Buletine Informative 2006

 • Monitorul Oficial nr. 1057 din 30.12.2006
  • Ordinele ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrului administratiei si internelor nr. 976/1537 din 15.12.2006/27.12.2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
  • Ordinele ministrului sanatatii publice si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558 din 28.12.2006/15.12.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
  • Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9710 din 21.12.2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalitati vamale cu produse strategice
 • Monitorul Oficial nr. 1056 din 30.12.2006
  • Legea nr. 503 din 28.12.2006 pentru ratificarea Acordului, semnat la Bucuresti la 25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului central european de comert liber (C.E.F.T.A.), adoptat la Cracovia la 21 decembrie 1992
  • Acord privind amendarea Acordului central european de comert liber
  • O.U.G. nr. 130 din 21.12.2006 din privind Inspectia Sociala
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2226 din 27.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata
   • Lista formularelor cu regim special care nu se vor mai tipari si inseria si numerota in conf. cu prev. art. alin. (5) din HG 831/1997
   • Avizul de insotire a marfii ca formular cu regim intern de tiparire si numerotare
   • Norme privind regimul de intocmire si utilizare al facturii
   • Norme privind regimul intern de numerotate al facturii
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2234 din 28.12.2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.119/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 1055 din 30.12.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2235 din 28.12.2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii fiscale
  • Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9327 din 19.12.2006 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun
 • Monitorul Oficial nr. 1054 din 30.12.2006
  • Legea nr. 505 din 28.12.2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
  • Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9923 din 27.12.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind activitatea autoritatii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare in România
 • Monitorul Oficial nr. 1053 din 29.12.2006
  • Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113139 din 21.12.2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si continutul raportarilor pe care trebuie sa le intocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare
  • Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113141 din 21.12.2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea de frontiera pentru raspunderea civila a autovehiculelor
 • Monitorul Oficial nr. 1052 din 29.12.2006
  • Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113140 din 21.12.2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le intocmeasca societatile de asigurare si/sau reasigurare
 • Monitorul Oficial nr. M.O. 1047 din 29.12.2006
  • Legea nr. 487 din 27.12.2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007
   „Art. 20 – (1) Valoarea punctului de pensie pentru anul 2007 este de 396,2 lei si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007
   (2) Salariul mediu brut utilizat la funfamentarea bugetului asigurarilor socilae de stat pe anul 2007 este de 1270 lei.
   Art. 21. – Cuantumul ajutoului de deces se stabileste in condittile legii, in cazul:
   a) asiguratului dau pensionarului la 1270 lei;
   b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 635 lei.
   Art. 22 – (1) In baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000. pentru anul 2007 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
   a) pt. conditii normale de munca – 29%
   b) pt. conditii deosebite de munca – 24%
   c) pt. conditii speciale de munca – 19%
   (2) Cota contributie individuale de asigurari sociale datorata potivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.
   (3) Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.
   Art. 23. – (1) In baza art. 29 din Legea nr. 76/2002 si a art. 7 din Legea nr. 200/2006, pt. anul 2007 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:
   a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pt. somaj cf. art. 26 din Legea nr. 76/ 2002, este de 2%;
   b) contributia individuiala datorata la bugetul asigurarilor pt. somaj cf. art. 27 din Legea nr. 76/ 2002, este de 1%;
   c) contributia datorata la bugetul asigurarilor pt. somaj cf. art. 28 din Legea nr. 76/ 2002, de catre persoanle asigurate in baza contractului de asigurare pt. somaj, este de 3,25%;
   d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pt. plata creantelor salariale in conf. cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, este de 0,25%;
   (2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.”
  • Legea nr. 496 din 28.12.2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2006 pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Monitorul Oficial nr. 1046 din 29.12.2006
  • H.G. nr. 1860 din 21.12.2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2218 din 22.12.2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 1045 din 29.12.2006
  • O.U.G. nr. 129 din 21.12.2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2221 din 22.12.2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale
 • Monitorul Oficial nr. 1044 din 29.12.2006
  • H.G. nr. 1861 din 21.12.2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004
 • Monitorul Oficial nr. 1043 din 29.12.2006
  • Legea nr. 486 din 27.12.2006 a bugetului de stat pe anul 2007
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2089 din 06.12.2006 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2222 din 22.12.2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 1041 din 28.12.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2217 din 22.12.2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 alin. (1)—(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 1040 din 28.12.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2215 din 22.12.2006 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j) si k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2216 din 22.12.2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2219 din 22.12.2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 1038 din 28.12.2006
  • H.G. nr. 1850 din din 21.12.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
 • Monitorul Oficial nr. 1037 din 28.12.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2220 din 22.12.2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Monitorul Oficial nr. 1029 din 27.12.2006
  • Legea nr. 469 din 12.12.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2135 din 12.12.2006 privind inregistrarea operatorilor economici care vor efectua achizitii intracomunitare de produse accizabile dupa data de 1 ianuarie 2007
 • Monitorul Oficial nr. 1028 din 27.12.2006
  • Legea nr. 468 din 12.12.2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere
  • Legea nr. 482 din 18312.2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti
  • O.U.G. nr. 110 din 21.12.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ‘4. Articolul 1071 va avea urmatorul cuprins: „Art. 1071. – Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luând in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepând cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in acest articol, fara a se datora majorari de intârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentând impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal.” „
 • Monitorul Oficial nr. 1027 din 27.12.2006
  • O.U.G. nr. 99 din 06.12.2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
 • Monitorul Oficial nr. 1026 din 22.12.2006
  • Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 8903 din 29.11.2006 pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 344/2005 privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR
 • Monitorul Oficial nr. 1025 din 22.12.2006
 • Monitorul Oficial nr. 1006 din 18.12.2006
 • Monitorul Oficial nr. 1004 din 18.12.2006
  • Legea nr. 450 din 06.12.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
 • Monitorul Oficial nr. 995 din 13.12.2006
 • Monitorul Oficial nr. 994 din 13.12.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr.2.001 din 22.11.2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
 • Monitorul Oficial nr. 992 din 12.12.2006
  • Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 559 din 05.12.2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale acestuia
 • Monitorul Oficial nr. 981 din 08.12.2006
 • Monitorul Oficial nr. 966 din 30.11.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.959 din 17.11.2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 1941 – Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat – din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

