Buletin informativ nr. 1 din 10.01.2013

1.MO 9 din 07.01.2013

– Ordin nr. 1994 din 27 decembrie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012)„Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit“
2. MO   898 din 28.12.2012
HG . nr.1309 din 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepând cu anul 2013


3. MO 887 din 27.12.2012

– ORDIN al presedintelui ANAF nr.1950 din 13.12.2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
4. MO 857 din 18.12.2012

ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr.   87 din 12.12.2012privind modificarea si completarea unor reglementari contabile MO 856 DIN 18.12.2012

ORDIN al presedintelui ANAF  nr.1951 din 13.12.2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
5. MO 856 din 18.12.2012
ORDIN al presedintelui ANAF nr.1951  din 13.12.2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

6. MO 850 din 17.12.2012

ORDIN al presedintelui ANAF nr.1913  din  06.12.2012 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

7.MO 798 din 28.11.2012

–  ORDIN al presedintelui ANAF nr.   1714 din 06.11.2012pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare

8. MO 795 din 27.11.2012
ORDIN al presedintelui ANAF nr.   1768 din 16.11.2012pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal
9. MO 792 din 26.11.2012
ORDIN al viceprim-ministrului. ministrul finatelor publice nr.   1519  din 19.11.2012pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la incasare MO 791 DIN 26.11.2012
10. MO 741din 26.11.2012
–  ORDIN al presedintelui ANAF nr.   1790 din 20.11.2012pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”
11. MO 743 din05.11.2012
–  Legea  nr.   202  din  01.11.2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).