Noutati Legislative 2019

Sinteza legislativa 16 decembrie 2019 – 3 ianuarie 2020

  Legea nr. 260/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1051 din 30 decembrie 2019.

 • Profesorii din mediul preuniversitar vor răspunde disciplinar mult mai strict pentru încălcarea atribuțiilor lor de serviciu. În esență, nu mai este nevoie ca profesorii să își fi încălcat atribuțiile cu intenție sau din culpă (adică să fi existat vinovăție), cum era până acum, ci este suficientă încălcarea în sine, pentru a se atrage răspunderea.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 2 ianuarie 2020.

  Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1054 din 30 decembrie 2019.

 • De la 1 ianuarie 2020, angajatorii au scăpat de plata majorată a contribuțiilor de pensii și sănătate pentru salariații part time sau cu plata în acord.
 • De asemenea, prin același act normativ a fost eliminată supraaciza la combustibili.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2020.
  Ordonanța de urgență nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1031 din 23 decembrie 2019.

 • Abrogarea „Split TVA”, de la 1 februarie 2020, a devenit oficială.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 23 decembrie 2019 (dar abrogarea split TVA va deveni efectivă abia de la 1 februrarie 2020).

  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3774/2019 privind reglementarea unor măsuri referitoare la semnarea și aplicarea ștampilei pe documentele depuse de instituțiile publice la Trezoreria Statului a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1044 din 24 decembrie 2019.

 • Persoanele autorizate din instituțiile publice au scăpat de obligația ștampilării pentru documentele tipărite pe care sunt obligate legal să le semneze de mână și să le depună la trezorerii și la Finanțe.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 24 decembrie 2019.

  Legea nr. 253/2019 privind câinii salvamont a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1044 din 27 decembrie 2019.

 • Legea stabilește cadrul legislativ ce permite operaționalizarea echipajelor de salvamonți care lucrează împreună cu câini de serviciu.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 24 decembrie 2019.

  Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2019 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1045 din 24 decembrie 2019.

 • De acum, persoanele fizice pot deveni agenți de asigurări dacă au absolvit liceul și au o diplomă de absolvire (chiar și fără diplomă de Bacalaureat).
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 24 decembrie 2019.
  Hotărârea Guvernului nr. 914/2019 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 și (UE) 2017/2.394, precum și a Directivei 2009/22/CE a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1009 din 16 decembrie 2019.

 • Firmele care blochează sau limitează accesul clientului la interfețele lor online vor putea fi sancționate cu amendă între 5.000 și 50.000 de lei.
 • Mai multe detalii despre aceasta, AICI, și despre geoblocare, AICI.
 • Intrare în vigoare: 15 ianuarie 2020.

  Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019.

 • De la 1 ianurie 2020, salariul minim (brut) va fi de 2.230 de lei pe lună.
 • Cel minim pentru studii superioare va fi de 2.350 de lei (pentru cei cu vechime de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare).
 • Mai multe detalii, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 16 decembrie 2019 (dar se aplică de la 1 ianuarie 2020).

Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1013 din 17 decembrie 2019.

 • Au fost oficializate obligațiile declarative și de plată a cotizațiilor, pentru consultanți fiscali, în 2020.
 • 16 martie 2020 este termenul limită de plată a cotizațiilor.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 17 decembrie 2019.

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1020 din 19 decembrie 2019.

 • Regulamentul stabilește chestiuni precum cerințele de autorizare pentru entități precum cele de mai sus sau cerințe de raportare pentru instituții de plată.
 • Intrare în vigoare: 19 decembrie 2019.

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2019 privind instituțiile emitente de monedă electronică a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1021 din 19 decembrie 2019.

 • Regulamentul stabilește chestiuni precum cerințele de autorizare pentru entități precum cele de mai sus sau cerințe de raportare.
 • Intrare în vigoare: 19 decembrie 2019.

Legea nr. 239/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1024 din 19 decembrie 2019.

 • Magistrații nu vor putea să beneficieze de pensionarea anticipată, înaintea împlinirii de 60 de ani, în următorii doi ani.
 • De asemenea, majorarea, de la doi la trei, a numărului membrilor completurilor care vor judeca apeluri și recursuri se va amâna până la începutul lui 2021
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 22 decembrie 2019.

Sinteza legislativa 25 – 29 noiembrie 2019

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3008/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 945 din 26 noiembrie 2019.

 • Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală va putea fi depusă și prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii, dar și prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe website-ul ANAF.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 26 decembrie 2019.

Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 728/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 955 din 28 noiembrie 2019.

 • În privința ordonanței amnistiei, firmele pot să ceară și anularea accesoriilor pentru datoriile pe care le au față de agențiile de muncă.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2019.

Decizia Camerei Deputaților nr. 17/2019 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2019.

 • În 2020, tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial vor rămâne la fel ca până acum.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2019.

Ordonanța de urgență nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 965 din 29 noiembrie 2019; Ordonanța de urgență nr. 72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 966 din 29 noiembrie 2019.

 • Au avut loc ajutări de bugete, în cadrul ministerelor, în special în ceea ce privește rambursările de TVA către firme.
 • De asemenea, s-au alocat bani pentru concediile medicale nedecontate.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.

Intrare în vigoare: 29 noiembrie 2019.

Sinteza legislativa 18 – 22 noiembrie 2019

 

Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 19 noiembrie 2019.

 • Profesorii și educatorii vor trebui să participe la cursuri de perfecționare privind problemele legate de violența psihologică.
 • Începând cu anul școlar 2020/2021, elevii vor petrece, săptămânal, mai puțin timp la școală. Cei din învățământul primar vor petrece cel mult 20 de ore, pe săptămână, la școală.În privința celor din ciclul gimnazial, limita va fi de 25 de ore, pe săptămână, la școală. Cei de liceu vor merge la școală maximum 30 de ore pe săptămână.
 • De asemenea, toate școlile vor fi obligate să îi înscrie și pe cei care nu au CNP.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 22 noiembrie 2019.

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.746/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2019.

 • Rezidenții vor putea să se specializeze, începând de anul viitor, în farmacie generală sau industrie farmaceutică și cosmetică.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 22 noiembrie 2019.
 
Ordonanța de urgență nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 20 noiembrie 2019.

 • Ordonanța stabilește, printre altele, ce se întâmplă cu românii din Marea Britanie, dacă ieșirea Marii Britanii și a Irlandei de Nord se face fără un acord. De exemplu, este abordată chestiunea calificărilor profesionale și a studiilor făcute în Marea Britanie și în Irlanda de Nord.
 • Intrare în vigoare: 20 noiembrie 2019.

Sinteza legislativa 11 – 15 noiembrie 2019

Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către instituțiile financiare nebancare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 908 din 11 noiembrie 2019.

 • IFN-urile vor trebui să aplice regulile contabile IFRS de la 1 ianuarie 2022.
 • Până atunci, însă, pentru situațiile financiare aferente anilor 2019, 2020 și 2021, vor aplica regulile folosite până acum. Doar că vor face în paralel și raportări contabile conforme cu regulile IFRS (însă doar în scop informativ, prin retratarea informațiilor din bilanțurile de bază.).
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 11 noiembrie 2019.

Ordinul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 760/2019 privind obligația operatorilor economici de a afișa pe ușa de acces sau la intrarea în locația unde își desfășoară activitatea/punctul de lucru placheta cu măsurile de oprire temporară dispuse de către organele de control ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 911 din 12 noiembrie 2019.

 • Comercianții cu activitatea oprită temporar de ANPC vor fi obligați să afișeze la pe ușa de acces în locație, într-un loc vizibil pentru clienți, o plachetă specială pe care scrie că au fost sancționați de ANPC cu închiderea temporară a activității.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 12 decembrie 2019.

Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 913 din 13 noiembrie 2019.

 • Noua lege va schimba radical domeniul serviciilor de plăți. De exemplu, băncile vor trebui să le permită entităților non-bancare care oferă servicii de plată sau servicii de informare cu privire la conturi acces la infrastructurile acestora. De asemenea, comercianții nu le vor mai putea pretinde clienților să le suporte comisioanele pe care primii le au cu utilizarea unui serviciu de plată.
 • Mai multe detalii, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 13 decembrie 2019.

Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 914 din 13 noiembrie 2019.

 • Cei care vor să emită monedă electronică vor avea mai multe obligații adoptate în vederea garantării unor protecții sporite clienților.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 13 decembrie 2019.

Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 925 din 15 noiembrie 2019.

 • Autorizația de mediu, precum și autorizația integrată de mediu își vor păstra valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii obțin viza anuală.
 • Mai multe detalii, AICI.

Intrare în vigoare: 18 decembrie 2019.

