Noutati legislative

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

 
Ordin nr. 662/2007

din 23/07/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 27/08/2007

pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004


 

    Avand in vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 726/2007,
    in temeiul prevederilor art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse,

    ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In declaratia lunara, depusa/transmisa cumulat de unitatea centrala, se va preciza distinct fiecare categorie de subventie deductibila, scutire sau reducere a contributiei datorate de angajator, realizata in temeiul legii [sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat potrivit art. 80 si 85, scutirile de la plata contributiei datorate de angajator, aferente persoanelor incadrate prevazute la art. 80 si la art. 85 alin. (1), precum si reducerile prevazute la art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele cuvenite in temeiul Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, sumele cuvenite potrivit art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 41/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si sumele cuvenite potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor]."
   2. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In capitolul 2 (anexa nr. 2 la prezenta procedura):
    a) campurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, CAD1, CAD2, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES; angajatorii care au sediul in municipiul Bucuresti vor completa campul "JUD" cu "Bucuresti" si, in mod obligatoriu, campul "SECT" cu numarul aferent sectorului (cu valori intre 1 si 6). Campurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES se completeaza cu zero in cazul in care nu exista sume recuperate prin deducere si/sau de restituit de catre AJOFM/AMOFM;
    b) campurile care se completeaza numai daca este cazul sunt: STR, NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX si MAIL;
    c) suma subventiilor, scutirilor si reducerilor recuperate prin deducere din contributia datorata (SUB80REC, SC80144REC, SUB85REC, SC85144REC, SUB58REC, SUB116REC, RED9394REC, SUB17AREC, SUB17BREC si SUB172REC) reprezinta valoarea campului "Subventii, scutiri si reduceri recuperate" (SSRR) si nu poate depasi valoarea campului "Total contributie datorata de angajator" (TCAD);
    d) valoarea campului "Rest de plata" (RP) reprezinta diferenta dintre TCAD si SSRR, in cazul in care TCAD > SSRR;
    e) valoarea campului "Rest de incasat" reprezinta suma subventiilor, scutirilor si reducerilor de restituit de catre AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES, SUB17BRES si SUB172RES), in cazul in care TCAD = SSRR;
    f) NA reprezinta numarul de persoane asigurate, declarate la cap. 1; o persoana este numarata o singura data, chiar daca are doua sau mai multe inregistrari (contracte individuale de munca cu acelasi angajator) in cap. 1;
    g) NI reprezinta numarul de inregistrari din cap. 1; in situatia in care o persoana are doua sau mai multe inregistrari, este numarata de atatea ori cate inregistrari are;
    h) NTA reprezinta numarul de asigurati care in cap. 1 sunt de tip asigurat 2 (TA = 2);
    i) NA <= NI, respectiv NTA <= NA."
   3. Anexele nr. 1-3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr.1-3 la prezentul ordin.
   Art. II. - (1) Dispozitiile prezentului ordin se aplica incepand cu declaratia lunara corespunzatoare lunii iunie 2007.
   (2) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. III. - Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, va fi republicat, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru

    Bucuresti, 23 iulie 2007.
    Nr. 662.

   ANEXA Nr. 1*)
(Anexa nr. 1 la procedura)
    ___________
   *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Capitol 1

    DECLARATIE
privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata
la bugetul asigurarilor pentru somaj
pentru luna _________ anul _________
   
+-------------+-------------------------+-------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| CUI | | | |
|(Cod Fiscal) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Denumire angajator +----------------------------------------------------------------------------+
| sau CNP | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-------------------------+------+-------+-------+----------+-----------------+-----------+--------+---+
| | | | Cod numeric personal | |Nr. ore|Nr. ore| Nr. ore | |Contributia| | |
|Nr. |Nume si | Cod numeric personal |anterior al asiguratului | Tip | norma |lucrate|suspendate| Baza de calcul |individuala| Tip | |
|crt.|prenume | al asiguratului | (CNPANT) |contr.|in luna|efectiv| in luna | (BC) | datorata |asigurat|REC|
| |asigurat| (CNP) |(*) numai daca REC = "C" | (TC) | (NOL) |in luna| (NOS) | | (CID) | (TA) | |
| | | | | | |(NOEL) | | | | | |
+----+--------+-------------------------+-------------------------+------+-------+-------+----------+-----------------+-----------+--------+---+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 |
+----+--------+-------------------------+-------------------------+------+-------+-------+----------+-----------------+-----------+--------+---+
| 1 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 2 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 3 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 4 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 5 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 6 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 7 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 8 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 9 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 10 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
    NOTA:
    (*) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munca cu acelasi angajator, se va completa cate o inregistrare pentru fiecare contract in parte.

