Sinteza legislativa 19 – 23 august 2019

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2227/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 687 din 20 august 2019.

 • În anexa atașată poate fi găsit modelul formularului 300.
 • Decontul de TVA se va transmite doar online, de luna aceasta.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 20 august 2019.

Ordonanța Guvernului nr. 18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 694 din 22 august 2019.

 • Ordonanța prelungește termenul de intrare în vigoare a măsurilor referitoare la unele aspecte privind calificarea și perfecționarea profesioniștilor din domeniul construcțiilor, până la 25 august 2021.
 • E vorba, mai exact, de următoarele chestiuni: certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare și/sau consultanță în construcții; certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcții; perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor.
 • Intrare în vigoare: 25 august 2019.

Ordonanța Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 694 din 22 august 2019.

 • Ordonanța introduce în Codul de procedură fiscală prevederi referitoare la soluționarea amiabilă a litigiilor fiscale care privesc interpretarea și aplicarea acordurilor și convențiilor ce prevăd evitarea/eliminarea dublei impuneri. A fost introdus un capitol nou referitor la acest mod de soluționare a litigiilor, în cadrul Uniunii Europene.
 • Intrare în vigoare: 25 august 2019.

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2643/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 691 din 21 august 2019.

 • Românii care trebuiau să beneficieze de amnistia fiscală din mai, referitoare la contribuția la sănătate, dar au plătit CASS (înainte de a beneficia de amnistie), pot să ceară banii înapoi, în baza unei solicitări scrise.
 • Mai multe detalii, AICI.

Intrare în vigoare: 21 august 2019

Navigare articole

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.