIAICIAICIAICIAICIAICIAICIAICIAICI, AICI, AICI, AICI, AICIAICI și AICI.
 • În vigoare de la: 24 decembrie 2020

→ Ordinul nr. 1.486/4.255/2020 al ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.2 „Digitalizarea IMM-urilor” din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1275 din 22 decembrie 2020  

 • Prin acest ordin au fost stabilite condițiile și criteriile de acordare a unui ajutor de stat pentru digitalizare (cumpărarea de echipamente și dispozitive IT&C, a unui website de prezentare a companiei, a semnăturii electronice ș.a.), pe care îl pot accesa IMM-urile ce activează în afara domeniului IT&C.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 22 decembrie 2020

→ Ordinul nr. 3179/2020 al Ministerului Finanțelor Publice pentru completarea art. 2 din Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1279 din 22 decembrie 2020 

 • Ministerul Finanțelor a clarificat, prin această modificare, faptul că și firmele aflate în insolvență pot beneficia de mecanismul amnistiei fiscale, indiferent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor. Ordinul, venit după împlinirea termenului de depunere a cererilor de amnistie, are relevanță pentru cele ce au fost depuse pe final și care urmează să primească aprobarea Fiscului.
 • Mai multe detalii AICI și AICI.

În vigoare de la: 22 decembrie 2020

Sinteza legislativa 14 – 18 decembrie 2020

→  Ordinul nr. 4072/2020 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1246 din 17 decembrie 2020.

 • Declarația fiscală 101, folosită la raportarea impozitului anual pe profit, a fost modificată pentru a trece în ea costurile cu casele de marcat și bonificațiile pentru plata trimestrială a impozitului pe profit.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 17 decembrie 2020.

→ Decizia nr. 21/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov cu privire la următoarea problemă de drept: „Care este momentul de la care se calculează termenul de prescripție pentru obligații fiscale principale/accesorii, aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar?”, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1257 din 18 decembrie 2020

 • ÎCCJ a stabilit, printr-un recurs în interesul legii, că termenul de prescripție în care organele fiscale pot, conform vechiului Cod de procedură fiscală, să stabilească obligaţii fiscale reprezentând impozit pe profit şi accesorii ale acestuia, curge de data de 1 ianuarie a anului următor celui în care profitul impozabil a fost obținut, scurtând cu un an termenul de prescripție în cazul organelor fiscale care considerau că momentul de la care curgea acel termen era data de 1 ianuarie a anului următor celui în care era depusă declarația 101 privind impozitul pe profit.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 18 decembrie 2020.

→ Decizia nr. 7/2020 a Biroului Permanent al Camerei Deputaților privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1250 din 17 decembrie 2020

 • Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial e vor păstra la același cuantum ca acum și de la 1 ianuarie 2021: firmele care publică actele adoptate vor achita tot 122 lei pe pagină, în timp ce persoanele fizice care își vor pierde actele nu vor plăti nimic.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 17 decembrie 2020.

→ Hotărârea nr. 1084/2020 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1234 din 15 decembrie 2020

 • Ajutorul de stat de care beneficiază agricultorii (un nivel mai scăzut al accizei, respectiv al prețului la motorină) a fost prelungit până în 31 decembrie 2023.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 15 decembrie 2020.

→ Ordinul nr. 1129/2020 al Institutului Național de Statistică privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1237 din 16 decembrie 2020

 • Prin acest ordin au fost aprobate noile normele de completare a Declarației statistice Intrastat, pe care sunt obligate s-o completeze firmele înregistrate în scop de TVA ce realizează schimburi de bunuri cu alte state membre UE peste nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru fiecare an.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 16 decembrie 2020

→ Ordinul nr. 228/2020 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1226 din 14 decembrie 2020

 • Ordinul a oficializat, în ultima zi în care mecanismul mai era accesibil, procedura specială de amnistie ce vizează companiile cu datorii la  ANRE.
 • Mai multe detalii AICI.

În vigoare de la: 14 decembrie 2020.

