Buletin informativ nr. 3 din 11.05.2013

1. M.O. 257 din 9.05.2013

Legea nr.149 din 30.04.2013  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative
2. M.O. 254 din 8.05.2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 467 din 22.04.2013 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale
3. M.O. 244 din 29.04.2013

 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 476 din 22.04.2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
4. M.O. 236 din 24.04.2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 450 din 19.04.2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
5. M.O. 229 din 22.04.2013

Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505 din 12.04.2013 ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013
6. M.O. 211 din 15.04.2013

Legea nr. 100 din 12.04.2013  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală
7. M.O. 203 din 10.04.2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 339 din 28.03.2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice nr. 426 din 02.04.2013 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”

9. M.O. 199 din 9.04.2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 378 din 01.04.2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011

10. M.O. 197 din 8.04.2013

Legea nr. 90 din 05.04.2013  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 11. M.O. 194 din 5.04.2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 342 din 29.03.2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice nr. 415 din 01.04.2013 pentru modificarea şi completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).