 

Legea nr. 214/2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 924 din 15 noiembrie 2019.

 • Din 2020, alocațiile de stat pentru copii vor crește în același ritm cu rata medie a inflației.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 18 noiembrie 2019.

Legea nr. 215/2019 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 921 din 14 noiembrie 2019.

 • Persoanele care, în cursul anilor de muncă, au lucrat și în condiții deosebite se vor pensiona mai repede decât până acum.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.

Intrare în vigoare: 17 noiembrie 2019

Sinteza legislativa 4 – 8 noiembrie 2019

Sursa: www.avocatnet.ro

 

    → Legea nr. 204/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 901 din 7 noiembrie 2019.

 • Legea oficializează perioada de tranziție în care cei care fac transport alternativ pot să se conformeze noilor reguli de autorizare și, astfel, nu riscă amenzi pentru lipsa autorizării, în perioada aceasta.
 • Mai multe detalii, aici.
 • Intrare în vigoare: 10 noiembrie 2019.
Ordinul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 1478/2019 privind aprobarea înființării Registrului național de franciză și a Normelor metodologice privind modul de organizare și funcționare a Registrului național de franciză a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 892 din 5 noiembrie 2019.

 • Ordinul stabilește, printre altele, care este modelul formularului pentru înscrierea în registrul menționat anterior, de către francizori/master francizați.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 5 noiembrie 2019.

Ordinul Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală nr. 2862/2019 privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 897 din 6 noiembrie 2019.

 • Ordinul stabilește o procedură prin care Fiscul poate să-și dea seama dacă persoanele fizice autorizate ar fi trebuit să depună declarația unică, pentru plata impozitului pe venit.
 • Mai multe detalii, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 6 noiembrie 2019.

Legea nr. 199/2019 privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția de combatere a fraudelor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 903 din 8 noiembrie 2019.

 • Prin legea menționată mai sus, a fost oficializată desființarea Direcției de Combatere a Fraudelor (o structură a Direcției Generale Antifraudă Fiscală). Inspectorii care făceau parte din direcția desființată vor fi transferați la parchete, ca specialiști.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 11 noiembrie 2019.

Sinteza legislativa 28 octombrie – 1 noiembrie 2019

 

Legea nr. 188/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 865 din 28 octombrie 2019.

 • Firmele care abandonează deșeuri din construcții trebuie, pe lângă plata unei amenzi, să le și elimine.
 • Cei care aruncă gunoaie în drum, în urma lucrărilor la casă, riscă amenzi mai mari decât era cazul, până recent.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 31 octombrie 2019.

Legea nr. 189/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 865 din 28 octombrie 2019.

 • Firmele din apropierea drumurilor publice scapă de plata taxei de utilizare a acestora
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 31 octombrie 2019.

Legea nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 868 din 28 octombrie 2019.

 • Legitimarea persoanelor, de către polițiști, se va face conform unor reguli mai detaliate; de asemenea, intrarea cu forța în locuință va fi, reglementată mai detaliat.
 • În plus, vor exista reguli mai detaliate pentru folosirea forței fizice, de către polițiști, iar polițiștii nu vor mai putea să-i amendeze pe cei care nu arată buletinul, ca să se legitimeze.
 • Și cei care vor organiza petreceri zgomotoase vor risca amenzi mai ridicate.
 • O altă modificare se referă la faptul că atacul armat va putea fi făcut, conform legii, și cu ajutorul unui animal.
 • Mai multe detalii, AICIAICI, AICI, AICI, AICI, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 26 ianuarie 2020.

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 873 din 30 octombrie 2019.

 • Noua lege schimbă radical legislația privitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții. De exemplu, atunci când cineva dorește să demoleze o clădire și să reconstruiască, va avea nevoie de o singură autorizație, nu de două, cum era cazul, până acum.
 • O altă schimbare este faptul că cei care vor să își închidă balcoanele sau să facă lucrări de compartimentare interioară vor trimite mai puține documente, pentru obținerea autorizației.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 2 noiembrie 2019.

Legea nr. 197/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 877 din 31 octombrie 2019.

 • Organizarea rezidențiatului va fi în atribuția exclusivă a Ministerului Sănătății, pentru a nu se ajunge la riscul blocării acestuia, cum era până acum, din cauză că era implicat și Ministerul Educației (blocarea avusese loc din cauză că nu există ministru al educației).
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 3 noiembrie 2019.