04 decembrie 2006

 • Monitorul Oficial nr. 958 din 28.11.2006
  • O.U.G. nr.91 din 22.11.2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate
   • Art. I- Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu care se diminueaza cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, este de 0,75 puncte procentuale pentru intregul an 2006.
   • Art. II- Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, prevazuta la art. 4 alin. (1) si (2) si la art. 6 alin. (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, se aplica incepând cu data de 1 ianuarie 2007. Pentru intregul an 2006, cota este de 0,75%.”
 • Monitorul Oficial nr. 955 din 28.11.2006
  • Legea nr. 441 din 27.11.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata
  • H.G. nr. 1644 din 22.11.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD
 • Monitorul Oficial nr. 946 din 23.11.2006
  • Legea nr. 416 din 16.11.2006pentru modificarea alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale
   • Articol unic. – Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 19 iulie 2002, cu modificarile ulterioare, va avea urmatorul cuprins:
   • Art. 4. – (1) În contractele incheiate, partile pot prevedea ca, in cazul neindeplinirii pâna la scadenta sau pâna la un alt termen convenit a obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1), debitorii sa plateasca, in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de intârziere, incepând cu prima zi lucratoare dupa data scadentei
 • Monitorul Oficial nr. 945 din 23.11.2006
 • Monitorul Oficial nr. 941 din 21.11.2006
  • O.U.G. nr. 88 din 20.11.2006pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal
 • Monitorul Oficial nr. 936 din 20.11.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1939 din 15.11.2006pentru aprobarea Procedurii de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusa de contribuabilul titular al operatiunii vamale
 • Monitorul Oficial nr. 935 din 17.11.2006
  • H.G. nr. 1514 din 25.10.2006privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007
 • Monitorul Oficial nr. 920 din 13.11.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1649 din 06.10.2006pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 556/2006
 • Monitorul Oficial nr. 908 din 08.11.2006

10 noiembrie 2006

 • Monitorul Oficial nr. 901 din 06.11.2006
  • Legea nr. 399 din 30.10.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
 • Monitorul Oficial nr. 894 din 02.11.2006
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1706 din 17.10.2006 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a verificarii valabilitatii codului de inregistrare in scopuri de TVA si a datelor de identificare ale persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in celelalte state membre, de catre persoane inregistrate in scopuri de TVA in România
 • Monitorul Oficial nr. 892 din 02.11.2006
  • Legea nr. 397 din 30.10.2006 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata
 • Monitorul Oficial nr. 882 din 30.10.2006
  • H.G. nr. 1425 din 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
 • Monitorul Oficial nr. 869 din 24.10.2006
 • Monitorul Oficial nr. 850 din 07.10.2006