Noutati legislative

Parlamentul Romaniei

 
Lege nr. 250/2007

din 19/07/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 19/07/2007

pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale


 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Art. I. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 5 alineatul (1), partea introductiva a punctului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "IV. persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:".
   2. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Se pot asigura in sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1) si care doresc sa isi completeze venitul asigurat, precum si alte persoane care nu se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1) si care nu se afla in plata unor prestatii de asigurari sociale in sistemul public de pensii."
   3. La articolul 23, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Baza de calcul prevazuta la alin. (1) si (2) este venitul brut realizat lunar."
   4. La articolul 49, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) La data indeplinirii conditiilor pentru a beneficia de pensie pentru limita de varsta, in conformitate cu prevederile art. 42, pensia anticipata devine pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limita de varsta facandu-se la cerere."
   5. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52. - La data indeplinirii conditiilor pentru a beneficia de pensie pentru limita de varsta, in conformitate cu prevederile art. 42, pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii prevazute la art. 50 alin. (2) si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limita de varsta facandu-se la cerere."
   6. La articolul 78, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Punctajul asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. (1) si (2), se calculeaza la nivelul veniturilor brute realizate pentru care s-au platit contributii de asigurari sociale."
   7. La articolul 80, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Valoarea punctului de pensie, determinata conform prevederilor alin. (1) sau (2), nu poate fi mai mica de 37,5% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, incepand cu 1 ianuarie 2008, respectiv de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, incepand cu 1 ianuarie 2009."
   8. La articolul 86, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 86. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii."
   9. La articolul 162, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Incepand cu 1 septembrie 2007, punctajul anual pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, reprezinta 0,57255 puncte."
   10. La articolul 1671, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1671. - (1) Intr-un interval de 10 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele care au desfasurat activitati incadrate in grupa I de munca, conform legislatiei anterioare, pot solicita pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4."
   Art. II. - Prevederile art. 162 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica si persoanelor ale caror drepturi de pensie nu au fost majorate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor, aprobata prin Legea nr. 383/2003.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
   
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR             PRESEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VACAROIU
    Bucuresti, 19 iulie 2007.
    Nr. 250.