Decizia Curții Constituționale nr. 657/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „pe bază de abonament“, cuprinsă în art. 84 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 882 din 1 noiembrie 2019.

 • Condiționarea decontării navetei elevilor de existența unui abonament este contrară Constituției.
 • Mai multe detalii, AICI.

Obligatorie de la: 1 noiembrie 2019.

Sinteza legislativa 7 – 11 octombrie 2019

Ordinul Ministerului Turismului nr. 874/2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 845 din 17 octombrie 2019.

 • Agențiile de turism care nu depun (lunar) „Declarația privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare” sau își îndeplinesc această obligație în mod defectuos riscă o amendă de până la 10.000 de lei.

Intrare în vigoare: 17 octombrie 2019.

 

Legea nr. 169/2019 pentru modificarea și completarea art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 815 din 8 octombrie 2019.

 • Autoritățile publice vor folosi ștampila tot mai rar. Totuși, vor exista anumite cazuri când va fi necesară folosirea ștampilei.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 11 octombrie 2019.

Legea nr. 179/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 829 din 10 octombrie 2019.

 • Comercianții care doresc să stabilească o relație de franciză vor fi nevoiți să o testeze în avans, timp de cel puțin un an, în cel puțin o unitate-pilot.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 14 octombrie 2019.

Sinteza legislativa 30 septembrie – 4 octombrie 2019

Ordinul comun al Ministerului Finanțelor (nr. 3063/2019), Ministerului Muncii (nr. 1376/2019) și al Ministerului Justiției Sociale (nr. 1430/2019) pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 1 octombrie 2019.

 • Declarația 112 a fost adaptată la noile condiții ale facilităților fiscale.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 1 octombrie 2019.

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 800 din 2 octombrie 2019.

 • Fiscul va verifica, în privința persoanelor fizice autorizate care au declarat că nu au de plătit CAS și CASS, dacă estimarea este corectă. Procedura a fost oficializată prin ordinul menționat mai sus
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 2 octombrie 2019.

 

Pregătește-ti afacerea pentru 2020 – câteva aspecte de care să ții cont

 

→ Afacerea ta e pregătită pentru 2020? Câteva lucruri de care ar trebui să ții cont pentru la anul. Sunt anumite chestiuni de care o firmă poate ține cont pentru a-și planifica, măcar orientativ, activitatea și bugetul din anul 2020. Spre exemplu, printre altele, ar trebui:

 • să iei în calcul majorarea salariului minim
 • să verifici cum stai cu activul net
 • să fii atent la noutățile ce trebuie să apară în materie de TVA
 • să acorzi o atenție sporită regularizărilor, în cazul în care ai distribuit dividende interimare.

→ Nicio firmă nu mai poate fi înmatriculată fără a arăta cine o controlează. Înmatricularea unei companii la Registrul Comerțului nu mai este posibilă fără a declara cine controlează în mod real afacerea respectivă, au confirmat la solicitarea avocatnet.ro, reprezentanții Oficiului Național al Registrului Comerțului. Practic, înregistrarea firmelor la ONRC va fi condiționată de depunerea declarației privind beneficiarul real, care ar trebui depusă odată cu restul actelor de înregistrare a unei companii.
Obligația de a depune o declarație prin care se precizează beneficiarii reali ai afacerii a fost introdusă începând din 21 iulie, odată cu modificarea legislației pentru prevenirea spălării banilor, și se aplică atât firmelor deja înființate, cât și celor care sunt înregistrate după această dată. Firmele deja înființate au timp până în 21 iulie 2020 să depună această declarație la Registrul Comerțului și vor fi amendate cu minimum 5.000 de lei dacă nu o fac. Modelul declarației privind beneficiarii reali a fost publicat chiar recent pe site-ul ONRC.

→ Legea care va elimina ștampila din activitatea autorităților și a instanțelor a fost semnată de șeful statului. Entitățile de stat nu vor mai fi obligate să ștampileze documentele depuse sau încheiate în relațiile dintre ele. De asemenea, entitățile de stat vor scăpa de ștampilă și în relația lor cu persoanele fizice, firmele private și PFA-urile. Ca să ajungă să se aplice, lege  mai are nevoie doar de publicarea în Monitorul Oficial.
 Autoritățile vor folosi ștampila doar acolo unde există legi sau ordonanțe care prevăd că aceasta este obligatorie.

 

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.