Buletin informativ nr. 5 din 17.09.2013

1. M.O. 583 din 13.09.2013

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1520 din 2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

2. M.O.  582 din 13.09.2013

– Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2986 din 9.09.2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

3. M.O. 549 din 29.08.2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2224 din 22.08.2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

4. M.O. 548 din 29.08.2012

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2223 din 22.08.2013  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

5. M.O. 528 din 22.08.2013

HG nr. 613 din 14.08.2013  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

6. M.O. 490 din 02.08.2013

OG nr. 16 din 30.07.2013  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

7. M.O. 439 din 18.07.2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877 din 09.07.2013  privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

8. M.O. 432 din 16.07.2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878 din 09.07.2013  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

9. M.O. 415 din 09.07.2013

O.G. nr.  11  din 04.07.2013 privind completarea art. 9 din OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).