Sinteza legislativa 23 – 26 noiembrie 2020

Ordinul nr. 2.048/2020 al Ministerului Mediului pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1123 din 23 noiembrie 2020

 • Transferul primei de casare în programul Rabla Clasic e permis, după apariția acestui ordin, nu doar între persoanele fizice ci și de la o persoană fizică la una juridică, de la o persoană juridică la una fizică și de la o persoană juridică la alta.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 23 noiembrie 2020

→ Legea nr. 270/2020 privind munca în domeniul pescuitului maritim, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1141 din 26 noiembrie 2020

 • Legea stabilește, pentru angajatorii de pescari, reguli noi în ceea ce privește condițiile de angajare și de muncă, precum și alte chestiuni ce vor trebui respectate la încadrarea lor.  
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 26 decembrie 2020

→ Ordinul nr. 392/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari și Ordinul nr. 393/2020 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea și controlul îndeplinirii atribuțiilor delegate, emise de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar și publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 1138 din 26 noiembrie 2020

 • Ordinele aprobă modificarea și înlocuirea normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari care au fost oficializate în 2018 și atribuțiile care pot fi delegate de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar către Camera Auditorilor Financiari din România, precum și condițiile de delegare, supravegherea și controlul îndeplinirii atribuțiilor delegate etc.
 • Mai multe detalii AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 26 noiembrie 2020

→ Ordinul nr. 323/2020 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1127 din 24 noiembrie 2020  

 • Prin acest ordin au fost aprobate normele metodologice cu noile condiții de acreditare a organizațiilor / asociațiilor crescătorilor de albine care înființează și mențin evidențe zootehnice și genealogice, criteriile de autorizare a stupinei de elită și a stupinei de multiplicare și condițiile de vânzare a mărcilor din aceste stupine.
 • Mai multe detalii AICI.

În vigoare de la: 24 noiembrie 2020.

Sinteza legislativa 16 – 20 noiembrie 2020

→ Ordonanța de urgență nr. 199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1108 din 19 noiembrie 2020

 • Prin această ordonanță, Guvernul a suplimentat fondurile destinate granturilor pentru capital de lucru pentru aplicațiile deja făcute până în 28 octombrie și a adus mici modificări privind condițiile de accesare a microgranturilor. De asemenea, Executivul a amânat accesarea granturilor de către contabili, avocați și alți profesioniști, introduși recent de Parlament pe lista beneficiarilor, până la obținerea aprobării Comisiei Europene.
 • Mai multe detalii AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 19 noiembrie 2020

→ Ordinul nr. 3896/2020 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1104 din 19 noiembrie 2020

 • Actul normativ aprobă normele de aplicare și modelele de acte necesare accesării mecanismului eșalonării simplificate a datoriilor acumulate la stat de companii și persoanele fizice în timpul crizei coronavirusului.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 19 noiembrie 2020

→ Hotărârea nr. 974/2020 privind modalitatea de calcul al chiriei acordate ca despăgubire pentru bunurile neconsumptibile rechiziționate din categoria imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1097 din 18 noiembrie 2020  

 • Hotărârea de Guvern stabilește formula de calcul a chiriei acordată ca despăgubire hotelurilor şi unităţilor de cazare rechiziţionate în timpul stării de urgenţă, în care au fost cazate persoane carantinate. Actul normativ nu se referă, însă, exclusiv la acest tip de bunuri sau doar la starea de urgenţă.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la:18 noiembrie 2020

→ Legea nr. 262/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1112 din 20 noiembrie 2020

 • Noua modificare a Codului fiscal aduce scutiri de impozit pentru profitul investit în susținerea învățământului profesional-dual: asigurarea pregătirii practice a elevilor, asigurarea burselor acestora, sponsorizarea cheltuielilor ș.a.
 • Mai multe detalii AICI.

În vigoare de la: 23 noiembrie 2023.

Sinteza legislativa 9 – 13 noiembrie 2020

→  Hotărârea de Guvern nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 1079 din 13 noiembrie 2020

 • Actul normativ păstrează regulile deja stabilite pentru starea de alertă și aduce mai mult clarificări, printre care eliminarea sintagmei „piețe mixte și volante” din categoria tipurilor de piețe care au activitatea suspendată și includerea anumitor transportatori rutieri de persoane și de mărfuri în categoria celor cărora le este permis să-și desfășoare activitatea și în intervalul în care este interzisă circulația.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 14 noiembrie 2020

→  Legea nr. 247/2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1057 din 10 noiembrie 2020. 