   ANEXA Nr. 2*)
(Anexa nr. 2 la procedura)
    ___________
   *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Capitol 2

    DATE DESPRE ANGAJATOR - SUBVENTII, SCUTIRI SI REDUCERI
pentru luna _____________ anul _______________
   
+-----------------------+------------------------------------+------------------------------------------+----------------------------+
|Total contributii |Contributie angajator |Total contributie datorata |Rest de |
|datorate de |diminuata (CAD1): |de angajator (TCAD): |plata (RP): |
|asigurati (TCID): +----------------------+-+-+-+-+-+-+-+----------------------------+-+-+-+-+-+-+-+--------------+-+-+-+-+-+-+-+
| |Contributie angajator |Subventii, scutiri si |Rest de |
| |nediminuata (CAD2): |reduceri recuperate (SSRR): |incasat (RI): |
+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+----------------------+-+-+-+-+-+-+-+----------------------------+-+-+-+-+-+-+-+--------------+++-+-+-+-+-+-+
| | |Nr. de asigurati (CNP-uri unice)| | Nr. de asigurati cu tip | |CUI (Cod Fiscal) sau CNP ++++++++++++++
| | +-----+ | din capitolul 1: | | asigurat = 2: | +-------------------------++++++++++++++
|Rectificativa| | | +--------------------------------+---+---------------------+------+---+ Cod CAEN | |
| | +-----+ | Numarul de inregistrari (total contracte de munca) | +-------------------------++++++++++++++
| | | din capitolul 1: | | CUI (Cod Fiscal) | |
+-------------+----+----+----------------------------------------------------------+----------+ sau CNP anterior ++++++++++++++
| | |*) numai daca REC = "C" | |
| | +-------------------------++++++++++++++
|Denumire angajator+--------------------------------------------------------------------------+ Fond salarii brute | |
| | | realizate de personal | |
| | | contractual (lei) FS1 | |
+--------+---------+----------------------------+----+----------------------------------------+-------------------------++++++++++++++
| | Loc. | |Str.| | Fond salarii brute | |
| Adresa +---------+----+---+---+---+---+---+---+----+---+------+---+----+--------------------+ realizate de personal | |
| | Nr. | |Bl.| |Sc.| |Et.| |Ap. | |Sector| |Jud.| |necontractual*) (lei) FS2| |
+--------+----+----+----+---+-+-+---+---+---+--++----+---+------+---+-+--+-------+------------+--------+----------+-----++++++++++++++
| Telefon | | Fax | |e-mail| |cod postal| |Cod IBAN| |Banca| |
+----+--------+++++++++++-----+++++++++++------+----------------------+----------+------------+--------+---+------+-----+------------+
| | | Recuperate |De restituit|
|Nr. | | prin | de la |
|crt.| Subventii, scutiri si reduceri (dupa caz) |deducere din| Bugetul |
| | |contributia |Asigurarilor|
| | | datorata |pentru Somaj|
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+
| 0 | 1 | 2 | 3 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+
| 1 |Subventii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare | | |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++
| 2 |Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu | | |
| |modificarile si completarile ulterioare | | |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++
| 3 |Subventii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare | | |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++
| 4 |Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, conform art. 85 alin. (1) din Legea | | |
| |nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare | | |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++
| 5 |Subventii conform art. 7 alin. (3) din OUG nr. 58/2001, cu modificarile si completarile ulterioare | | |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++
| 6 |Subventii in baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului | | |
| |nr. 1.149/2002 | | |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++
| 7 |Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform art. 93 si art. 94 din Legea nr. 76/2002, | | |
| |cu modificarile si completarile ulterioare | | |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++
| 8 |Subventii conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005 | | |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++
| 9 |Subventii conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005 | | |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++
|10 |Subventii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007 | | |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++

Sub sanctiunile aplicate falsului in declaratii, declar ca am examinat aceasta declaratie si, in conformitate cu informatiile
furnizate, o declar corecta si completa.

