Noutati legislative

Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate

 
Ordin nr. 636/2007

din 20/08/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 04/09/2007

pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 345/2006 privind aprobarea modelului contractului de asigurari sociale de sanatate


 

    Avand in vedere art. 18 pct. 2 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, si Referatul de aprobare nr. VII/1.520 din 20 august 2007 al Directiei juridic si contencios, aprobat de directorul general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006,

    presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Alineatul (1) al articolului 2 din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 345/2006 privind aprobarea modelului contractului de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Casele de asigurari de sanatate incheie cu asiguratii aflati in evidenta acestora, direct sau prin angajator, contracte de asigurari sociale de sanatate. Contractele de asigurari sociale de sanatate vor fi incheiate si cu alti asigurati, pe masura luarii acestora in evidenta de casele de asigurari de sanatate."
   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

    Bucuresti, 20 august 2007.
    Nr. 636.