 • Actul normativ prelungește cu o lună termenul până la care fermierii afectați de seceta accentuată şi prelungită din perioada 2019-2020 trebuie să aibă procesul verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, în baza căruia pot accesa o schemă de ajutor de stat instituită, pentru ei, de Guvern în luna septembrie.
 • Mai multe detalii AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 13 noiembrie 2020.

→  Ordinul nr. 193/2020 al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind soluționarea plângerilor în sectorul energiei  publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1049 din 9 noiembrie 2020

 • Actul normativ aprobă Regulamentul privind procedura gratuită de soluționare, de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, a plângerilor persoanelor fizice și juridice cu probleme pe care nu le-au putut rezolva direct cu furnizorul de energie electrică, de energie termică sau de gaze naturale.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 9 noiembrie 2020.

→ Ordinul nr. 1423/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1048 din 09 noiembrie 2020

 • Ordinul aduce o nouă procedură de autorizare a unităților protejate, care vine cu noi reguli de obţinere a autorizaţiei şi o serie de criterii pe baza cărora aceasta poate fi retrasă. Printre modificări se numără și aceea că entităţile care vor să devină unităţi protejate trebuie să aibă minimum trei persoane cu handicap angajate, față de cel puţin 30% persoane cu handicap din numărul total de angajați.
 • Mai multe detalii AICI.

În vigoare de la: 9 noiembrie 2020

Sinteza legislativa 2 – 6 noiembrie 2020

→ Ordonanța de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

 • Ordonanța stabilește noi măsuri privind organizarea obligatorie a muncii la domiciliu sau telemunca pe întreaga perioadă a stării de alertă, iar acolo unde nu este posibil, toți angajatorii din sistemul public și privat care au mai mult de 50 de salariaţi trebuie să organizeze programul de lucru astfel încât salariaţii să fie împărţiţi în grupe care să înceapă şi să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră. Noul act normativ mai prevede purtarea obligatorie a măștii sanitare în toate spațiile (închise sau deschise).
 • În vigoare de la: 6 noiembrie 2020.

 → Hotărârea de Guvern nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1042 din 6 noiembrie 2020.

 • Actul normativ aduce noi restricții pentru mediul de afaceri și pentru persoanele fizice, printre care limitări ale programului de funcționare al comercianților (inclusiv în cazul teraselor), închiderea piețelor din spațiile închise, purtarea obligatorie a măștii oriunde în afara locuinței/curții și interdicția de a pleca noaptea de acasă.
 • Mai multe detalii AICI, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 9 noiembrie 2020.

 Ordinul nr. 3.746/2020 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea și funcționarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN și pentru aprobarea procedurii privind obligația instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1015 din 2 noiembrie 2020.

 • Toate conturile bancare și de plăți ale firmelor și ale persoanelor fizice vor fi inventariate într-un registru gestionat de ANAF, pe baza raportărilor pe care instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică sunt obligate să le facă. Datele vor putea fi accesate atât de autoritățile fiscale centrale și locale, cât și de autorități cu competență în domeniul prevenirii spălării banilor și vor fi păstrate în registru pe toată durata existenței conturilor, plus încă zece ani după închiderea lor.
 • Mai multe detalii AICI, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 2 noiembrie 2020.

→ Decizia nr. 572/2020 a Autorității pentru Digitalizarea României privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1018 din 2 noiembrie 2020  

 • Autoritatea pentru Digitalizarea României a înlocuit procedura prin care se acorda/se retrăgea avizul tehnic pentru aplicațiile de ridesharing care vor să funcționeze în legalitate în România. Schimbarea a venit în contextul în care ADR a preluat emiterea avizelor tehnice pentru transport alternativ de la fostul Minister al Comunicațiilor și Societății Informaționale, desființat după schimbarea de Guvern de anul trecut.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 2 noiembrie 2020

→  Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1018 din 2 noiembrie 2020. 

 • Legea  abrogă actul normativ care obliga comercianții să declare la Fisc, în avans, adaosurile comerciale și de comision. Prevederea era desuetă, în prezent putând fi practicat orice nivel al adaosului comercial.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 5 noiembrie 2020.

→  Legea nr. 223 /2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1018 din 2 noiembrie 2020.