Persoana autorizata: Numele _________________________ Prenumele _________________________ Functia ____________________________

AJOFM/AMOFM
Nr. inreg. _________/_____________ Semnatura si stampila _____________________
    NOTA:
   *) Angajatorii care depun declaratia lunara pe CD sau discheta si angajatorii care au incheiat conventii cu AJOFM/AMOFM depun acest formular si pe suport de hartie.

   ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la procedura)

    Fisierul cap1.DBF sau cap1.TXT contine cate o inregistrare pentru fiecare asigurat1) si are urmatoarea structura:
   
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
| |Denumirea| Tipul |Lungimea| Semnificatie |
| |campului |campului|campului| |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Luna declaratiei |LD | N | 2 |Se completeaza cu luna anului pentru care se intocmeste |
| | | | |declaratia |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Anul declaratiei |AD | N | 4 |Se completeaza cu anul pentru care se intocmeste |
| | | | |declaratia |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul unic de inregistrare|CF | N | 10 |Se completeaza partea numerica a codului unic de |
|(CUI)/CF pentru angajatori| | | |inregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane |
|persoane juridice | | | |juridice |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul unic de inregistrare|CNPA | N | 13 |Contine codul unic de inregistrare atribuit prin certificatul |
|(CUI)/CNP al angajatorului| | | |de inregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric |
|persoana fizica | | | |personal al angajatorului) |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Numele si prenumele |NUME | C | 30 |Contine numele si prenumele asiguratului |
|asiguratului | | | | |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul numeric personal |CNP | N | 13 |Contine codul numeric personal al asiguratului |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul numeric personal |CNPANT | N | 13 |Se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative |
|anterior | | | |(REC = "C") si contine codul numeric personal al asiguratului |
| | | | |din declaratia initiala, care trebuie schimbat |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Tipul contractului |TC | C | 2 |Se completeaza cu: |
| | | | |"1" - pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata |
| | | | |normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde |
| | | | |timpul normal de lucru este de 8 ore; |
| | | | |"10" - pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata |
| | | | |normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde |
| | | | |timpul normal de lucru este de 7 ore; |
| | | | |"11" - pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata |
| | | | |normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde |
| | | | |timpul normal de lucru este de 6 ore; |
| | | | |"2" - pentru contractul individual de munca cu timp partial |
| | | | |de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; |
| | | | |"3" - pentru contractul individual de munca cu timp partial |
| | | | |de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; |
| | | | |"4" - pentru contractul individual de munca cu timp partial |
| | | | |de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; |
| | | | |"5" - pentru contractul de munca temporara cu durata |
| | | | |normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde |
| | | | |timpul normal de lucru este de 8 ore; |
| | | | |"50" - pentru contractul de munca temporara cu durata |
| | | | |normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde |
| | | | |timpul normal de lucru este de 7 ore; |
| | | | |"51" - pentru contractul de munca temporara cu durata |
| | | | |normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde |
| | | | |timpul normal de lucru este de 6 ore; |
| | | | |"6" - pentru contractul de munca temporara cu timp partial |
| | | | |de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; |
| | | | |"7" - pentru contractul de munca temporara cu timp partial |
| | | | |de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; |
| | | | |"8" - pentru contractul de munca temporara cu timp partial |
| | | | |de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; |
| | | | |"9" - pentru toate raporturile de munca/serviciu ale |
| | | | |angajatilor militari cu durata normala a timpului de |
| | | | |munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de |
| | | | |lucru este de 8 ore; |
| | | | |"90" - pentru toate raporturile de munca/serviciu ale |
| | | | |angajatilor militari cu durata normala a timpului de |
| | | | |munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de |
| | | | |lucru este de 7 ore; |
| | | | |"91" - pentru toate raporturile de munca/serviciu ale |
| | | | |angajatilor militari cu durata normala a timpului de |
| | | | |munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de |
| | | | |lucru este de 6 ore. |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Numar de ore normate in |NOL | N | 3 |Se completeaza cu numarul de ore de lucru normate in |
|luna | | | |luna. |
