Buletin informativ nr. 7 din 31.12.2013

1. M.O. 842 din 30.12.2013

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 2030 din 18.12.2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice si a modelului si continutului formularelor „Decizie de impunere din oficiu“
–  Legea nr. 380 din 24.12.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

2. M.O. 833 din 24.12.2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3806 din 2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

3. M.O. 816 din 21.12.2013

Legea nr. 371 din 18.12.2013  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

4. M.O. 809 din 19.12.2013

O.U.G. nr. 111 din 18.12.2013  pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

5. M.O. 807 din 19.12.2013

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 2006 din 13.12.2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului

 

6. M.O. 806 din 19.12.2013

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 2020 din 17.12.2013 pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013

7. M.O. 805 din 19.12.2013

Legea nr. 356 din 18.12.2013  bugetului de stat pe anul 2014

8. M.O. 803 din 19.12.2013

Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2002 din 12.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

9. M.O. 802 din 19.12.2013

Legea nr. 355 din 18.12.2013  pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014

10. M.O. 799 din 18.12.2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3763 din 10.12.2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

11. M.O. 789 din 16.12.2013

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 2007 din 13.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

12. M.O. 776 din 12.12.2013

Legea nr. 340 din 10.12.2013  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 

13. M.O. 765 din 09.12.2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3751 din 05.12.2013 privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare

14. M.O. 753 din 04.12.2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3713 din 02.12.2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

15. M.O. 748 din 03.12.2013

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1920 din 27.11.2013, privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 20654 alin. (42) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

16. M.O. 727 din 26.11.2013

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1898 din 22.11.2013, pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009

17. M.O. 724 din 25.11.2013

 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1891 din 20.11.2013, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri

 

18. M.O. 709 din 19.11.2013

 

Legea nr. 303 din 15.11.2013  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

19. M.O. 703 din 15.11.2013

O.U.G. nr.102 din 14.11.2013  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

H.G. nr. 871 din 14.11.2013  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

20. M.O. 701 din 15.11.2013

 

Legea nr. 291 din 13.11.2013  pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).