 • Actul normativ aduce o serie de modificări la Legea societăților, mult așteptate de mediul de afaceri, printre care simplificarea transferului de părți sociale către terți și a unor formalități la înmatriculare și la schimbarea sediului social, precum și eliminarea obligației capitalului social minim pentru SRL-uri.
 • Mai multe detalii AICI, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 5 noiembrie 2020.

→  Ordinul nr. 2948/2020 al Ministerului Finanțelor Publice privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1020 din 03 noiembrie 2020.

 • Instituțiile publice vor transmite situațiile financiare trimestriale centralizate la 30 septembrie 2020 direct în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de minister (documentele nu se mai depun și în format tipărit).
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 3 noiembrie 2020

→ Ordinul nr. 1075/2020 al Institutului Național de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2021, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1026 din 04 noiembrie 2020

 • Ordinul stabilește pragurile valorice peste care operatorii economici ce au făcut, în 2020, schimburi de bunuri (introduceri și expedieri) în cadrul UE trebuie să completeze și să transmită INS, începând cu ianuarie 2021, declarații statistice Intrastat pentru fiecare dintre cele două fluxuri.
 • Mai multe detalii AICI.

În vigoare de la: 4 noiembrie 2020.

Sinteza legislativa 19 – 23 octombrie 2020

 Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3083/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 965 din 20 octombrie 2020.

 • Înscrierea pentru granturi pentru capital de lucru a început, deja, și se desfășoară până în 28 octombrie, cu posibilitatea de a fi prelungită.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 20 octombrie 2020.

 Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1477/2020 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 965 din 20 octombrie 2020.

 • Zece noi profesii au fost introduse marți în Clasificarea Ocupațiilor din România.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 20 octombrie 2020.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 55/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 969 din 21 octombrie 2020.

 • Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat recent pe seama termenului minim de 10 zile pentru convocarea asociaților, în cazul societăților cu răspundere limitată, din Legea societăților, stabilind că acesta începe să curgă abia de la momentul când convocatorul a ajuns la destinatari, iar nu de la momentul când scrisorile recomandate sunt expediate/depuse la oficiul poștal.
 • Mai multe detalii, AICI.

Obligatorie de la: 21 octombrie 2020.

Sinteza legislativa 5 – 9 octombrie 2020

 Ordonanța de urgență nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 900 din 5 octombrie 2020.

 • Acţiunile pe care statul român le deţine la companii nu vor putea fi vândute în următorii doi ani, iar orice proceduri deja începute care privesc vânzarea de acţiuni deţinute de stat sunt suspendate pentru acelaşi interval de timp. Măsurile, menţionate în ordonanța de urgență de mai sus, ce modifică Legea nr. 173/2020, sunt create pentru a evita vânzarea deţinerilor statului la o valoare mai mică din cauza efectelor economice provocate de criza sanitară actuală.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 5 octombrie 2020.

 Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 și 902bis din 5 octombrie 2020.

 • A fost oficializată procedura de obținere a microgranturilor oferite de Guvern, de către întreprinderi mici și mijlocii (IMM), persoane fizice autorizate (PFA) și cabinete medicale individuale (CMI). Ordinul conține precizări detaliate cu privire la condițiile ce trebuie îndeplinite pentru accesarea granturilor, procedura ce trebuie urmată pentru aplicații, precum și monitorizarea și controlul beneficiarilor.
 • În acest context, cei interesați pot să înceapă, de astăzi, să se înscrie în program (pentru accesarea microgranturilor).
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 3 octombrie 2020.

 Hotărârile Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 257/2020 (privind aprobarea Normei „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-I/0)) și nr. 258/2020 (privind aprobarea Normei „Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-FIN-08-I/0)) au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 910 din 7 octombrie 2020.

 • Afost oficializat un nou program de finanțare, prin care statul garantează anumite credite firmelor aflate în deficit de lichiditate, din cauza pandemiei. Acest ajutor de stat se adresează întreprinderilor mari sau întreprinderilor mici și mijlocii, dar cu cifre de afaceri mai mari de 20 milioane lei. Cei interesați pot să acceseze deja programul (termenul limită fiind 30 noiembrie), urmând pașii ce vor fi descriși mai jos.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 2 octombrie 2020.
         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.