| | | | |Exemplu nr. 1: |
| | | | |- timpul de munca/lucru cu norma intreaga: 8 ore/zi; zile |
| | | | |lucratoare in luna: 21 de zile; NOL= 8 ore/zi X 21 de zile = |
| | | | |168 de ore normate in luna. |
| | | | |Exemplu nr. 2: |
| | | | |- timpul de munca/lucru, timp partial: 1 ora/zi; zile |
| | | | |lucratoare in luna: 22 de zile; NOL= 1 ora/zi X 22 de zile = |
| | | | |22 de ore normate in luna. |
| | | | |Exemplu nr. 3: |
| | | | |- in situatia unui program de lucru inegal format din doua |
| | | | |zile lucratoare in care timpul de munca/lucru este de |
| | | | |3 ore/zi si doua zile lucratoare in care timpul de munca/lucru|
| | | | |este de 7 ore/zi; total zile lucrate in cursul lunii: 4 zile; |
| | | | |NOL= 3+3+7+7=20 de ore normate in luna. |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Numarul de ore lucrate |NOEL | N | 3 |Se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna. |
|efectiv in luna | | | |Pentru persoana care are raporturile de munca sau de |
| | | | |serviciu suspendate pentru incapacitate temporara de |
| | | | |munca de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa in |
| | | | |acelasi mod in care se completeaza pentru persoanele care |
| | | | |au lucrat toata luna (orele din programul de lucru in care |
| | | | |raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate |
| | | | |pentru incapacitate temporara de munca de cel mult 30 de |
| | | | |zile sunt considerate ore efectiv lucrate). |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Numarul de ore suspendate |NOS | N | 3 |Se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru |
|in luna | | | |in care raporturile de munca sau de serviciu sunt |
| | | | |suspendate, conform legii, cu exceptia suspendarii pentru |
| | | | |incapacitate temporara de munca de cel mult 30 de zile |
| | | | |(orele din programul de lucru in care raporturile de munca |
| | | | |sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate |
| | | | |temporara de munca de cel mult 30 de zile sunt considerate |
| | | | |ore efectiv lucrate). |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Baza de calcul |BC | N | 10 |Se completeaza cu drepturile banesti determinate in |
| | | | |conformitate cu prevederile art. 14 din Normele |
| | | | |metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind |
| | | | |sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii |
| | | | |fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului |
| | | | |nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, |
| | | | |pentru asiguratii prevazuti la art. 19 din Legea nr. 76/2002, |
| | | | |cu modificarile si completarile ulterioare. In lunile in care |
| | | | |raporturile de munca sau de serviciu se stabilesc, |
| | | | |inceteaza, se suspenda, respectiv se reiau, cu exceptia |
| | | | |suspendarii pentru incapacitate temporara de munca, daca |
| | | | |aceasta nu depaseste 30 de zile, baza de calcul se |
| | | | |considera in functie de numarul de ore efectiv lucrate in |
| | | | |luna respectiva. Pentru persoana care are raporturile de |
| | | | |munca sau de serviciu suspendate pentru incapacitate |
| | | | |temporara de munca de cel mult 30 de zile, rubrica se va |
| | | | |completa in acelasi mod ca si pentru persoanele care au |
| | | | |lucrat toata luna. |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Contributia individuala |CID | N | 8 |Contine contributia datorata de asigurat si retinuta de |
|datorata | | | |angajator (1% din BC - cu rotunjire potrivit prevederilor |
| | | | |legale). |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Tipul asiguratului |TA | N | 1 |Se completeaza cu: |
| | | | |"1" - daca pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, |
| | | | |in sistemul asigurarilor pentru somaj, angajatorul are |
| | | | |obligatia, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea si |
| | | | |utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor |
| | | | |salariale, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare|
| | | | |pentru plata creantelor salariale; |
| | | | |"2" - daca pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, |
| | | | |in sistemul asigurarilor pentru somaj, angajatorul nu are |
| | | | |obligatia, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea si |
| | | | |utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor |
| | | | |salariale, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare|
| | | | |pentru plata creantelor salariale. |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Rectificativa |REC | C | 1 |- spatiu daca declaratia nu este rectificativa; |
| | | | |- "M", daca se doreste modificarea inregistrarii initiale; |
| | | | |- "A", daca se doreste adaugarea unei inregistrari noi; |
| | | | |- "S", daca se doreste stergerea inregistrarii initiale; |
| | | | |- "C", daca se doreste modificarea CNP-ului din declaratia |
| | | | |initiala. |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
   1) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munca la acelasi angajator, declaratia se va completa cu cate o inregistrare pentru fiecare contract in parte.

    Fisierul cap2.DBF sau cap2.TXT contine o singura inregistrare si are urmatoarea structura:
   
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
| |Denumirea | Tipul |Lungimea| Semnificatie |
| | campului |campului|campului| |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Luna declaratiei |LD | N | 2 |Se completeaza cu luna anului pentru care se intocmeste |
| | | | |declaratia |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Anul declaratiei |AD | N | 4 |Se completeaza cu anul pentru care se intocmeste |
| | | | |declaratia |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Denumirea angajatorului |DEN | C | 30 |Contine denumirea angajatorului |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul unic de inregistrare|CF | N | 10 |Se completeaza partea numerica a codului unic de |
|(CUI)/CF pentru angajatori| | | |inregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane |
|persoane juridice | | | |juridice. |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul unic de inregistrare|CFANT | N | 10 |Se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative |
|anterior (CUI)/CF pentru | | | |(REC= "C") si contine codul fiscal al angajatorului din |
|angajatori persoane | | | |declaratia initiala, care trebuie schimbat (a fost introdus |
|juridice | | | |eronat in declaratia initiala). |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul unic de inregistrare|CNPA | N | 13 |Contine codul unic de inregistrare atribuit prin certificatul |
|(CUI)/CNP pentru | | | |de inregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric |
|angajatori persoane fizice| | | |personal al angajatorului). |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul unic de inregistrare|CNPAANT | N | 13 |Se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative |
|(CUI)/CNP pentru | | | |(REC= "C") si contine codul numeric personal al |
|angajatori persoane fizice| | | |angajatorului persoana fizica din declaratia initiala, care |
| | | | |trebuie schimbat (a fost introdus eronat in declaratia |
| | | | |initiala). |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul CAEN |CAEN | C | 4 |Codul CAEN al angajatorului pentru activitatea de baza |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Localitatea (oras, comuna)|LOC | C | 30 |Adresa, sediul angajatorului - localitatea (orasul sau |
| | | | |comuna) |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Strada (strada, satul) |STR | C | 30 |Adresa, sediul angajatorului - strada sau satul |
| | | | |- daca localitatea este oras, se completeaza in mod |
| | | | |obligatoriu si strada |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Numar |NRA | C | 10 |Adresa, sediul angajatorului - numarul |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Bloc |BL | C | 10 |Adresa, sediul angajatorului - blocul |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Scara |SC | C | 4 |Adresa, sediul angajatorului - scara |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Etaj |ET | C | 2 |Adresa, sediul angajatorului - etajul |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Apartament |AP | C | 4 |Adresa, sediul angajatorului - apartamentul |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Sector |SECT | N | 1 |Adresa, sediul angajatorului - sectorul (numai pentru |
| | | | |Bucuresti); camp obligatoriu pentru angajatorii cu sediul in |
| | | | |municipiul Bucuresti |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Judet |JUD | C | 15 |Adresa, sediul angajatorului - judetul |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Telefon |TEL | N | 9 |Numarul de telefon pentru contactare al angajatorului |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Fax |FAX | N | 9 |Numarul de fax al angajatorului |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|E-mail |MAIL | C | 30 |Adresa de e-mail a angajatorului de la care se trimite |
| | | | |declaratia, respectiv cea comunicata in scris in conditiile |
| | | | |art. 5 alin. (2) din procedura. |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Cod postal |CPOST | C | 6 |Codul postal |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Cod IBAN |IBAN | C | 24 |Codul IBAN |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Banca |BANCA | C | 30 |Banca la care angajatorul are deschis contul |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Fondul de salarii brute |FS1 | N | 15 |Contine total fond de salarii brute realizate de asiguratii |
|realizate de personalul | | | |mentionati la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind |
|contractual | | | |sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii |
| | | | |fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, |
| | | | |(salariatii incadrati in temeiul unui contract individual de |
| | | | |munca incheiat pentru norma intreaga sau cu timp partial |
| | | | |ori a unui contract de munca la domiciliu, de munca |
| | | | |temporara sau de ucenicie la locul de munca, indiferent de |
| | | | |durata acestora, cu exceptia persoanelor care au calitatea |
| | | | |de pensionar), determinat in conformitate cu prevederile |
| | | | |art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii |
| | | | |nr. 76/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului |
| | | | |nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Fondul de salarii brute |FS2 | N | 15 |Contine total fond de salarii brute realizate de asiguratii |
|realizate de personal | | | |mentionati la art. 19 lit. b) - f) din Legea nr. 76/2002 |
|necontractual | | | |privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea |
| | | | |ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile |
| | | | |ulterioare, determinat in conformitate cu prevederile art. 13 |
| | | | |din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, |
| | | | |aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu |
| | | | |modificarile si completarile ulterioare. |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Contributia angajatorului |CAD1 | N | 10 |Contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor |
|diminuata | | | |pentru somaj, cu rotunjire potrivit prevederilor legale. [CAD1|
| | | | |= FS1 x cota contributiei datorate de angajatori la bugetul |
| | | | |asigurarilor pentru somaj, diminuata conform art. 7 alin. (2) |
| | | | |din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea |
| | | | |Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale]. |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Contributia angajatorului |CAD2 | N | 10 |Contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor |
|nediminuata | | | |pentru somaj, cu rotunjire potrivit prevederilor legale |
| | | | |[CAD2 = FS2 x cota contributiei datorate de angajatori la |
| | | | |bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta de art. 26 din |
| | | | |Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj |
| | | | |si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si |
| | | | |completarile ulterioare (cota de contributie nediminuata |
| | | | |conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind |
| | | | |constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata |
| | | | |creantelor salariale)]. |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Total contributie |TCAD | N | 10 |Contributia totala datorata de angajator la bugetul |
|datorata de angajator | | | |asigurarilor pentru somaj (este egala cu suma dintre CAD1 |
| | | | |si CAD2). |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Total contributii |TCID | N | 10 |Suma contributiilor individuale datorate la bugetul |
|individuale datorate de | | | |asigurarilor pentru somaj declarate de angajator in cap. 1. |
|asigurati si colectate | | | | |
|de angajator | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii, scutiri si |SSRR | N | 10 |Suma subventiilor, scutirilor si reducerilor recuperate din |
|reduceri recuperate | | | |contributia datorata de angajator (nu poate fi mai mare |
| | | | |decat aceasta contributie). |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Rest de plata |RP | N | 10 |Se completeaza cu suma pe care angajatorul o vireaza la |
| | | | |bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul in care |
| | | | |TCAD>SSRR. (RP = TCAD - SSRR), dupa efectuarea, in |
| | | | |conditiile legii, a deducerilor din contributia datorata de |
| | | | |angajator. |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Rest de incasat |RI | N | 10 |Se completeaza cu suma pe care angajatorul o are de |
| | | | |incasat de la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul in |
| | | | |care TCAD = SSRR [reprezinta suma subventiilor, scutirilor |
| | | | |si reducerilor de restituit de catre AJOFM/AMOFM |
| | | | |(SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, |
| | | | |SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES, |
| | | | |SUB17BRES, SUB172RES), dupa efectuarea, in conditiile |
| | | | |legii, a deducerilor din contributia datorata de angajator]. |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Numarul de asigurati din |NA | N | 6 |Numarul de asigurati (CNP-uri unice) din cap. 1. |
|cap. 1 | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Numarul de inregistrari |NI | N | 6 |Numarul de inregistrari din cap. 1; poate fi mai mare decat |
|din cap. 1 | | | |numarul de asigurati (NA), in cazul in care cel putin un |
| | | | |asigurat are mai mult de un contract individual de munca |
| | | | |cu respectivul angajator. |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Numarul de asigurati de |NTA | N | 6 |Numarul de asigurati care in cap. 1 sunt de tip asigurat 2 |
|tip asigurat = 2 | | | |(TA = 2). |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii conform art. |SUB80REC | N | 10 |Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 |
|80 din Legea nr. | | | |din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile |
|76/2002, cu modificarile | | | |ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD. |
|si completarile | | | | |
|ulterioare, recuperate | | | | |
|din CAD | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii conform art. |SUB80RES | N | 10 |Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 |
|80 din Legea nr. | | | |din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile |
|76/2002, cu modificarile | | | |ulterioare, de restituit de catre AJOFM/AMOFM. |
|si completarile | | | | |
|ulterioare, de restituit | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Scutire de la plata |SC80144REC| N | 10 |Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, |
|contributiei datorate de | | | |aferenta absolventilor incadrati, conform art. 80 din Legea |
|angajator, conform art. | | | |nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, |
|80 din Legea nr. 76/2002, | | | |recuperata prin deducere din TCAD. |
|cu modificarile si | | | | |
|completarile ulterioare, | | | | |
|recuperata din CAD | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Scutire de la plata |SC80144RES| N | 10 |Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, |
|contributiei datorate de | | | |aferenta absolventilor incadrati, conform art. 80 din Legea |
|angajator, conform art. | | | |nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de |
|80 din Legea nr. | | | |restituit de catre AJOFM/AMOFM. |
|76/2002, cu modificarile | | | | |
|si completarile | | | | |
|ulterioare, de restituit | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii conform art. 85 |SUB85REC | N | 10 |Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 |
|din Legea nr. 76/2002, cu | | | |din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile |
|modificarile si | | | |ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD. |
|completarile ulterioare, | | | | |
|recuperate din CAD | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii conform art. |SUB85RES | N | 10 |Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 |
|85 din Legea nr. | | | |din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile |
|76/2002, cu modificarile | | | |ulterioare, de restituit de catre AJOFM/AMOFM. |
|si completarile | | | | |
|ulterioare, de restituit | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Scutire de la plata |SC85144REC| N | 10 |Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, |
|contributiei datorate de | | | |aferenta persoanelor incadrate din categoriile prevazute de |
|angajator, conform art. | | | |lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu |
|85 alin. (1) din Legea | | | |modificarile si completarile ulterioare, recuperata prin |
|nr. 76/2002, cu | | | |deducere din TCAD. |
|modificarile si | | | | |
|completarile ulterioare, | | | | |
|recuperata din CAD | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Scutire de la plata |SC85144RES| N | 10 |Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, |
|contributiei datorate de | | | |aferenta persoanelor incadrate din categoriile prevazute de |
|angajator, conform art. | | | |lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu |
|85 alin. (1) din Legea | | | |modificarile si completarile ulterioare, de restituit de catre|
|nr. 76/2002, cu | | | |AJOFM/AMOFM. |
|modificarile si | | | | |
|completarile ulterioare, | | | | |
|de restituit | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii conform art. 7 |SUB58REC | N | 10 |Subventii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta |
|alin. (3) din Ordonanta | | | |a Guvernului nr. 58/2001, recuperate prin deducere din |
|de urgenta a Guvernului | | | |TCAD. |
|nr. 58/2001, cu | | | | |
|modificarile si | | | | |
|completarile ulterioare, | | | | |
|recuperata din CAD | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii conform art. 7 |SUB58RES | N | 10 |Subventii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta |
|alin. (3) din Ordonanta | | | |a Guvernului nr. 58/2001, de restituit de catre |
|de urgenta a Guvernului | | | |AJOFM/AMOFM. |
|nr. 58/2001, cu | | | | |
|modificarile si | | | | |
|completarile ulterioare, | | | | |
|de restituit | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii in baza |SUB116REC | N | 10 |Subventii in baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor |
|Legii nr. 116/2002 si | | | |metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului |
|a Nomelor metodologice | | | |nr. 1.149/2002, recuperate prin deducere din TCAD. |
|aprobate prin | | | | |
|Hotararea Guvernului | | | | |
|nr. 1.149/2002, | | | | |
|recuperate din CAD | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii in baza Legii |SUB116RES | N | 10 |Subventii in baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor |
|nr. 116/2002 si a | | | |metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului |
|Normelor metodologice | | | |nr. 1.149/2002, de restituit de catre AJOFM/AMOFM. |
|aprobate prin Hotararea | | | | |
|Guvernului nr. | | | | |
|1.149/2002, de restituit | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Reduceri ale contributiei |RED9394REC| N | 10 |Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform |
|datorate de angajator, | | | |art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002, recuperate prin |
|conform art. 93 si 94 din | | | |deducere din TCAD. |
|Legea nr. 76/2002, cu | | | | |
|modificarile si | | | | |
|completarile ulterioare, | | | | |
|recuperate din CAD | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Reduceri ale contributiei |RED9394RES| N | 10 |Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform |
|datorate de angajator, | | | |art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002, de restituit de catre |
|conform art. 93 si 94 din | | | |AJOFM/AMOFM. |
|Legea nr. 76/2002, cu | | | | |
|modificarile si | | | | |
|completarile ulterioare, | | | | |
|de restituit. | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii conform art. |SUB17AREC | N | 10 |Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 |
|17 alin. (1) lit. a) din | | | |alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, recuperate prin |
|Legea nr. 279/2005, | | | |deducere din TCAD. |
|recuperate din CAD | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii conform art. |SUB17ARES | N | 10 |Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 |
|17 alin. (1) lit. a) | | | |alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, de restituit de |
|din Legea nr. 279/2005, | | | |catre AJOFM/AMOFM. |
|de restituit | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii, conform art. |SUB17BREC | N | 10 |Contravaloarea lunara a servicilor de instruire teoretica a |
|17 alin. (1) lit. b) din | | | |ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea |
|Legea nr. 279/2005, | | | |nr. 279/2005, recuperata prin deducere din TCAD. |
|recuperate din CAD | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii conform art. |SUB17BRES | N | 10 |Contravaloarea lunara a serviciilor de instruire teoretica a |
|17 alin. (1) lit. b) | | | |ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea |
|din Legea nr. | | | |nr. 279/2005, de restituit de catre AJOFM/AMOFM. |
|279/2005, de restituit | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii, conform art. |SUB172REC | N | 10 |Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 |
|1 din Legea nr. 72/2007, | | | |din Legea nr. 72/2007, recuperate prin deducere din TCAD |
|recuperate din CAD | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Subventii, conform art. |SUB172RES | N | 10 |Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 |
|1 din Legea nr. | | | |din Legea nr. 72/2007, de restituit de catre AJOFM/AMOFM |
|72/2007, de restituit | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Numele persoanei |NUMEA | C | 15 |Numele persoanei autorizate sa depuna declaratia |
|autorizate | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Prenumele persoanei |PREA | C | 15 |Prenumele persoanei autorizate sa depuna declaratia |
|autorizate | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Functia persoanei |FUNCTA | C | 15 |Functia persoanei autorizate sa depuna declaratia |
|autorizate | | | | |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Rectificativa |REC | C | 1 |- spatiu, daca declaratia nu este rectificativa |
| | | | |- "M", daca se doreste modificarea inregistrarii initiale |
| | | | |- "C", daca se doreste modificarea CF/CNP-ului din |
| | | | |declaratia initiala |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+